Nå kan ansatte snart få sykemelding via skjerm

Fra 1.juli vil det være mulig å få sykemelding basert på elektronisk konsultasjon med legen. En konsultasjon via skjerm vil spare tid både for leger og pasienter, men arbeidsgivere må også være oppmerksomme på at sykefraværet kan øke.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 21. juni 2023
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske rådgiver Nicole Holman Fagerli sier arbeidsgivere må være oppmerksomme når det nå åpnes for å utstede sykemelding via e-konsultasjon.

- Lovendringen vil spare tid både for leger og pasienter, men for arbeidsgivere kan innføring av e-konsultasjon også få noen negative konsekvenser, sier Nicole Holman Fagerli, juridisk rådgiver i Simployer.

Hva er e-konsultasjon?

E-konsultasjon refererer til kommunikasjon mellom lege og pasient ved bruk av telefon, elektronisk kommunikasjon og videokonferanse. I praksis betyr det at det er mulig for en pasient å få sykemelding uten å måtte møte opp personlig hos legen.

- E-konsultasjon har en klar fordel ved at arbeidstaker slipper å ta et lengre fravær fra arbeidet i forbindelse med legebesøk, men det er også en risiko at det utstedes sykemelding på feil grunnlag, sier Holman Fagerli.

Risiko for økt sykefravær

Simployers rådgiver tror innføringen av rett til sykemelding over e-konsultasjon kan få en betydning for omfanget av sykemeldinger, sykefravær og utgifter til sykepenger.

- Det er en risiko for at ordningen kan senke terskelen for å søke sykemelding, inkludert i situasjoner der egenmelding kunne vært tilstrekkelig, Dette kan resultere i en økning i antall sykmeldinger og dermed økt sykefravær, sier Holman Fagerli.

For å begrense denne risikoen er det imidlertid visse vilkår som må være oppfylt for at det skal kunne utstedes sykemelding etter en e-konsultasjon. Disse er:

  • Legen må kjenne pasienten
  • Legen må være kjent med pasientens diagnose
  • Legen må kunne vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse
  • Samt anse det som faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon.

Simployers rådgiver mener at arbeidsgivere derfor må være oppmerksomme på behovet for økt oppfølging og eventuelt tilrettelegging for sykemeldte arbeidstakere.

Last ned gratis guide: Egenmelding for arbeidsgiver 

God erfaring med e-konsultasjon under pandemien

Selv om noen bekymringer er knyttet til økt sykefravær og høyere utgifter til sykepenger, indikerer erfaringer fra bruk av e-konsultasjon under koronapandemien at noen fastleger opplever det som enklere å avvise krav de mener ikke er berettigede når de fremmes gjennom en e-konsultasjon.

I arbeidet med lovendringen pekte departement også på at den samlede effekten på omfanget av sykemeldinger, sykefravær og utgifter til sykepenger vil være begrenset på grunn av vilkårene som må oppfylles, blant annet at legen må kjenne pasienten for å utstede sykemelding via skjerm.

- Så det er ikke sikkert at lovendringen vil påvirke arbeidsgivernes utgifter til sykepenger eller folketrygdens utgifter i nevneverdig grad, men det vil vi få svar på etter at vi har gjort oss noen erfaringer med ordningen, avslutter Holman Fagerli.

Lovendringen i folketrygdloven § 8-7 trer i kraft 1.juli 2023.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: