5 ting du som leder må vite om bruk av egenmelding

Når en ansatt er syk kan han eller hun som hovedregel bruke egenmelding de første dagene av sykefraværet, avhengig av hvilken egenmeldingsordning bedriften bruker.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 27. juni 2019
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Her er 5 punkter du som leder bør kjenne til når en ansatt leverer egenmelding. 

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

  1. Egenmelding kan ikke benyttes dagen etter et sykefravær som er dokumentert med sykmelding. Arbeidstakeren må gjenoppta arbeidet minst èn dag etter sykmeldingen, før man kan benytte egenmelding. Les mer i denne artikkelen på Leder.no
  2. Etter foreldrepermisjon og andre lovbestemte permisjoner må arbeidstakeren være tilbake i arbeid i 4 uker før vedkommende har rett på sykepenger eller omsorgspenger fra arbeidsgiver. Les mer i denne artikkelen på Leder.no.
  3. Arbeidsgiver kan inndra egenmeldingsretten til en ansatt enten fordi den ansatte har brukt det antallet med egenmeldinger som loven regulerer eller fordi den ansatte har misbrukt egenmeldingsordningen. Les mer i denne artikkelen på Leder.no.
  4. Arbeidstaker er selv ansvarlig for at melding om sykefravær blir gitt arbeidsgiveren første fraværsdag. Den ansatte har etter hovedregelen ikke rett til sykepenger fra arbeidsgiveren før den dagen melding blir gitt, med mindre det foreligger gyldig grunn for ikke å ha gitt beskjed. Les mer i denne artikkelen fra Leder.no.
  5. Dersom arbeidstaker ikke legger frem sykmelding eller leverer sykmeldingen for sent, bortfaller retten til sykepenger både for egenmeldingsperioden og sykmeldingsperiodenLes mer i denne artikkelen på Leder.no

 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter