Disse sykepengereglene er det mange som misforstår

Gjennom pandemien har det blitt innført flere ordninger som gir arbeidstakere rett til sykepenger uten å være syke. Disse skaper forvirring blant mange arbeidsgivere.
tirsdag 11. mai 2021
Lesetid: 4 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Amundsen Dystebakken

Simployer har i snart 40 år hjulpet arbeidsgivere og arbeidstakere med å forstå sykepengereglene. Et av de klareste budskapene i alle disse årene har vært: Bare ansatte som selv er syke eller skadet har rett på sykepenger.

Gjennom pandemien har myndighetene imidlertid innført flere ordninger som har rokket ved dette prinsippet. Først ved å gi sykepengerett til arbeidstakere som ble satt i karantene. Deretter gjennom kompensasjonsordningen til ansatte som ble stengt ute av Norge, som også har rett til sykepenger.

Er du leder eller jobber med HR? 

LAST NED GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Mange er forvirret

På toppen av dette er det lagt inn begrensninger som sier at arbeidstakere som settes i karantene etter «unødvendige» utenlandsreiser kan nektes sykepenger. Kan arbeidstakere da også nektes sykepenger/kompensasjon hvis de blir stengt ute av landet etter en «unødvendig» hjemreise?

– Det er viktig å merke seg at kompensasjonsordningen for ansatte som er utestengt fra Norge ikke er sykepenger slik vi normalt kjenner det, men kun bygger på sykepengeordningen av praktiske årsaker. Det er presisert at for denne ordningen vil det å reise hjem til sitt bosted anses som en strengt nødvendig reise, og gi rett til kompensasjon. Arbeidstakere som er stengt ute av landet etter å ha reist hjem, kan derfor ikke nektes sykepenger, understreker Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Amundsen Dystebakken.

Nødvendig reise for de som ikke slipper inn

Mange arbeidstakere valgte å bli i Norge da grensene stengte, fordi de risikerte å stå uten lønn dersom de ikke slapp inn i Norge igjen.

– Når disse nå er sikret 70 % kompensasjon hvis de blir utestengt, er det mange som ønsker å reise hjem likevel. Flere arbeidsgivere vi har snakket med lurer da på om dette også vil anses som en strengt nødvendig reise, eller om arbeidstakerne kan nektes kompensasjon hvis de reiser hjem nå.  Det kan de altså ikke nektes, sier Amundsen Dystebakken.

Hun mener det hadde vært en klar for fordel om man ikke hadde kalt den nye ordningen for sykepenger, men i stedet holdt seg til «kompensasjonsordning», for å hindre forvirring.

Nødvendig reise for de som slipper inn

Hva med dem som reiser til utlandet nå, uten å være omfattet av kompensasjonsordningen?

– Arbeidstakere som er bosatt i Norge er ikke omfattet av innreiserestriksjoner, men alle innbyggere er frarådet reiser som ikke er strengt nødvendig. Foretar man en reise utenlands nå, må man i karantene. Dersom man har foretatt en reise som ikke er strengt nødvendig, må man oppholde seg på karantenehotell, og reiser som ikke er stengt nødvendig gir altså ikke rett til sykepenger i karanteneperioden, sier Simployers jurist.

Hvem skal gjøre vurderingene?

Mange arbeidsgivere spør om det er de som skal foreta disse vurderingene, eller om det er arbeidstakerne selv som må gjøre det. I tillegg er det mange som lurer på om de kan nekte å betale sykepenger når ansatte returnerer, eller pålegge arbeidstakerne å ta karantenen på fritiden.

– Det er viktig å huske på bakgrunnen for at bestemmelsen om at man kan nektes sykepenger kom inn, som var å hindre misbruk av ordningen med sykepenger under karantene. Altså at myndighetenes reiseråd i liten grad blir fulgt fordi man uansett får betalt via sykepengeordningen. Arbeidsgivere må foreta disse vurderingene, men det er viktig å sikre lik behandling av like tilfeller, ved at man har tenkt gjennom dette på forhånd. Arbeidstakere bør få god informasjon om hva som gjelder, for eksempel nå som sommerferien nærmer seg igjen, sier Karoline Amundsen Dystebakken.

Lag retningslinjer

Simployers rådgivere mener derfor det er fornuftig å lage retningslinjer, slik at de ansatte vet hva som gjelder før de eventuelt reiser utenlands.

– Normalt har ikke arbeidsgiver noe med hva ansatte gjør på fritiden, men siden det nå er av betydning både for smittevern og virksomhetens drift, er det viktig at man snakker sammen. Arbeidstakere som innvilges ferie har plikt til å stille på jobb når ferien er over, og da er det viktig å avklare om det det blir karantene i etterkant av reisen og om man eventuelt vil være omfattet av retten til sykepenger karanteneperioden, sier Amundsen Dystebakken.

Hva er en nødvendig reise

Til slutt det store vanskelige spørsmålet: Hva er egentlig ansett som en strengt nødvendig reise utenlands?

– Hva som er nødvendig reise må vurderes konkret, men det bør nok i alle fall gå et skille mellom de som reiser på rene fritidsreiser og de som reiser for å besøke nær familie i utlandet. Hvor ofte det skal anses «strengt nødvendig» å besøke nær familie må også vurderes. Ved sykdom eller dødsfall vil nok reisen i større grad kunne anses som nødvendig enn der hvor det kun er for å besøke familie eller nære, mener Simployers juridiske rådgiver.

Helsedirektoratet har definert hva de anser som nødvendige reiser i sin veileder for karantene, som også kan være nyttig når disse vurderingene skal gjøres.

Tips til virksomheter som har arbeidstakere som har behov for utenlandsreiser

  • Gi god informasjon om gjeldende regler
  • Snakk sammen om vurderinger rundt «strengt nødvendige reiser»
  • Sørg for å snakke sammen om hvor og hvorfor arbeidstaker skal reise – før hen reiser
  • Lag rutiner for hva en strengt nødvendig reise er og sørg for at arbeidstakerne er godt kjent med dem
  • Sørg for avklaringer med den enkelte i forkant

 

GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Bli bedre på håndtering av egenmeldinger

Del siden: