Sykefraværsdagen 2023

Forebygging og oppfølging - veien til redusert sykefravær

Sykefraværs­dagen

Program    Påmelding

 

Norsk arbeidsliv har det høyeste sykefraværet siden 2009 viser Statistisk sentralbyrås sykefraværsstatistikk fra mars 2023.

Vi er overbevist om at god forebygging og profesjonelt oppfølgingsarbeid bidrar til redusert fravær.

På konferansen får du gode tips og råd om stort og smått - målet med dagen er å gi deg som HR-medarbeider eller leder inspirasjon i ditt arbeid med å redusere sykefraværet i din virksomhet.

Bli med på Sykefraværsdagen 31. mai 2023.

Du lærer:

 • Om arbeidsgivers ansvar for å motvirke stress 
 • At graden av lykke påvirker sykefraværet 
 • At sykefravær fører til konflikt og at konflikt fører til sykefravær 
 • Om at alt sykefravær ikke skyldes sykdom 
 • At det er viktig med tydelige forventningsavklaringer ved sykdom på hjemmekontoret 
 • Om fordeler og fallgruver ved utvidet egenmeldingsrett 
 • Sykefraværsoppfølging - myndighetenes rammer og intensjon 
 • Sykefraværsoppfølging - samtaleverktøy 
 • Om hvordan bevare overskudd og arbeidsglede på tross av press og stress 

Påmelding

Program | Foredragsholdere

Meld på 4 - betal for 3

Tilbudet forutsetter samtidig påmelding og at du skriver inn kampanjekoden «Sykefraværsdag2023» i kommentarfeltet.

08:30 Registrering
09:00 Konferansier Yngvar Andersen ønsker velkommen
  Fra stress til suksess - arbeidsgivers verktøykasse Fam Viksand Manson, rådgiver HR og ledelse og Anne Sandtorp, rådgiver HMS – begge fra Simployer
 

Undersøkelser viser igjen at stress på jobben er svært utbredt. Hvordan kan de usikre tidene vi lever i påvirke oss og gjøre oss mindre robuste til å takle en krevende arbeidshverdag? 

 • Stress - den nye folkesykdommen?
 • Forebygging av stress – Dette er tiltakene som virker!
 • Når varsellampene lyser - hva gjør du som leder?
  Lykke i (arbeids)livet! Ragnhild Bang Nes, psykolog, forfatter og lykkeforsker - seniorforsker ved FHI og UiO
 

Lykkefremmende arbeidskår gir gevinster! Hva er lykkeforskerens formel på økt lykkefølelse? I dette foredraget får du de fem grepene du må kunne for økt hverdagsglede og lavere sykefravær.   

 • Lykkefølelse - en forutsetning for gevinster i livet og på jobben!
 • Mangel på lykke påvirker sykefraværet
 • Dette er hverdagslykkens “fem-om-dagen”
  Pause
  Når sykefravær fører til konflikt - og motsatt Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse & Fam Viksand Manson, rådgiver HR og ledelse – begge fra Simployer
 

En fersk studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at arbeidstakere som har konflikter med kollegaer eller leder oftere får sykefravær. Men mange av konfliktene på norske arbeidsplasser kunne vært unngått dersom flere ledere hadde rettet mer fokus mot sykefravær og arbeidsmiljø!   

 • Hva kan du gjøre for å forebygge at konflikt fører til sykefravær?
 • Hva kan du gjøre for å forebygge at sykefravær fører til konflikt?
 • Konkrete tips til fokusområder for å ta tak i dette i egen virksomhet eller avdeling
  Pause
  Sysselsettingsutvalgets drøftinger om sykefravær og sykelønnsordning Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO
 

Nina Melsom gir oss et førstehånds innblikk i ekspertgruppens vurderinger og forslag, som både direkte og indirekte påvirker arbeidet med å forebygge og redusere sykefraværet. 

 • Det skumle langtidsfraværet - økt fokus på gradert sykefravær 
 • Hvilke tiltak fungerer for de unge og de de eldre i arbeidslivet? 
 • Forslagene som aldri ble mer enn forslag ... 
  Har Norge egentlig verdens høyeste sykefravær? Nina Melsom i samtale med Simployers rådgivere
 

Hvert år gir Karoline Amundsen Dystebakken og Atle Torp råd til tusenvis av norske HR-medarbeidere. De besvarer de aller fleste spørsmål tydelig og korrekt, men en sjelden gang blir de svar skyldig. Et slikt spørsmål vil vi snakke mer om! Målet med denne sofapraten er ikke å finne et endelig svar, men å løfte problemstillingen og kanskje skape en debatt? 

 • Sorg, livskriser og omsorgsoppgaver - sykmeldinger utstedes for mer enn sykdom i Norge
 • Bør vi ha en egen ordning for å få reelle tall og dermed effektive virkemidler?
 • Forslag til tiltak arbeidsgiver kan foreta når sykefraværet ikke skyldes sykdom
12:00 Lunsj 1 time
  Når er du for syk til å jobbe på hjemmekontoret? Karoline Amundsen Dystebakken juridisk rådgiver HR og ledelse og Anne Sandtorp, rådgiver HMS – begge fra Simployer
 

Når vil du som arbeidsgiver at dine ansatte skal hvile i stedet for å jobbe på hjemmekontoret? Grensen mellom jobb og selve livet blir stadig mer uklart, og for mange arbeidstakere vil det være vanskelig å dra denne grensen på egenhånd når presset og ønsket om å prestere er høyt. Hva bør du som arbeidsgiver gi av retningslinjer til dine ansatte? 

 • Om hjemmekontor og egen sykdom
 • Hva med hjemmekontor når barna er syke?
 • Hvilken policy har vi og fungerer den i praksis? Forventninger, rutiner og ledelse må samsvare!
  Derfor bør du utvide egenmeldingsretten! Atle Torp og Jørgen Brostrøm, begge juridiske rådgivere HR og ledelse hos Simployer
 

Det er betydelig forskjell på praktisering av egenmeldinger hos IA-virksomheter og hos de som praktiserer strikt 3 x inntil 3. Dette foredraget gir deg argumenter for å utvide egenmeldingsretten, men også fallgruver ved det du må kjenne til. 

 • Misforståtte forskjeller på egenmeldt og legemeldt sykmelding
 • Det er mange fordeler med utvidet egenmeldingsrett, men vil det faktisk redusere fraværet?
 • Hvordan skape nødvendig tillit for at utvidet egenmeldingsrett skal kunne fungere?
13:45 Pause
  Sykefraværsoppfølging - rammer og intensjon Karoline Amundsen Dystebakken og Jørgen Brostrøm, begge juridiske rådgivere HR og ledelse hos Simployer
 

Denne timens to innlegg er dedikert sykefraværsoppfølging. I første del tar vi for oss de formelle rammene: 

 • Oppfølging og dialog - hva og hvorfor? 
 • Viktigheten av at arbeidstakerne kjenner til rutiner og krav - og intensjonen med det
 • Simployers påstand: Sykefraværet går ned når det er kompetanse i alle ledd
  God sykefraværsoppfølging - verktøy for utfordrende og viktige samtaler Jan-Martin Berge, spesialist i arbeids- og klinisk psykologi og kognitiv terapi, til daglig ansvar for psykologtjenestene ved Aker Care
 

I andre del tar vi for oss praktisk gjennomføring av oppfølgingssamtaler: 

 • Hva fremmer og hemmer god kommunikasjon? 
 • Forståelse av psykisk helse og arbeidsevne
 • Samtalemetodikk - Psykologiske perspektiver
  Pause
  Arbeidsglede og mentale muskler Jan-Martin Berge, spesialist i arbeids-, klinisk psykologi og kognitiv terapi, til daglig ansvar for psykologtjenestene ved Aker Care
 

Foredraget tar opp igjen stresstematikken fra første time, men med en psykologs perspektiv. Med glimt i øyet og et smil om munnen, skal Jan-Martin gi deg tips til hvordan du bevarer overskuddet når presset er stort og døgnet ikke har nok tilgjengelige arbeidstimer.  

 • Hvordan bevare arbeidsgleden og jobbengasjementet? 
 • Hva kjennetegner negativt stress og finnes egentlig positivt stress?
 • Hvordan kan du lykkes med endring og usikkerhet? Ved å bygge mentale muskler!
15:35 Takk for i dag!
Yngvar Andersen

Yngvar Andersen er en folkekjær treningsmotivator og for mange av oss har han gjennom pandemien vært treningskompis på NRK. Dette er mannen som gjør trening og en sunn livsstil både fristende og oppnåelig for veldig mange.
Les mer om Yngvar

Ragnhild Bang Nes

Ragnhild Bang Nes er psykolog, forfatter og lykkeforsker. Som seniorforsker ved FHI, arbeider hun med å utforske tiltak som kan øke livskvalitet, bidra til bedre helse og mestring og redusert press på velferdstjenester.  
Les mer om Ragnhild

Nina Melsom

Nina Melsom er direktør for arbeidslivsområdet i NHO, med ansvar for politikkutforming arbeidsliv, lønn og tariff, pensjon og forsikring, samt NHOs advokattjenester. 
Les mer om Nina

Jan-Martin Berge

Jan-Martin Berge har, som spesialist i klinisk psykologi, arbeidspsykologi og kognitiv terapi, interessert seg lenge for arbeidslivet. Spesielt opptatt er han av enkeltmenneskets rolle i organisasjonen og hvordan vi samarbeider på en god måte. Dette holder han foredrag om rundt om i det ganske land, og han har til og med vunnet priser for det!
Les mer om Jan-Martin

Atle Torp

Atle Torp har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle

Karoline Amundsen Dystebakken

Karoline Amundsen Dystebakken er jurist fra Universitet i Oslo og har bred erfaring fra arbeidsrettsområdet. Hun jobber i dag med trygderett, arbeidsrettslige problemstillinger og HMS.
Les mer om Karoline

Fam Camilla Viksand Manson har flere års erfaring fra HR-feltet, blant annet 10 år som HR-ansvarlig i privat sektor. I tillegg har hun erfaring med ulike HR-problemstillinger i arbeid som tillitsvalgt.  
Les mer om Fam

Jørgen Brostrøm har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.
Les mer om Jørgen

Anne Sandtorp var Simployer heldige med å få på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.
Les mer om Anne

Oslo Event HUB - Gamle Museet

31. mai kl. 09:00-15:35

Kr. 3 950,-

Til påmelding

Digital direktesending

31. mai kl. 09:00-15:35

Kr. 3 450,-

Til påmelding