Nå bør du avtale sommerferien

Hvis ansatte skal starte sommerferien ved sankthans er fristen for å varsle allerede 23.april.
Hans Gjermund GauslaaJuridisk rådgiver HR og ledelse
mandag 15. april 2024
Lesetid: 1 Minutt

Ferieloven slår nemlig fast at arbeidstaker kan kreve å få beskjed om ferietidspunktet senest to måneder før ferien starter. Hvis de første starter sommerferie sin ved sankthans, skal dette altså etter lovens hovedregel være klart og formidlet til arbeidstaker senest 23. april.

Så hva gjør du dersom du er litt bakpå?

1. Ferieønsker

Sett en frist for når arbeidstaker kan komme med sine ferieønsker, og kommuniser denne ut til de ansatte. Selv om det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferie, så har ansatte rett på å fremme ønsker for når de ønsker å avvikle ferien sin.

2. Bemanningsvurdering

Når alle ferieønskene har kommet inn, vurderer du arbeidstakernes ønsker opp mot behovet for bemanning.

På tide å digitalisere og effektivisere søknader og godkjenning av ferie, fri og permisjon? Les mer om Simployer ferie og fri her

3. Dialog

Der arbeidstaker ikke kan få ferie på ønsket tidspunkt, justeres dette av arbeidsgiver i dialog med arbeidstaker. For å unngå misnøye og urettferdig behandling av de ansatte, er det viktig at du har en oversikt over hvem som tidligere har måttet fravike sine ferieønsker.

Dersom du ikke har kontroll på dette, risikerer du at noen ansatte til stadighet blir nektet ferie mens andre alltid får førstevalget sitt.

4. Kunngjøring

Når ferieplanen så er klar, må du sørge for å gi informasjon til arbeidstakerne. Det skal altså som hovedregel skje minimum to måneder før ferieavviklingen starter. Denne regelen gjelder enkeltvis for hver ansatt.

Det betyr at dersom Per skal ha sin sommerferie fra 1. juli, skal han ha beskjed om dette senest 1. mai. Men Kari, som skal ha ferie først fra 1. august, trenger ikke få beskjed om dette før senest 1. juni.

Dersom det er ansatte som ikke kommer med ferieønsker for sommeren innen den fristen som er satt kan du selv bestemme ferietidspunktet for disse arbeidstakerne. Før du gjør det bør du imidlertid minne arbeidstakerne på at de må komme med sine ferieønsker, og eventuelt presisere at ferietidspunktet ellers vil bli fastsatt at arbeidsgiver.

 

Quiz

Hva kan du om ferie og feriepenger?

Finn ut om du har kontroll på reglene om ferie og feriepenger.

Test dine kunnskaper i vår quiz

Del siden: