Gratis guide:

Gratis plansje: Når kan arbeidstaker kreve fri?

Hvilke situasjoner gir lovfestede permisjonsrettigheter? Hvor lenge innvilges det fri i hvert tilfelle? Har arbeidstaker krav på lønn eller ikke?

Denne plansjen gir svar på alle de vanligste spørsmålene rundt lovfestet rett til fri fra jobben.

For beste leselighet anbefaler vi utskrift i farger på format A3 liggende.