Kan en sykemelding tilbakedateres?

Som hovedregel er en sykemelding kun gyldig fra det tidspunktet en arbeidstaker har hatt en faktisk konsultasjon med legen, men det finnes unntak.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 28. mai 2024
Lesetid: 2 Minutter
Juridisk rådgiver i Simployer, Atle Torp.

En typisk situasjon kan være at arbeidstaker blir borte fra arbeidet, men ikke får legetime før en uke senere. Ved legebesøket skrives det ut en sykmelding som gjelder perioden før arbeidstaker oppsøkte legen. 

– Spørsmålet er da om arbeidsgiver må godkjenne sykemeldingen for perioden før lege ble oppsøkt, sier juridisk rådgiver i Simployer, Atle Torp, som svarer arbeidsgivere på dette spørsmålet. 

Må ha vært forhindret

For at en slik tilbakedatert sykemelding skal kunne godkjennes, må arbeidstaker ha vært forhindret fra å oppsøke lege.  Dette kan for eksempel være på grunn av:

  • Ventetid hos legen (1-2 dager)
  • Legestreik
  • Influensaepidemi eller lignende

I tillegg til at man må ha vært forhindret må også legen kunne bekrefte at arbeidstaker har vært arbeidsufør fra dette tidligere tidspunktet. Når begge disse kravene oppfylles kan arbeidsgiver godta en tilbakedatering. 

– Normalt vil arbeidsgiver kunne godkjenne tilbakedatering for noen få dager.  Er det imidlertid snakk om flere uker vil det som hovedregel ikke kunne godtas, sier Torp. 

Simployers rådgiver legger til at det innenfor rammen av arbeidsgiverperioden på 16 dager vil det være opp til arbeidsgiver å gjøre disse vurderingene.

Last ned gratis plansje: Oppfølging av sykefravær

Hva hvis e-konsultasjon er første møte? 

Fra 1. juli 2023 ble det lovlig å utstede sykmeldinger etter e-konsultasjon, noe som normalt vil være en videokonsultasjon.

– Hovedregelen er likevel at man ved første gangs sykmelding fysisk skal ha vært hos legen.  Har man fått en sykemelding ved videokonsultasjon,  må denne derfor følges opp av en fysisk konsultasjon så raskt så mulig, sier Torp. 

Hva er konsekvensen av at tilbakedatering ikke godtas?

Dersom arbeidsgiver underkjenner tilbakedateringen fordi ansatte ikke har vært forhindret eller at tilbakedateringen er over en for lang periode, er konsekvensen at arbeidstaker ikke har gyldig dokumentasjon før den dato man faktisk har vært hos legen.

Uten gyldig dokumentasjon vil arbeidstaker heller ikke ha rett til sykepenger for de dagene en har vært fraværende. Retten til sykepenger vil da først foreligge fra det tidspunkt man faktisk har vært hos lege. 

– Har man brukt egenmelding før sykmeldingen, vil konsekvensen også være at retten til sykepenger for egenmeldingen faller bort fordi det er et krav om at egenmelding direkte skal følges opp av en sykmelding dersom fraværet strekker utover egenmeldingsperioden, utdyper Torp.

Les også: Kan man bruke egenmelding rett etter sykemelding? 

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: