Karantene i ferien gir ikke rett til ny ferie senere

Ansatte som blir satt i koronakarantene vil ikke ha rett til utsatt ferie, med mindre de faktisk er syke.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 3. mars 2021

For at en arbeidstaker skal kunne kreve ny ferie senere ved sykdom i ferien, er det tre vilkår som må være oppfylt.

  • Man må være 100 prosent arbeidsufør
  • Man må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten
  • Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (normalt ca. 2 uker) etter at arbeidet gjenopptas.

Problemstillingen som nå rammer noen arbeidstakere, er at de blir satt i karantene i ferien. Selv om karantene kan gir rett til sykepenger, vil det ikke gi rett til utsatt ferie, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

–  Her er det det første punktet som hindrer den ansatte fra å kunne kreve ny ferie senere ved karantene i ferien. Dersom den ansatte er satt i karantene uten faktisk å være syk, eller 100 prosent arbeidsufør, som det heter i ferieloven, så vil han eller hun heller ikke kunne kreve ny ferie senere, sier Brostrøm.

Dersom den ansatte faktisk er syk vil det stille seg annerledes.

På tide å digitalisere og effektivisere søknader og godkjenning av ferie, fri og permisjon? Les mer om Simployer ferie og fri her

Gjelder bare den ansatte selv

Brostrøm minner videre om at utsatt ferie bare kan kreves dersom det er den ansatte som selv er syk.  

– Det betyr at dersom andre familiemedlemmer er syke eller satt i karantene, så vil heller ikke det gi rett til ny ferie senere. Det er heller ingen lovregler som gir ansatte rett til å få avspaseringsdager på nytt, dersom disse spoleres av sykdom eller karantene. Avspasering er ikke regulert verken i arbeidsmiljøloven eller ferieloven, og er kun basert på avtaler mellom partene. Retten til å få avspaseringsdager utsatt må derfor eventuelt følge av avtalen, sier Simployers rådgiver Jørgen Brostrøm.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer HRM blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.

Del siden: LinkedIn twitter