Aktiv sykmelding forsvinner

Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fører til endringer i sykepengeordningen fra 1. juli. Endringene skal sikre bedre oppfølging av sykmeldte og gjelder alle virksomheter, uavhengig om virksomheten har inngått en IA-avtale eller ikke.
torsdag 14. april 2011
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Lovforslaget medfører at aktiv sykmelding fjernes. Eneste sykmeldingsalternativ for sykemeldte som skal være i aktivitet, vil bli gradert sykmelding. Arbeidstager blir da en prosentandel sykmeldt, og arbeidsgiver betaler lønn for den delen hvor den ansatte er frisk og faktisk utfører arbeid.

- I dagens ordning med aktiv sykmelding betaler NAV sykepenger med 100 % der vedkommende er i aktivitet og utfører andre enn sine vanlige arbeidsoppgaver, sier rådgiver Atle Torp.

Ikke fungert tilfredsstillende
Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet sier at ordningen med aktiv sykmelding ikke har fungert tilfredsstillende og at det er årsaken til at ordningen vrakes.

- Ordningen med aktiv sykmelding fungerer ikke tilfredsstillende, og gir ikke de nødvendige motiver for tilbakeføring til ordinært arbeid. Regjeringen og arbeidslivets parter er enige om at ordningen bør avvikles til fordel for økt bruk av gradert sykmelding. Økt tilrettelegging for gradert sykmelding gir arbeidsgiver en rekke utfordringer, men også mulighet for gevinst gjennom raskere retur til ordinært arbeid, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet.

Etter 1. juli vil ikke NAV lenger betale sykepenger for arbeidstakere som er delvis i jobb, selv om arbeidstager ikke utfører sine ordinære arbeidsoppgaver.

- Spørsmålet blir om arbeidsgiverne i praksis ser seg tjent med å tilpasse og tilrettelegge for andre typer oppgaver, samt gjennomføre arbeidstrening, når de nå må betale lønn for denne aktiviteten, sier Torp. Under aktiv sykemelding har slike tiltak, innenfor rammene av 4 til 8 uker, i praksis vært dekket med 100 % sykepenger fra NAV utover arbeidsgiverperioden.

Virksomheter som ikke har tegnet en avtale om Inkluderende Arbeidsliv har i dag ikke mulighet til å søke om tilretteleggingstilskudd. Det får de heller ikke i fremtiden. Det kan også påvirke tilretteleggingsviljen for bedrifter som ikke er medlem av IA-ordningen.

Tilskudd til IA-bedrifter
I dagens forskrift står det at tilskuddet skal gi en tidsbegrenset kompensasjon for virksomhetens merutgifter/merinnsats i forbindelse med et konkret tilretteleggingstiltak.

- Det kan ytes tilretteleggingstilskudd for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller arbeidstakere som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger og har behov for tilrettelegging. Det omfatter også tilfeller hvor tilretteleggingen gjelder i forhold til sykmeldte med gradert sykmelding, sier ekspedisjonssjef Ulf Pedersen i Arbeidsdepartementet. Han bekrefter også at det bare er IA-virksomheter som vil kunne få tilretteleggingstilskudd.

- Det er ingen planer om å endre målgruppen for tilretteleggingstilskuddet. Ordningen er forbeholdt arbeidsgivere i IA-virksomheter. I denne forbindelse er det aktuelt å opplyse at alle virksomheter som ønsker det, kan bli IA-virksomheter, sier Pedersen.

Arbeidsgiverne får hjelp
- Mange opplever de nye reglene som uklare, og pågangen til vår fagsupport er økende, forteller fagsjef Tor Arne Furuseth hos Infotjenester.

- Våre oppslagsverk er allerede oppdatert med de nye reglene, slik at våre kunder kan skaffe seg oversikt allerede nå, selv om reglene ennå ikke er trådt i kraft. Våre eksperter er klare til å svare på alle henvendelser som kommer, avslutter han.

Du kan lese om endringene og forslag til nye rutiner om oppfølging av sykmeldte i oppslagsverkene Sykepengeordningen
og Fravær-HR.

GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Bli bedre på håndtering av egenmeldinger

Del siden: