Nå bør du avtale sommerferien

Hvis ansatte skal starte sommerferien ved sankthans er fristen for å varsle allerede første dagen etter påske.
schedule onsdag 10. april 2019
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Ferieloven slår nemlig fast at arbeidstaker kan kreve å få beskjed om ferietidspunktet senest to måneder før ferien starter. Hvis de første starter sommerferie sin ved sankthans, skal dette altså etter lovens hovedregel være klart og formidlet til arbeidstaker senest 23. april, som i 2019 er første arbeidsdag etter påske.

Dersom dere ønsker at ansatte skal starte sommerferien enda tidligere, så begynner dere å få veldig dårlig tid.

På tide å digitalisere og effektivisere søknader og godkjenning av ferie, fri og permisjon? Les mer om Simployer ferie og fri herSå hva gjør du dersom du er litt bakpå?

1. Ferieønsker

Sett en frist for når arbeidstaker kan komme med sine ferieønsker, og kommuniser denne ut til hele avdelingen/virksomheten. Selv om det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferie, så har ansatte rett på å fremme ønsker for når de ønsker å avvikle ferien sin.

2. Bemanningsvurdering

Når alle ferieønskene har kommet inn, vurderer du arbeidstakernes ønsker opp mot behovet for bemanning.

3. Dialog

Der arbeidstaker ikke kan få ferie på ønsket tidspunkt, justeres dette av arbeidsgiver i dialog med arbeidstaker. For å unngå misnøye og urettferdig behandling av de ansatte, er det viktig at du har en oversikt over hvem som tidligere har måttet fravike sine ferieønsker. Dersom du ikke har kontroll på dette, risikerer du at noen ansatte til stadighet blir nektet ferie mens andre alltid får førstevalget sitt.

4. Kunngjøring

Når ferieplanen så er klar, må du sørge for å gi informasjon til arbeidstakerne i avdelingen/virksomheten. Og det skal altså som hovedregel skje minimum to måneder før ferieavviklingen starter. Denne regelen gjelder enkeltvis for hver ansatt. Det betyr at dersom en medarbeider skal ha sin sommerferie fra 1. juli, skal vedkommende ha beskjed om dette senest 1. mai. Men den andre medarbeideren som skal ha ferie først fra 1. august, trenger ikke få beskjed om dette før senest 1. juni.

Dersom det er ansatte som ikke kommer med ferieønsker for sommeren innen den fristen som er satt kan du selv bestemme ferietidspunktet for disse arbeidstakerne. Før du gjør det bør du imidlertid vurdere å minne arbeidstakerne på at de må komme med sine ferieønsker, og eventuelt presisere at ferietidspunktet ellers vil bli fastsatt at arbeidsgiver.

 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter