5 ting du bør vite om velferdspermisjoner

Velferdspermisjon er mer enn å bare gi medarbeidere fri til å flytte eller følge barn til skolen. En god velferdsordning i virksomheten kan nemlig forhindre unødig sykefravær og turnover. Her er fem ting du som arbeidsgiver bør vite.
Jørgen BrostrømJuridisk rådgiver HR og ledelse
onsdag 4. oktober 2023
Lesetid: 2 Minutter

Hva regnes som velferdspermisjon? 

Velferdspermisjon er en samlebetegnelse på ulike permisjonssituasjoner der arbeidstaker av ulike årsaker har behov for kortere fravær fra jobben. Typiske situasjoner der det ofte gis velferdspermisjoner er begravelse, tilvenning i barnehage, legebesøk etc. 

1. Velferdspermisjoner er ikke regulert i loven

Hensikten bak en velferdspermisjon er å supplere der lovens rettigheter ikke strekker til. Enhver arbeidsgiver står fritt til å selv regulere sine velferdspermisjoner og eventuelle vilkår for dem. Virksomheter som er bundet av tariff må imidlertid forholde seg til hva som er regulert i tariffavtalen.

2. Velferdspermisjoner trenger ikke å konkretiseres mot bestemte behov for fri

Selv om det er vanlig å regulere rett til fri ved begravelser, flytting og bryllup så trenger ikke velferdsreglementet reguleres så spesifikt, men den enkeltes behov må vurderes individuelt. Dette krever mer av lederen, men det treffer den enkeltes behov bedre.

Tanken bak er jo nettopp at det skal være fordi man har behov for fri, et gode. Kanskje vil det bety mer for en arbeidstaker å ha fri for å følge kjæledyret til lege, enn fri for å flytte?

3. Gode og treffende velferdspermisjoner kan forhindre unødvendig sykefravær

I situasjoner hvor arbeidstaker har et opplagt og reelt behov for fri, men ikke er arbeidsufør, blir dessverre løsningen ofte en sykemelding. Sykemeldingen treffer dårlig situasjonen når det reelle behovet er fravær fra arbeidsplassen. Etter vår erfaring kan en tydelig kommunikasjon om hva virksomheten kan tilby av fri, samtidig som man kommuniserer om hva sykefravær er på arbeidsplassen, ofte føre til at arbeidstakerne heller går til sin leder og ber om fri i stedet for å kontakte lege for å få en sykmelding.

Det gir også en riktigere oppfølging enn om fraværet behandles som et sykefravær, når arbeidstakeren ikke er syk.

4. Gode og treffende velferdspermisjoner kan forhindre turnover

Velferdspermisjonsordning har i høyeste grad innvirkning på ansattes trivsel og engasjement på arbeidsplassen, noe som igjen kan bidra til å redusere turnover betydelig. I dagens arbeidsmiljø, der arbeidstakere stadig søker etter balansen mellom arbeid og fritid, blir velferdspermisjoner mer enn bare en fordel. De blir også en nøkkelkomponent for en sunn arbeidsplasskultur og en god strategi for å beholde de gode medarbeiderne.

5. Det er lurt å involvere medarbeiderne i velferdsordningene 

Er det lenge siden dere oppdaterte rutinene for velferdspermisjoner eller hadde bevisstgjøring rundt hva og hvorfor dere har en slik ordning? 

Ta en gjennomgang av hva velferdspermisjoner brukes til i dag og involver medarbeiderne. Kanskje har medarbeiderne kjent på behov for fri i situasjoner som ikke gir rett til fri i virksomheten i dag.  Er det for eksempel viktig at det er noen i "nær familie" som begraves, når en medarbeider ønsker å delta i en begravelse? Mange rutiner for velferdspermisjoner er ikke oppdatert på mange år og kan ha behov for å avspeile endringer i samfunnet, men ikke minst arbeidstakernes eventuelt endrede behov eller livssituasjon.

Se også: Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging.

  • Enkel tidsregistrering med mobilen
  • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
  • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

Les mer og book demo

Del siden: