Sykefraværsdagen 2022

Forebygging og oppfølging - veien til redusert sykefravær

Se programmet

Pandemien har gitt oss et svært høyt sykefravær. Nå er tiden inne for å restarte det gode forebyggings- og oppfølgingsarbeidet fra før pandemien, og samtidig ta med oss noe av det vi har lært de siste to årene.

Den urolige tiden vi er inne i fortsetter, men med nye ansikt. Usikkerhet og uro må håndteres av oss alle, og HR må ha et spesielt ansvar for planer og tiltak som arbeidsgiver.

Meld-på-flere-rabatt:
Meld på 4 - betal for 3!
Forutsetter samtidig påmelding, og at du skriver inn kampanjekoden «Sykefravær2022» i kommentarfeltet.

Du lærer:

 • Hvilke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker sykefraværet
 • Fastlegens rolle ved sykefravær - skvisen mellom pasient, arbeidsgiver og NAV
 • Hvordan snakke om sykefravær i organisasjonen for å avklare forventninger
 • Om engasjement som arbeidsmiljøfaktor
 • Hvordan lykkes med tilrettelegging for sykemeldte
 • Hvordan håndtere dilemmaet etter pandemien:
  “Jeg blir hjemme i dag for jeg er litt pjusk”
 • Om fleksibelt arbeidssted og arbeidstid kun er av det gode
 • Hva du kan gjøre av tiltak for deg selv og andre for bedre å takle stress og uro

Edderkoppen Scene, Oslo

2. juni kl. 09:00-15:40

kr. 3 450,-

Til påmelding

Digital direktesending

2. juni kl. 09:00-15:40

kr. 2 950,-

Til påmelding

Program

Kl. 09:00 Sykefraværsdagens faste konferansier og personlige trener, Yngvar Andersen, ønsker velkommen.

Hvordan vi snakker om sykefravær på jobben

ved Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse, Simployer

 • Hva påvirker ansattes holdning til fravær
 • Sykefraværspolicy vs. leders adferd

For å lykkes med oppfølging av sykefravær er det viktig at man er enige om spillereglene på jobben. Ikke bare må leder og ansatte vite hva som skal skje man må også forstå hvorfor. Tett oppfølging I fraværssituasjoner er god personalomsorg sier vi, men det er ikke alle som oppfatter det poenget.

Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging - to sider av samme sak?

ved Karoline Amundsen Dystebakken, juridisk rådgiver HR og ledelse, Simployer

 • Sykefravær- og tilretteleggingsløpet - krav og rammer
 • Hvorfor tilrettelegging ofte blir en byrde med lite effekt og hvordan unngå det?

Tilrettelegging kan bli eller oppleves som en byrde. Hvordan unngå det? Hvordan få det til? Kjennskap til krav – arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, når prosessen egentlig bør starte, men også hvor grensa går er viktig for å lykkes. Hva menes med krav til en forsvarlig tilretteleggingsprosess?

Pause

Gjennom fastlegens stetoskop

ved Kaveh Rashidi, lege, forfatter og universitetslektor ved UiO

 • Alternativer til sykmelding – samarbeidet mellom pasient-lege-arbeidsgiver
 • Legens dilemma ved å sykmelde 100 % vs. å vurdere restarbeidsevne

Fastlegen er nøkkelen til gyldig sykefravær og sykepenger. Har legene delansvar for at et av verdens lykkeligste folk, med gjennomsnittlig beste arbeidsmiljø, samtidig er landet med verdens høyeste sykefravær?

Kaveh Rashidi i samtale om fastlegens rolle med Simployers rådgivere

Hvert år møter Simployers rådgivere Karoline Amundsen Dystebakken og Atle Torp tusenvis av norske HR-medarbeidere, som har spørsmål om sykefravær, oppfølging og tilrettelegging. Ofte er det legens rolle og legens vurderinger som står sentralt. Derfor vil Karoline og Atle benytte sjansen og spørre Kaveh om dette og hint både de og kundene stiller seg undrende til. Det vi handle om alt fra sykemeldingspress og sykemeldingslengde til kunstige dialogsamtaler.

Pause

Typiske arbeidsmiljøfaktorer som driver fravær

ved Karoline Amundsen Dystebakken og Atle Torp, juridiske rådgivere HR og ledelse, Simployer

 • Vi viser deg hvor du finner lettfattelig oversikt over forskjellige bransjer
 • Hva er de vanligste utfordringene uavhengig av bransje

Ca. 35 % av sykefraværet kan være arbeidsrelatert, altså forhold på jobben som påvirker fravær. For å håndtere dette fraværet på best mulig måte må du vite hvilke risikofaktorer du skal se etter og så vurdere hva som gjelder for dere. 

Engasjement – en avgjørende driver for økt nærvær og redusert fravær

ved Caroline Fjellner, Business Director Engagement, &Frankly

 • Engasjement som arbeidsmiljøfaktor
 • Hvordan måle engasjement og følge utvikling over tid

Engasjement har et økende fokus innenfor HR, men hva betyr det egentlig, og hvorfor er dette så viktig for virksomheten? Vi beveger oss mot en ny arbeidshverdag der mange av oss kommer til å jobbe stadig mer i hybride tilknytninger til kontoret. Denne nye hverdagen kommer til å understreke behovet og viktigheten av å utvikle og styrke bedriftskultur, utvikle et positivt arbeidsmiljø og drive frem og vedlikeholde engasjementet hos alle i virksomheten. Timen med Caroline gir deg tips om både metode og målinger!

Kl 12.00 – 13.00 Lunsj

Fra rett og plikt til å holde deg hjemme – til rett og plikt til å komme deg på jobb

ved Karoline Amundsen Dystebakken og Atle Torp, juridiske rådgivere HR og ledelse, Simployer

 • Hvordan få arbeidstakere tilbake på jobb etter pandemien?
 • Hvem vurderer om arbeidstakeren er arbeidsufør?

I to år har vi blitt oppdratt til å holde oss hjemme hvis vi snufser litt. Nå er vi imidlertid tilbake til et krav om å være arbeidsufør for å være hjemme. Hvordan håndtere dette som leder?

Fleksibilitetens bakside

ved Fam Viksand Manson, rådgiver HR og ledelse, Simployer

 • Er fleksibilitet en driver eller forbyggende for sykefravær? 
 • Hvilken rolle spiller egentlig det fysiske samholdet på arbeidsplassen?

Arbeidslivet er i konstant endring og fleksibilitet i forhold til for eksempel arbeidssted og arbeidstid er i fokus. For mange assosieres dette med noe positivt. Å ha mulighet for å jobbe hjemme oppleves som attraktivt. Men hvordan har medarbeidere det faktisk hjemme? Har ledere en god oversikt på dette? Og hva gjør det med en når de sosiale relasjonene for mange foregår gjennom en skjerm?

Tilrettelegging for fysisk trening

ved Yngvar Andersen, treningsguru og motivator

 • Fokus på noe for alle mer enn mye til de ivrigste
 • Tips om hvordan treningen kan organiseres inn i arbeidsdagen

Pandemi, krig og miljøkriser påvirker menneskesinnet. Fysisk trening er beviselig viktig for mental helse. Yngvar Andersen presenterer eksempler på hvordan arbeidsgivere legger til rette for og oppmuntrer til trening i forbindelse med arbeidet.

Pause

Når engasjementet tar overhånd - balanse jobb/fritid

ved Anne Sandtorp, rådgiver HMS og Karoline A. Dystebakken, juridisk rådgiver HR og ledelse, Simployer

 • Når engasjement og fleksibilitet får negative konsekvenser
 • Hvilke grep virksomheten kan ta for sikre at medarbeiderne holder balansen

For mange av oss har pandemien gjort skillet mellom jobb og fritid mer utydelig. Endringen har skjedd raskt, og med arbeidslivets forsterkede fokus på fleksibilitet og selvledelse ser det ut til at utfordringen ikke blir mindre fremover.

Har arbeidsgiver styringsrett ved sykefravær?

ved Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse, Simployer

 • Hva begrenser styringsretten ved fravær?
 • Erfaringen er at leder må tørre å bruke styringsretten

Hvor mye kan egentlig arbeidsgiver bestemme når ansatte melder seg syk? Mange ledere er usikre i dialogen med ansatte som sitter med en sykmelding fra lege. Hva sier egentlig folketrygdloven og arbeidsmiljøloven om dette?

Når den ene krisen tar over for den andre – eksterne faktorer som påvirker arbeidsmiljøet

ved Anne Sandtorp, rådgiver HMS og Karoline A. Dystebakken, juridisk rådgiver HR og ledelse, Simployer

 • Omsorgsplikt – vet du hvordan den enkelte medarbeider påvirkes av eksterne faktorer
 • Handlingsplikt og beredskap – hva kan du gjøre?

Det oppstår stadig dramatiske hendelser i verden rundt oss, som både virksomheten og medarbeidere berøres av. Kan arbeidsgiver gjøre noe for å redusere belastningen for den enkelte og for arbeidsmiljøet, og med det forhindre frafall, fravær og dårligere resultater?

Pause

"Vi reagerer så forskjellig" - om hvordan håndtere usikkerhet og uro

ved Ingvard Wilhelmsen, professor emeritus ved UiB, forfatter og foredragsholder

 • Hva er normale og hva er unormale reaksjoner?
 • Få innspill om hvordan håndtere tiden vi er inne i og bli bedre rustet til å veilede mennesker i din organisasjon

Foredraget gir deg innsikt i hva du må gjøre for å sette deg selv i førersetet i ditt eget liv, og unngå å la bekymringer styre hverdagen. Det er et lærerikt, motiverende og humoristisk foredrag om «deg» på hjemmebane, i arbeidslivet og som leder for andre mennesker - aktualisert med den ekstraordinære tiden vi alle gjennomlever.

Kl 15.40 Takk for i dag

 

Vi tar forbehold om mindre justeringer i programmet.

På scenen:

Yngvar Andersen

Yngvar Andersen er en folkekjær treningsmotivator og for mange av oss har han gjennom pandemien vært treningskompis på NRK. Dette er mannen som gjør trening og en sunn livsstil både fristende og oppnåelig for veldig mange. Karen fra Sogn har en enkel, tydelig og humørfylt måte å kommunisere på, og han holder pekefingeren veldig lavt. Yngvar mener at du bør anse trening som en jobb som må gjøre gjøres, og hans motto: "Berre gjer da", har hjulpet veldig mange ut av sofaen.

I løpet av pandemiperioden har han også videreutviklet selskapet Naardic til nå også å tilby treningsopplegg for arbeidslivet.

Kaveh Rashidi

Kaveh Rashidi er fastlege, assisterende bydelsoverlege, forfatter og universitetslektor ved Universitetet I Oslo der han selv har gjennomfør medisinsk embetseksamen. Han spesialiserer seg i allmennmedisin med grenspesialisering i psykiatri. Kaveh er en modig samfunnsdebattant med jevnlige opptredener i aviser, radio/podkasts og ikke minst live på scenen. Hans hjertesaker er folkehelse, psykisk helse, kvinnehelse, evidensbasert medisin, døden og sosiale ulikheter i helse - og som allmennlege har han hatt bred og dyp forståelse for det norske helsevesenet.

Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved UiB og er spesialist i indremedisin og psykiatri. Han er også kjent som den mangeårige lederen for Hypokonderklinikken i Bergen. Han har skrevet mange kritikerroste bøker om tankens makt. Ingvard har blitt en folkekjær foredragsholder og har holdt svært populære innlegg på flere av Simployers konferanser. Gitt de usikre tidene vi alle gjennomlever, med pandemi, krig og varsler om økologisk dommedag, er vi glade for å ha fått engasjert Ingvard til nok en opptreden på et Simployer-arrangement.

Caroline Fjellner

Caroline Fjellner er medgründer av &frankly og brenner for at flere skal trives på arbeidsplassen og på den måten skape sterkere og positiv organisasjonsutvikling. Hun har master i industriell design fra Chalmers teknologiska högskola, Gøteborg.

Atle Torp

Atle Torp har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Atle er opptatt av at deltakere fagdager og kurs, skal oppleve at de får relevant og praktisk kunnskap, som gir deg mulighet til å håndtere de utfordringer du møte i arbeidshverdagen. Han er kjent som en trygg og kunnskapsrik kursleder og høster positive tilbakemeldinger fra deltakerne.

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber med trygderett, arbeidsrett og HMS.

Karoline er rådgiver i Simployer innenfor trygderett, arbeidsrett og HMS. Hun er opptatt av å formidle på en enkel måte som gjør at regelverket blir lettere å forstå og overholde i praksis. Videre er hun opptatt av god dialog på kurs og at deltagerne skal få være aktive og lufte sine problemstillinger om de ønsker det. Dette da hun er god erfaring med at dette er en super måte å lære på og gjør det lettere å ta med seg det man har lært tilbake på jobb.

Fam Viksand Manson er det nyeste tilskuddet av fageksperter innen HR og ledelse. Hun har en Bachelor i Sosiologi fra Universitetet i Oslo og en master i HR fra Griffith University i Brisbane, Australia.

Fam er rådgiver i Simployer innenfor praktisk HR og ledelse. Hun har lang erfaring med HR med et stort fokus på rådgivning og formidling ut mot ansatte i organisasjonen, med en hovedvekt på unge ledere. Av erfaring ser hun at det er viktig at HR og regelverk knyttet opp mot faget skal kunne formidles på en praktisk og forenklet måte. Hun er engasjerende i kursformen og er opptatt av aktiv deltakelse og god dialog med kursdeltakere.

Anne Sandtorp kom med på Simployer-laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert industri og bedrifts-helsetjeneste.

Annes mål er at du får en fagdag eller et kurs som er humørfylt og engasjerende, og flertallet av deltakerne hennes reiser hjem med vissheten om at HMS kan være nyttig OG morsomt, både i kurssammenheng og i hverdagen.

Edderkoppen Scene, Oslo

2. juni kl. 09:00-15:40

kr. 3 450,-

Til påmelding

Digital direktesending

2. juni kl. 09:00-15:40

kr. 2 950,-

Til påmelding