7 ting du kanskje ikke visste om arbeidstid 

Det er mange regler knyttet til arbeidstid. Her er sju regler som mange ikke er klar over.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
mandag 11. mars 2024
Lesetid: 1 Minutt
HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa

Arbeidstid er ett av de områdene som rådgiverne i Simployer får flest spørsmål om. Her har HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa samlet 7 regler om arbeidstid. 

1. Timegrenser

Lovens timegrenser gjelder selv om det er arbeidstaker som ønsker å jobbe ekstra for å ta fri en annen dag.

2. Registrering av arbeidstid

I den oversikten arbeidsgiver skal føre over arbeidstakers arbeidstid skal klokkeslettet for når arbeidstaker startet og avsluttet arbeidsdagen fremgå. Det er ikke nok at antall timer er registrert.

3. Overtidstillegg

Arbeidstaker som ikke har en ledende eller særlig uavhengig stilling, kan ikke avtale seg bort fra retten til overtidstillegg etter arbeidsmiljøloven.

Gratis webinar 24.april: Spør oss om alt du lurer på om arbeidstid og overtid

4. Personalmøter på kveldstid

Tid som arbeidstaker bruker på personalmøter og kurs som arbeidsgiver forventer tilstedeværelse på er arbeidstid. Dette gjelder selv om personalmøte eller kurset gjennomføres på kveld eller i helg.

5. Arbeidstakere under 18 år

Der arbeidstaker er under 18 år og jobber for mer enn én arbeidsgiver, skal arbeidstiden beregnes samlet for alle arbeidsgiverne. Arbeidsgiver har også plikt til å undersøke om arbeidstaker har flere arbeidsgivere.

6. Hvilepauser

Arbeidstaker som jobber mer enn 5,5 timer skal ha minst en hvilepause. Pausetiden er ikke arbeidstid forutsatt at arbeidstaker både står fritt til å forlate arbeidsstedet i pausen og har tilgang på et tilfredsstillende spiserom.

7. Overtidstimer

Perioden på 52 uker, der arbeidstaker kan jobbe inntil 200 timer overtid, kan være en fast tidsperiode for eksempel fra og med 1. januar til og med 31. desember. Ved årsskifte starter da tellingen av inntil 200 timer overtid på nytt. 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: