Når en ansatt går hjem med sykdom i løpet av dagen

Svært få kjenner til regelverket som gjelder når en arbeidstaker går hjem fra jobb med sykdom i løpet av arbeidsdagen.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 11. april 2016
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployer har sammen med Norstat kartlagt norske lederes kunnskap om sykepengeordningen. Undersøkelsen viser store hull i kunnskapene hos de fleste av de 600 lederne som er testet.

De siste ukene har mer enn 7000 personer gjennomført den samme testen på Simployers nettsider, med noe bedre resultater.

Hvis du ikke har tatt testen, kan du ta den her før du leser videre og får fasiten.

Sykdom del av dag

Det var særlig én påstand som viste seg svært vanskelig både for lederne som ble testet av Norstat og leserne av Simployers nyhetsbrev:

"En arbeidstaker som går hjem med sykdom i løpet av arbeidsdagen må levere gradert sykmelding for å ha krav på sykepenger".

81 prosent av lederne i Norstat sin undersøkelse og 68 prosent av leserne på Simployer.no har bedømt denne påstanden.

Og fasiten? Det er at påstanden er riktig.

Ikke egenmelding del av dag

Simployers trygderettsekspert Atle Torp sier at det ikke er noe som heter gradert egenmelding. Dersom en ansatt går hjem med sykdom i løpet av dagen, må vedkommende derfor til legen og få en gradert sykmelding for å ha krav på sykepenger.

- Et alternativ en del arbeidsgivere bruker er å gi den ansatte permisjon med lønn for timene vedkommende er borte med sykdom. Andre trekker ansatte i lønn for slikt fravær, sier Torp.

Det samme gjelder dersom en arbeidstaker gjør noe arbeid hjemme i løpet av en sykefraværsdag. Da er det heller ikke anledning til å bruke egenmelding for denne dagen.

Utbredt misforståelse

Torp sier det er viktig at man følger dette regelverket, blant annet for at utbetalinger og refusjoner fra NAV skal bli riktig.

- Arbeidsgiver skal betale de 16 første dagene av et sykefravær, før NAV tar over. Dersom man lar en arbeidstaker urettmessig bruke egenmelding for en halv sykefraværsdag, vil konsekvensen kunne bli at NAV starter utbetalingen på feil tidspunkt, sier Torp.

Feilaktig inndragelse av egenmeldingsretten

En annen konsekvens av å la arbeidstakere bruke egenmelding ved sykefravær for deler av dagen er at man kan komme i skade for å inndra egenmeldingsretten på feil grunnlag.

- Dersom arbeidstakeren for eksempel har brukt egenmelding etter å ha gått hjem fra jobben med sykdom fire onsdager på rad, så vil det kunne føre til at arbeidsgiver inndrar egenmeldingsretten til den ansatte i et halvt år på feil grunnlag, sier Torp.

Her er påstandene fra undersøkelsen, sortert etter de flest gjør feil på:

  Fasit  Feilprosent norske ledere  Feilprosent Simployers lesere 
En arbeidstaker som går hjem med sykdom i løpet av arbeidsdagen må levere gradert sykmelding for å ha krav på sykepenger.
Riktig 81 %  68 % 
Arbeidsgiver kan kreve at en arbeidstaker med 100% sykmelding kommer på jobb for å jobbe så mye som mulig.
Riktig  83 %  45 % 
Arbeidsgiver må godta at arbeidstaker går til behandling i arbeidstiden. Feil 72 %  38 % 
En arbeidstaker som har fylt 70 år har ikke rett på sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver Riktig 64 %  36 % 
En arbeidstaker som er 50 % sykmeldt skal gjøre 50% av normal arbeidsmengde, selv om det tar mer enn 50 % av arbeidstiden. Riktig 66 %  35 % 
En arbeidstaker som er 50 % sykmeldt kan bruke egenmelding dersom vedkommende er 100 % syk en dag. Feil 60 %  30 % 
Arbeidstaker kan benytte syke barn dager når han/hun må følge barnet til helsestasjon. Feil 65 %  29 % 
Arbeidstaker må levere sykmelding til arbeidsgiver innen 14 dager. Riktig 16 % 29 % 
Arbeidsgiver kan overprøve en sykmelding fra lege og nekte å betale ut sykepenger. Riktig 71 %  26 % 
Arbeidstaker kan ikke jobbe når vedkommende er 100 % sykmeldt. Feil 60 %  24 % 
Arbeidstaker har alltid rett til sykepenger ved dødsfall i nær familie når legen har skrevet en sykmelding. Feil 58 %  23 % 
Arbeidsgiver kan kreve å få vite hvilken sykdom eller skade en syk arbeidstaker har. Feil 21 %  22 %
Arbeidstaker har alltid rett til sykepenger ved sykdom i nær familie når legen har skrevet en sykmelding. Feil 53 %  16 % 
Arbeidsgiver kan ta fra en ansatt retten til å bruke egenmelding. Riktig 40 %  5 % 
Arbeidsgiver kan kreve å få vite hva en arbeidstaker er i stand til å gjøre under sykdommen. Riktig 15 %  2 %

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: