5 ting du som leder må vite om bruk av egenmelding

Når en ansatt er syk kan han eller hun som hovedregel bruke egenmelding de første dagene av sykefraværet, avhengig av hvilken egenmeldingsordning bedriften bruker.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 27. juni 2019
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Her er 5 punkter du som leder bør kjenne til når en ansatt leverer egenmelding. 

Ikke gå glipp av Sykefraværsdagen 2021

Beste praksis for sykefravær under og etter pandemien - sendes direkte 10. mai 2021.

Les mer og meld deg på

  1. Egenmelding kan ikke benyttes dagen etter et sykefravær som er dokumentert med sykmelding. Arbeidstakeren må gjenoppta arbeidet minst èn dag etter sykmeldingen, før man kan benytte egenmelding. Les mer i denne artikkelen på Leder.no
  2. Etter foreldrepermisjon og andre lovbestemte permisjoner må arbeidstakeren være tilbake i arbeid i 4 uker før vedkommende har rett på sykepenger eller omsorgspenger fra arbeidsgiver. Les mer i denne artikkelen på Leder.no.
  3. Arbeidsgiver kan inndra egenmeldingsretten til en ansatt enten fordi den ansatte har brukt det antallet med egenmeldinger som loven regulerer eller fordi den ansatte har misbrukt egenmeldingsordningen. Les mer i denne artikkelen på Leder.no.
  4. Arbeidstaker er selv ansvarlig for at melding om sykefravær blir gitt arbeidsgiveren første fraværsdag. Den ansatte har etter hovedregelen ikke rett til sykepenger fra arbeidsgiveren før den dagen melding blir gitt, med mindre det foreligger gyldig grunn for ikke å ha gitt beskjed. Les mer i denne artikkelen fra Leder.no.
  5. Dersom arbeidstaker ikke legger frem sykmelding eller leverer sykmeldingen for sent, bortfaller retten til sykepenger både for egenmeldingsperioden og sykmeldingsperiodenLes mer i denne artikkelen på Leder.no

 

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: LinkedIn twitter