– Bør bli enklere å ansette yngre arbeidstakere

Ungdom i skolepliktig alder har ikke lov til å jobbe mer enn to timer på dager det er skole. – Reglene hindrer virksomheter i å gi ungdom nyttig arbeidserfaring, sier Simployers rådgiver.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 7. juni 2023
Lesetid: 3 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken mener det er på høy tid å revidere arbeidstidsreglene for unge arbeidstakere.

Simployers juridiske rådgiver, Karoline Dystebakken mener det er på høy tid å gjøre noe med arbeidstidsreglene for unge arbeidstakere, en lov som har vært uendret i snart 45 år.

– Unge i dag er gjerne på ulike aktiviteter og treninger i både tre og fire timer daglig.  Da virker det urettferdig at en som ønsker å få arbeidserfaring ikke skal kunne få jobbe noe mer enn to timer, sier Dystebakken.

Maks to timers arbeid

Lovens utgangspunkt er at det er forbud for barn som er under 15 år eller skolepliktig å utføre arbeid. Unntaket er kulturelt og lignende arbeid, eller lett arbeid. Uansett hvor lett arbeidet er, er maksgrensen på to timer om dagen absolutt. Loven er der for å verne om barn og unge slik at de ikke blir utnyttet og sikre at de har sitt hovedfokus på skole og utdanning.

– Det er selvsagt viktig at arbeidstiden for barn og unge er regulert, men samtidig må det være en ramme som er i tråd med samfunnsutviklingen. Arbeidserfaring er også viktig, og da må vi sørge for at unge får en god start på arbeidslivet i virksomheter som overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier Dystebakken.

Ubevisste brudd

Simployers rådgiver mener dagens regelverk er til hinder for seriøse virksomheter som ønsker å ansette yngre medarbeidere.

– Min erfaring er at mange arbeidsgivere kvier seg for å ansette unge under 18 år. Grensen på to timer gjør det vanskelig for dem å gi de unge plass på en arbeidsplan, gi nødvendig opplæring og oppfølging og være en del av et arbeidsmiljø, sier hun.

Konsekvensen er at de unge ikke får mulighet eller havner hos arbeidsgivere som ikke følger loven. Det er også en risiko for at seriøse virksomheter bryter loven ubevisst fordi de ikke kjenner til de strenge arbeidstidsrammene for ungdom.

–  Ingen er tjent med å ha et slikt regelverk der konsekvensen av å bryte det kan være at unge mister jobben sin, sier Dystebakken.

– Daglig arbeidstid bør økes

Grensen på 12 timer per uke er fornuftig. Dystebakken mener det bør vurderes om daglig arbeidstid skal økes noe, slik at det gir en mer fornuftig ramme i tråd med den alminnelige rettsoppfatningen.

– Det bør kunne ses på en form for gjennomsnittsberegning, slik at det for eksempel kan arbeides inntil fire timer per dag i uker med undervisning, men ikke mer enn 12 per uke.

– Dersom man arbeider i en seriøs virksomhet med god oppfølging og et systematisk HMS-arbeid, er det neppe skadelig for en 15 åring å arbeide tre eller fire timer om dagen, sier hun.

– Hensynet til skolearbeid skal uansett alltid komme først, dernest har vi andre regler som krav til spesifikk risikovurdering, at arbeidstiden hos flere arbeidsgivere må legges sammen og at det ikke kan arbeides overtid – for å nevne noen – som bidrar til å sikre det særlige vernehensynet for unge i arbeidslivet. Det er ikke to-timersregelen eller krav om samtykke ved kulturelt arbeid som bidrar vesentlig til dette, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken.

Dette sier loven om arbeidstid for arbeidstakere under 18:

  • Barn under 15 år eller er skolepliktig har lov til å jobbe maks to timer på dager med undervisning, og sju timer på dager uten undervisning
  • Ungdom mellom 15 og 18 år og ikke er skolepliktig kan jobbe maks åtte timer i døgnet, 40 timer i uken
  • Overtid er ikke tillatt
  • Jobber arbeidstakeren for flere arbeidsgivere skal arbeidstiden legges sammen
  • Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide etter kl. 20
  • Ungdom mellom 15 og 18 år skal ikke arbeide etter kl. 23, og bare mellom 21 og 23 hvis helt nødvendig
  • Barn under 15 år skal ha minst 14 timer pause mellom hver vakt

Mange unge får sitt første møte med arbeidslivet når årets sommerferie setter inn.
I denne guiden får du tips til hva som er viktig å tenke på når du skal ta imot de nye med sommerjobb i din virksomhet.

 

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: