Gratis guide:

Last ned gratis plansje: Oppfølging av sykefravær

Oppfølging og dialog er nøkkelen til lavere sykefravær. Her kan du laste ned og skrive ut Simployers populære plansje som viser oppgaver, regler, frister og ansvar i oppfølging av sykefravær.

For beste leselighet anbefaler vi utskrift i farger på format A3 liggende.