Velg riktig fadder og få en vellykket onboarding

En fadder kan spille en viktig rolle når en ny medarbeider skal onboardes i virksomheten. Her får du rådene som hjelper deg med riktig valg av fadder.
Fam Camilla Viksand MansonRådgiver HR og ledelse
onsdag 11. oktober 2023
Lesetid: 2 Minutter

Selv om det formelle ansvaret for introduksjon og opplæring av nyansatte ofte ligger hos nærmeste leder, kan det være av svært stor verdi å involvere flere i prosessen.

Når vi snakker om onboarding er det ofte anbefalt  å utnevne en fadder, også kalt buddy, for den nye medarbeideren.

Gratis sjekkliste: 

Den ultimate sjekklisten for onboarding

Last ned

Hva er en fadderordning?

Hensikten med en fadderordning er å gjøre den første tiden på ny arbeidsplass så enkel som mulig for den nye medarbeideren. Ved å være en «go-to-person» vil fadderen kunne bistå den nye medarbeideren med å skaffe oversikt, bygge selvtillit og ikke minst – sørge for å fremme trivsel og tilhørighet på arbeidsplassen.  

Fadderens oppgave er hovedsakelig å hjelpe den nye medarbeideren med sosial inkludering og praktisk informasjon, slik at den nyansatte finner seg raskt til rette i rollen sin. Medarbeideren som får denne rollen trenger ikke nødvendigvis være den samme som skal gi faglig opplæring, og trenger heller ikke å være ekspert, men bør ha et godt nettverk, en god oversikt og "vite hvem som vet".

Fadder kan være en kollega utenfor teamet eller ha tilknytning til samme avdeling, alt avhengig av hva slags rolle det er ønskelig at fadderen skal ha. Det er viktig å konkret vurdere hva som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfelle.

Fadderens oppgaver kan variere avhengig av virksomheten, men vil ofte innebære å:  

 • Vise den nyansatte rundt på arbeidsplassen
 • presentere den nye ansatte for kollegene
 • hjelpe til med opplæring
 • bygge nettverk
 • gjennomgå prosedyrer og retningslinjer
 • tilby veiledning og råd om jobboppgaver
 • generelt være en støtteperson for den nye kollegaen

Kompetanse og egenskaper du bør se etter hos en fadder

Å velge rett person til å være fadder er en viktig beslutning. For at fadderordningen skal fungere optimalt er det av stor betydning at fadderen er grundig forberedt, har tid til oppgavene og ikke minst, er motivert til å gi best mulig støtte den til den nye kollegaen.

Egenskaper som egner seg godt hos en fadder:  

 • Har en vilje og evne og ikke minst ønske om å veilede og støtte andre
 • Har tid til å være tilgjengelig for den nye medarbeideren, hovedsakelig i de første månedene. 
 • Er sosial og omgjengelig
 • Har god faglig kompetanse og erfaring i jobben i de situasjonene disse ferdighetene skulle være aktuelle
 • Har gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter
 • Er tålmodig og inkluderende

Det er viktig at leder, sammen med fadder og eventuelt HR sammen setter opp en plan for gjennomføring og hvilke oppgaver som skal ligge hos hvem.

Normalt vil en fadderordning vare de første månedene etter at ny medarbeider har begynt i den nye jobben, men dette avhenger av oppgaver, rolle og behov.

Husk at fadderordningen  ikke skal være en erstatning for lederens arbeid som veileder eller mentor, og heller ikke skal ta bort det overordnede ansvaret for opplæring. Hensikten er at ordningen skal fungere som et positivt supplement i onboardingsprosessen.

Glem excel-ark og manuelle prosesser i lønnsjusteringsprosessen!

Simployer lønnsjustering gir støtte i alle deler av prosessen gjennom å skape tydelighet for samtlige aktører involvert i prosessen. 

Les mer om Simployer lønnsjustering

Del siden: