Mange misforståelser om hjemmekontor

Uavhengig av om hjemmekontor er midlertidig eller ei, skal arbeidsgiver uansett sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Her er ti punkter du må huske på.
onsdag 12. august 2020
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Amundsen Dystebakken minner om at arbeidsgiver også har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret.

Mange arbeidsgivere beslutter nå at ansatte skal jobbe på hjemmekontor, etter at helseministeren igjen oppfordret til dette.

– Selv om det nå flere steder besluttes at det skal være hjemmekontor, er blant annet begrunnelsen for- og varigheten av- hjemmekontor avgjørende for hvilke regler som gjelder. Arbeidsgiver kan gjennom sin styringsrett beslutte at ansatte skal jobbe hjemme i midlertidige situasjoner som den vi står i nå, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Amundsen Dystebakken.

Begrunnelser for en slik avgjørelse kan være:  

 • Smittevernhensyn på arbeidsplassen
 • Smittevernhensyn i samfunnet for øvrig (anbefaling/oppfordring fra myndighetene)
 • Smittevernhensyn på individnivå (Tilrettelegging pga karantene, særlig utsatte grupper mv)

Gratis plansje: Slik velger du verneombud

Nyttig oversikt over de forskjellige stegene i valg av verneombud. 

Last ned plansjen gratis

Forskriften gjelder ved fast hjemmekontor

Simployers rådgivere får nå mange spørsmål fra arbeidsgivere som lurer på om de da må forholde seg til kravene i forskriften som gjelder hjemmearbeid. De har fått med seg at den gjelder ved varig hjemmekontor, men hva skal til for at situasjonen er å se på som varig eller fast?

– Så lenge det er smittevernsituasjonen som gjør hjemmekontor nødvendig, er situasjonen fortsatt midlertidig. Det endrer seg hvis arbeidsgiver nå ser at hjemmekontor er fornuftig/ønskelig av andre grunner, for eksempel ønske om mindre kontorlokaler for å spare penger. Da er det snakk om en varig endring/situasjon som innebærer en endring av arbeidsavtale og at det må inngås avtale om hjemmekontor i tråd med krav i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, sier Amundsen Dystebakken.

Må sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Det som er viktig å huske på er at uavhengig av om det er midlertidig eller varig avtale som ligger til grunn for hjemmekontor, så gjelder krav om at arbeidsgiver må sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

– Dette følger både av arbeidsmiljøloven og forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Det er krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø der hvor arbeidstakeren faktisk utfører arbeid for arbeidsgiver, uavhengig av hvor dette er, sier Simployers jurist.

Hva er fullt forsvarlig?

Hva som skal til for å si at det er fullt forsvarlig er avhengig av flere faktorer, blant annet; varighet, hyppighet og type arbeid. Mulige utfordringer må kartlegges og eventuelle tiltak iverksettes på bakgrunn av kartleggingen.

– De fleste vil ha nytte av en overordnet kartlegging og generelle tiltak, i tillegg til den individuelle vurderingen som må gjennomføres i dialog med den enkelte arbeidstaker. Vi får mange spørsmål knyttet til om det for eksempel er krav om at alle må ha hev-senk-pult hjemme, eller andre konkrete spørsmål knyttet til ergonomi. Det er viktig å huske på at fullt forsvarlig arbeidsmiljø er mer enn dette, også psykososiale og organisatoriske forhold.

10 viktige punkter å vurdere

Det er derfor mange ting å tenke på når man vurderinger om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Her er noen av de viktigste punktene man kan starte med:

 • Hvem skal ha hjemmekontor og hva er omfanget?
 • Hva slags arbeid skal gjøres på hjemmekontoret?
 • Hvordan er en normalarbeidsdag, herunder normalarbeidstiden, mulighet for pause, krav til leveringsfrister etc?
 • Hva er nødvendig utstyr, tilganger mv. for å kunne gjøre en god jobb?
 • Har arbeidstakeren hatt hjemmekontor tidligere? (hva fungerte da, hva fungerer ikke, er det en ny situasjon for arbeidstakeren?)
 • Er det gjort individuelle tilpasninger? Det kan være behov for ulike tiltak på det enkelte hjemmekontor, for eksempel vil tilpasning av kontorplassen kunne avhenge av eksisterende utstyr, arbeidstakers helse, omfang av hjemmekontorarbeidet, mulighet for pauser og fysisk bevegelse
 • Hvordan er hjemmesituasjonen? (Er det mulighet for uforstyrret arbeid, eller har arbeidstaker f.eks. små barn tilstede, andre som jobber fra samme sted, hvordan skal man avgrense jobb/fritid, bor og arbeider arbeidstaker alene)
 • Kommunikasjon: Foreligger det rutiner for oppfølging og samarbeid mellom leder og medarbeider for å sikre rett oppfølging? Hvordan er muligheten for samhandling og kommunikasjon med andre kollegaer?
 • Andre risikofaktorer kan forsterkes ved arbeid hjemmefra. Hva gjør vi for å fange opp risikofaktorer som psykiske utfordringer, alvorlige bekymringer, utfordringer med rus, spillavhengighet mv.
 • De fleste av oss trenger humor, den kjappe replikken, uforpliktende prat om løst og fast for å fungere optimalt på jobb. Hvordan ivareta det sosiale aspektet?

Simployers juridiske rådgiver minner til slutt om at arbeidstaker alltid både har rett og plikt til å medvirke i virksomhetens systematiske HMS-arbeid.

– Når det gjelder hjemmekontor er medvirkning og lojalitet til beslutninger helt avgjørende for å lykkes. Det er naturligvis også viktig for å lykkes når ansatte jobber på arbeidsplassen, men hjemmekontor-situasjonen skiller seg ut ved at arbeidsgiver ikke kan føre samme type kontroll/oppfølging, sier Karoline Amundsen Dystebakken.

Gratis sjekkliste: Kom i gang med HMS

Vi gir deg ti råd om konkrete tiltak når du vil gå fra ord til handling i HMS-arbeidet.

Les mer og last ned gratis. 

Del siden: