Har foreldre rett til fri for å følge barn til lege eller tannlege?

Barn har vanligvis behov for at en av foreldrene følger dem til legen eller tannlegen. Men har foreldrene egentlig krav på fri fra jobben? 
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 13. mars 2024
Lesetid: 2 Minutter

– Nei, arbeidstaker har ikke gjennom lovverket noen rett til å ta fri for å gå til rutinekontroll hos lege, helsestasjon eller tannlege med barnet, sier Simployers trygderettsrådgiver Jørgen Brostrøm. 

Last ned gratis plansje: Når kan arbeidstaker kreve fri? 

Hva er omsorgspenger og sykt barn-dag?

Omsorgspenger er en ordning som skal sikre at foreldre har mulighet til å være hjemme når barna eller den som vanligvis passer barna er syk. Det er dette som gjerne omtales som syke barn-dager, og omsorgspengene betales av arbeidsgiver med inntil 10 dager pr. kalenderår.

– Omsorgspenger kan også ytes dersom arbeidstaker skal til lege eller tannlege med barnet, men forutsetningen da er at barnet trenger slik oppfølging på grunn av sykdom eller skade, sier Brostrøm.

Kjeveortopedi gir for eksempel rett til omsorgspenger hvis det er sykdom i munn eller kjeve som er forklaringen til slik behandling. Skyldes behandlingen kosmetiske hensyn som ikke er medisinsk begrunnet, gir ikke inngrepet rett til omsorgspenger.

Permisjon uten lønn

– Selv om arbeidstaker ikke har krav på fri, får nok de fleste permisjon for å gå til rutinekontroll hos lege, helsestasjon eller tannlege med barnet sitt, sier Brostrøm.

De fleste arbeidstakere har da ikke krav på lønn. Noen vil derimot ha krav på lønn, men det er da regulert gjennom tariffavtaler eller andre avtaler virksomheten er bundet av.

– Denne type fri vil da ofte være regulert i virksomhetens eventuelle velferdspermisjoner, sier Brostrøm.

Les også: 5 ting du bør vite om verferdspermisjoner

Behandling av sykdom

Retten til omsorgspenger gjelder også legebesøk og annen oppfølging i forbindelse med barns sykdom, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. 

– Denne bestemmelsen omfatter imidlertid ikke vanlige rutinekontroller. Bestemmelsen er aktuell når legebesøket skyldes oppfølging i forbindelse med barnets sykdom, som for eksempel diabetes eller cøliaki. Oppfølging hos BUP og PPT gir også rett til omsorgspenger, også når barnet ikke deltar i møtet, sier Brostrøm.

Han understreker at arbeidstaker har plikt til å redegjøre for årsaken til legebesøket, slik at arbeidsgiveren kan vurdere om fraværet gir rett til omsorgspenger.

Hele eller halve syke barn-dager

Retten til omsorgspenger gjelder i utgangspunktet hele dager, men arbeidsgiver er fra 2023 pålagt å drøfte med de tillitsvalgte om det skal tillates forbruk av mindre enn en hel dag. Det kan være halve dager eller eventuelt timer.

Arbeidstakere med ett eller to barn har normalt rett til opptil 10 stønadsdager med omsorgspenger i løpet av et kalenderår, og kvoten øker til 15 stønadsdager dersom arbeidstaker har mer enn to barn.

Kan bruke egenmelding

Arbeidstaker kan dokumentere fraværet med egenmelding for de 3 første kalenderdagene vedkommende er hjemme med sykt barn, og trenger ingen legeerklæring for å dokumentere barnets sykdom i forbindelse med legebesøket. Fra kalenderdag 4 kan arbeidsgiver kreve legeerklæring.

– Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver godtar egenmelding fra den ansatte også utover 3 kalenderdager, sier Brostrøm.

Retten til omsorgspenger gjelder i utgangspunktet ut det året barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, kan foreldrene få rett til omsorgspenger ut det kalenderåret barnet fyller 18 år. Dette krever imidlertid et eget vedtak fra NAV, som arbeidsgiver da får kopi av.

Les også: Når har arbeidstaker krav på å bruke syke barn-dager? 

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: