Gratis guide:

Den ultimate sjekklisten for onboarding

Onboarding av nyansatte kan være krevende. Simployers beregninger viser at virksomheten din taper minst 2 millioner kroner hver gang en ansatt slutter innen de første 12 månedene. Det er altså god business å satse på onboarding med høy kvalitet.

Denne sjekklisten gir deg svaret på hvordan du gir nyansatte den best mulige starten på sitt arbeidsforhold i din bedrift.

Noen av punktene i sjekklisten:

  • Rutiner for onboarding
  • Formaliteter som bør være i orden så tidlig som mulig
  • Introduksjon til virksomheten og plan for arbeidsoppgaver på kort sikt og lang sikt
  • Vær en aktiv og tilstedeværende leder