7 spørsmål om særlig uavhengig stilling

Ansatte med ledende eller særlig uavhengig stilling trenger ikke følge arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven, men mange er usikre på hva som ligger i dette.  Her er sju ofte stilte spørsmål om temaet.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 30. august 2023
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske rådgiver Hans Gjermund Gauslaa holdt nylig webinar om særlig uavhengige stillinger. Link til webinaret finner du nederst i artikkelen.

Simployers rådgivere svarer hver eneste måned på tusenvis av spørsmål fra kunder og ofte kommer det spørsmål om særlig uavhengige stillinger. Her har juridisk rådgiver Hans Gjermund Gauslaa plukket ut noen av de vanligste spørsmålene på temaet:

1. Er det korrekt at stillingsinstruksen uttrykkelig må nevne at arbeidstakeren har en særlig uavhengig stilling for at dette skal være gyldig?

Det er ingen lovregler som krever at det skal være en stillingsinstruks i tillegg til arbeidsavtalen. I arbeidsavtalen skal det imidlertid være informasjon om forhold som har vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Der arbeidstaker har en særlig uavhengig stilling skal derfor dette tas inn i arbeidsavtalen.

2. Hvis arbeidsgiver har en kjernetid når en arbeidstaker skal være tilgjengelig, er det da en særlig uavhengig stilling?

Dersom arbeidstaker er forpliktet til å være tilgjengelig på arbeidsstedet i en kjernetid, vil dette normalt bety at arbeidstaker ikke har en særlig uavhengig stilling etter reglene i arbeidsmiljøloven.

3. Noen ganger blir det påkrevd det at en i en særlig uavhengig stilling «må» jobbe i avtalt ferie. Har man da krav på å få tilbake ferie?

Ja, de dagene som arbeidstaker må utføre arbeid regnes ikke som feriedager etter ferieloven – arbeidstaker vil dermed ha disse feriedagene til gode.

4. Må ansatte med særlig uavhengig stilling inngå tilleggsavtale om hjemmekontor når de selv avgjør hvor de jobber?

Ja, kravet om tilleggsavtale for hjemmekontor følger av en egen forskrift om hjemmekontor, og i denne forskriften er det ikke gjort noe unntak for arbeidstaker som har særlig uavhengig stilling

5. Vil en arbeidstaker i en ledene eller uavhengig stilling ha "krav" på avspasering dersom arbeidsmengden er stor?

Det er ingen lovregler som gir disse arbeidstakerne rett på avspasering. Men arbeidstaker som har en slik stilling vurderer i utgangspunktet selv behovet for sin egen arbeidsinnsats, og på den måten kan arbeidstaker selv velge å ta fri så lenge arbeidssituasjonen gir anledning til dette.  

6. Er det slik at de som har en særlig uavhengig stilling selv "velger" oppgaver eller kan de pålegges oppgaver som alle andre? 

Nei, arbeidstaker velger ikke selv hvilke oppgaver som skal utføres. De oppgavene som ligger til stillingen vil kunne følge av arbeidsavtalen, en eventuell stillingsinstruks og de retningslinjene som arbeidsgiver gir i kraft av sin styringsrett i arbeidsforholdet.

7. Er særlig uavhengig stilling det samme som ledende stilling eller er dette to ulike stillinger med to ulike regelsett med hensyn til overtid?

Dette er i utgangspunktet to ulike stillinger. Unntaket for særlig uavhengig stilling er ment å omfatte stillinger der arbeidstaker ikke er leder, men likevel har en overordnet og ansvarsfull stilling. Reglene for arbeidstid og overtid er imidlertid de samme for både ledende og særlig uavhengige stillinger.

Simployer holdt webinar om temaet særlig uavhengige stillinger 23.august 2023.  Se webinaret gratis her


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: