Gratis plansje:

Slik velger du verneombud

Fra 1. januar 2024 skjerpes reglene for hvem som må ha verneombud. Da må alle virksomheter med fem eller flere ansatte ha på plass denne rollen. 

Verneombudet spiller en viktig rolle i enhver virksomhet og har som hovedformål å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.

Denne plansjen viser deg de forskjellige stegene i valg av verneombud og hjelper deg å komme i gang med det viktige valget.

Punktene i plansjen dekker blant annet:

  • Valg og utpeking
  • Valgstyre
  • Nominasjon
  • Gjennomføring av valg