Rett til sykepenger for å ta vaksine

Myndighetene har nå presisert at ansatte har rett til sykepenger for å ta vaksine, men bare når fraværet er en hel dag. I andre situasjoner må arbeidsgiver og arbeidstaker finne løsninger sammen.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
tirsdag 13. juli 2021
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Det er til nå satt over 4,6 millioner vaksinedoser i Norge. Svært mange av dem som har fått vaksine er naturlig nok arbeidstakere.

Vi i Simployer får mange spørsmål om ansattes rett til fri med lønn eller sykepenger når arbeidstakere må ta vaksine i arbeidstiden.

– De fleste vil være enige om at det er viktig at så mange som mulig tar vaksine, og at arbeidstakerne så langt det lar seg gjøre må få mulighet til å møte opp når de får tildelt tid til vaksine. Samtidig er det sånn at retten til sykepenger ført foreligger når den ansatte er borte en hel dag, med mindre man har en gradert sykmelding. I tillegg kommer jo kravet om at man skal være arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Ingen av disse vilkårene vil normalt være oppfylt når man skal ta vaksine, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken.

Å ta vaksine vil nok for mange anses som «koronarelatert», men det har likevel ikke vært dekket av forskriften frem til nå.

Ny presisering i regelverket

Nå er det imidlertid presisert i retningslinjene til forskriften § 3-1 at det også gis rett til sykepenger «dersom det er nødvendig å være fraværende fra arbeidet i minst en arbeidsdag for å ta covid-19 vaksine».

– Vaksinasjon for korona går nå altså inn under «koronarelatert fravær». Selv om det også gjøres unntak fra sykdomskravet i forbindelse med vaksinering, stilles det som krav at den ansatte må være fraværende minst en dag for å ha rett på sykepenger. Det kan være for de som har lange avstander til vaksinesenter eller hvor det av spesielle grunner må være borte lengre enn normalt, sier Simployers rådgiver.

Må være fleksible

For ansatte som kun trenger å være borte deler av dagen for å ta vaksine, må arbeidsgiver og arbeidstaker komme frem til en løsning.

«Arbeidstaker og arbeidsgiver forventes å være fleksible og finne gode løsninger som legger til rette for at arbeidstakere kan ta vaksine, uten at de må være mer borte fra arbeidet enn nødvendig», heter det i de nye retningslinjene.

– Vi har siden vaksineringen startet rådet arbeidsgivere og arbeidstakere til å snakke sammen og finne gode løsninger for dette. Med litt fleksibilitet på begge kanter vil dette skape minst mulig utfordringer. De fleste vil jo være borte fra arbeidet i svært kort tid og det bør derfor være uproblematisk, selv om det skulle innebære fri med lønn, sier Dystebakken.

Oppdatering av interne rutiner eller personalhåndbok?

Simployers rådgiver mener det kan være fornuftig å ta rutiner knyttet til vaksine inn i personalhåndboken.

– Mange arbeidsgivere gir ansatte rett til fri med lønn for å gå til tannlegen, og har også andre velferdspermisjoner som gis ved ulike anledninger. Det kan være fornuftig å vurdere om vaksinasjon skal tas inn her.

– Retningslinjer for fri med eller uten lønn er opp til virksomheten å utarbeide. Det er arbeidsgiver som beslutter, men det kan være klokt å ta med arbeidstakerne på råd. For eksempel kan det være forhold som var viktig å ha permisjon for da rutinene ble innført i virksomheten som er mindre aktuelle nå, mens det er andre områder som er aktuelle og som kan vurderes inntatt. Vaksinering kan være ett av dem, sier Simployers jurist.

Viktig å behandle ansatte likt

Et godt argument for å ta vaksinasjonen inn i virksomhetens personalhåndbok, er å sikre at alle behandles likt.

– Bli enige i ledelsen hvordan fravær i forbindelse med vaksine skal praktiseres fremover. Snakk med arbeidstakerne om hva som gjelder for å sikre forutsigbarhet og likebehandling. Finn gode løsninger. At arbeidstakerne blir vaksinert er en klar fordel for virksomheten, både for å sikre drift og kravet om et forsvarlig arbeidsmiljø, sier Karoline Dystebakken i Simployer.

GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Bli bedre på håndtering av egenmeldinger

Del siden: