Gratis guide:

Den ultimate sjekklisten for onboarding

Onboarding av nyansatte kan være krevende. Simployers beregninger viser at virksomheten din taper minst 2 millioner kroner hver gang en ansatt slutter innen de første 12 månedene. Det er altså god business å satse på onboarding med høy kvalitet.

Denne sjekklisten gir deg svaret på hvordan du gir nyansatte den best mulige starten på sitt arbeidsforhold i din bedrift.

Punktene i sjekklisten er knyttet til:

  • Første arbeidsdag
  • Opplæring og oppfølging
  • Løpende oppfølging
  • Evaluering