Nyansatte står uten inntekt ved koronafravær

Mens de fleste arbeidstakere har rett på sykepenger ved koronarelatert fravær, er det én gruppe som står helt uten inntekt dersom de får symptomer eller blir satt i karantene.
onsdag 10. februar 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier nyansatte ikke vil ha rett til sykepenger om de får et koronarelatert fravær.

Helt siden starten av pandemien har det vært åpnet for at ansatte kan være borte fra jobb med sykepenger ved koronasmitte eller symptomer som gir mistanke om slik smitte. Også arbeidstakere som blir satt i karantene vil ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver og senere fra NAV.

– Endringene som er gjort under pandemien bryter med det normale prinsippet for rett til sykepenger, som sier at en ansatt må være helt eller delvis arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade for å ha rett til sykepenger, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Den siste tidens spredning av muterte virus har ført til at enda flere arbeidstakere havner i karantenesituasjoner, siden også nærkontakter av nærkontakter skal i karantene.

Riktig beregning av sykepenger

Simployer hjelper deg som jobber med lønn med å beregne sykepenger riktig hver gang! Gjennom et abonnement på Faghjelp for lønnsmedarbeidere og modulen sykepengeordningen har du den støtten du trenger. 

Les mer og kjøp tilgang

Må ha rett til sykepenger

En gruppe faller imidlertid utenfor de midlertidige tiltakene som gir utvidet rett til sykepenger. Det er de som ikke har vært i jobb lenge nok til å tjene opp retten til sykepenger.

– Ansatte må ha vært ansatt hos arbeidsgiveren sin i fire uker for å ha opptjent rett til sykepenger. Uten denne opptjeningen, blir det ingen rett til sykepenger uansett om fraværet er koronarelatert eller ikke. Dermed vil nyansatte stå helt uten inntekt dersom de blir satt i karantene eller får luftveissymptomer som kan være korona, sier Brostrøm.

For ordens skyld: Ansatte som kommer direkte fra en annen jobb vil normalt ha rett til sykepenger fra NAV i perioden frem til de har opptjent sykepenger hos sin nye arbeidsgiver. NAV likestiller også mottak av enkelte ytelser fra NAV med å være i arbeid. Eksempelvis vil en arbeidstaker som har mottatt dagpenger før oppstart hos ny arbeidsgiver ha rett til sykepenger fra NAV i de første fire ukene.

Smittevernhensyn er viktig

De siste dagene har Simployers rådgivere fått flere spørsmål fra kunder som lurer på hvordan de skal håndtere ansatte som ikke har rett på sykepenger når de får et koronarelatert fravær.

– Det er viktig med tanke på smittevern at ansatte ikke kommer på jobb med symptomer som kan være korona. Den beste løsningen hadde vært at myndighetene gjorde et unntak fra vilkåret i folketrygdlovens § 8-2, slik kat NAV kan ta regningen for sykefraværet for de som ikke har opptjent rett hos arbeidsgiveren, sier Brostrøm.

Han understreker at arbeidsgivere som har mulighet til det kan gi arbeidstakere uten sykepengerett permisjon med lønn ved koronarelatert fravær, dersom de ønsker det. 

 

GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Bli bedre på håndtering av egenmeldinger

Del siden: