– Bonuskutt løser ikke sykefraværsproblemer

At bedrifter kutter bonus til syke ansatte, har skapt stor debatt den siste tiden. – Kutt sykepengene til de som ikke er reelt syke i stedet, er oppfordringen fra Simployers rådgivere.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 2. november 2021
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken oppfordrer ledere til å følge opp syke ansatte tett, og ikke straffe ansatte som faktisk er syke.

Den siste tiden har det blitt kjent at flere selskaper tar fra ansatte bonus dersom de er borte fra jobben med sykefravær. Det har skapt stor debatt, og LO Handel og Kontor kaller det diskriminerende overfor gravide og andre fraværsutsatte ansattgrupper, skriver E24

Overfor samme avis sier stortingsrepresentant Anna Molberg fra Høyre at norske bedrifter må få lov til å redusere bonuser til ansatte med sykefravær.

– Det er bra at bedrifter tenker kreativt rundt hvordan de kan få ned sykefraværet. En bonus for tilstrekkelig oppmøte er et godt incentiv. Jeg ser virkelig ikke hvordan SV kan mene at dette er et problem, sier Anne Molberg til E24.

Løser ingen problemer

Simployers rådgivere mener det burde være unødvendig å ty til bonuskutt til ansatte med sykefravær, dersom målet er å kutte sykefraværet.

– Når man kutter bonus til ansatte med sykefravær, så vil det ramme reelt syke like hardt som de som misbruker sykepengeordningen. Bonuskutt er derfor en veldig lite treffsikker metode for å kutte sykefraværet. Det reelle sykefraværet vil naturligvis ikke bli lavere ved å kutte bonus, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken.

Bruk sykepengeordningen i stedet

Siden det kun er reel sykdom eller skade man skal ha sykepenger for, bør man ta tak i misbruk med andre virkemidler.

– Dersom arbeidstakeren er reelt syk, så skal man jo ikke straffes for det. Når det er sykefravær i gråsonen, altså når det er tvil om sykdommen er reell, så bør leder heller undersøke saken og eventuelt bruke retten og plikten man har til å si at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt og ikke utbetale sykepenger, sier Dystebakken.

Må snakke med syke ansatte første dag

Simployers rådgiver sier det aller viktigste ledere gjør for å hindre misbruk av sykepengeordningen, er å ha tett dialog med de ansatte, både når de er friske og når de er syke.

– Vårt råd er at leder alltid må snakke med syke ansatte allerede første sykefraværsdag. Dersom virksomheten godtar at ansatte sender en melding ved sykefravær, er det viktig at leder ringer tilbake samme dag. I denne samtalen må leder spørre den ansatte hva han eller hun kan gjøre under sykefraværet, for å vurdere tilrettelagt arbeid. I denne samtalen bør det komme frem at den ansatte ikke er 100 prosent arbeidsufør, sier Dystebakken.

Hun minner om at leder ikke kan spørre om diagnose, men at den ansatte har plikt til å opplyse om funksjonsevne.

Mulig å kutte sykepengene

Dersom leder etter denne samtalen får mistanke om at sykefraværet ikke er reelt, er det mulig å bestride sykmeldingen.

– Kall den ansatte inn til et møte for å få klarlagt usikkerheten rundt sykefraværet, og fortell den ansatte om mistanken du har. Dersom du etter møtet fortsatt mistenker at sykefraværet ikke skyldes reell sykdom eller skade, kan du informere den ansatte om at sykmeldingen ikke godtas, og stoppe sykepengeutbetalingen. Den ansatte kan enten godta bestridelsen, eller anke beslutningen til NAV, sier Dystebakken.

AKTUELT DIGITALT KURS 16.11: Slik bestrides sykmelding og egenmelding

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter