Ingen sykepenger utenfor EØS

Reiser du på høstferie til et land utenfor EØS-området, som Thailand eller Tyrkia, har du ikke krav sykepenger om du blir syk. I EØS-land som Portugal og Bulgaria kan du bli avkrevd ekstra dokumentasjon. Her er reglene du bør kjenne til.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 20. september 2013

Med høstferien for døra, er det mange norske arbeidstakere som pakker kofferten og setter kursen for varmere strøk.

Skulle man være uheldig å bli syk i ferien, er det ulikt fra land til land hvorvidt man har krav på sykepenger og erstatningsferie, og hvilken dokumentasjon som kreves i etterkant.

Ikke sykepenger utenfor EØS

Mange av de mest populære feriemålene for nordmenn befinner seg utenfor EØS-området, som for eksempel Tyrkia, Thailand, Mexico, Cuba og USA.

Når man reiser på ferie til disse landene, vil man ikke ha krav på sykepenger ved sykdom.

- Man vil først ha rett på sykepenger fra den datoen man er tilbake i Norge og oppsøker lege, sier Infotjenesters ekspert på trygderett, Jørgen Brostrøm.

Ny ferie senere

Han sier man likevel kan ha krav på erstatningsferie, altså ny ferie på et senere tidspunkt. Forutsetningen er at man har vært syk i minst seks virkedager (inkludert lørdager). Man må være 100 prosent arbeidsufør, og ha gyldig legeerklæring for hele perioden. Erstatningsferien må kreves innen 2 uker etter at man gjenopptar arbeidet.

- Siden man ikke har krav på sykepenger, vil man ikke ha rett til lønn når erstatningsferien avvikles. Det gjør at mange antakelig ikke velger å kreve erstatningsferie ved sykdom i ferie utenfor EØS-området, sier Brostrøm.

Ekstra dokumentasjon

I mange land innenfor EØS er det ekstra krav til dokumentasjon for å få sykepenger dersom du blir syk på ferie.

I tillegg til at du trenger en original legeerklæring (eventuelt oversatt til engelsk slik at arbeidsgiver forstår innholdet) kreves det også at du har oppsøkt trygdemyndighetene i landet du besøker og fått nødvendig dokumentasjon for å utløse rett til sykepenger etter EØS- avtalen. Til slutt må du også skrive ut egenerklæringen NAV 08-09.06 som ligger tilgjengelig på www.nav.no.

- Man kan ikke benytte seg av egenmelding når man krever ferien erstattet pga sykdom i utlandet.

Gjelder ikke syke barn

Brostrøm understreker at man verken har krav på omsorgspenger eller erstatningsferie dersom andre familiemedlemmer blir syke.

- Reglene omfatter bare egen sykdom. Hvis ektefellen, samboeren, barna eller slektninger for øvrig har vært syke, gir ikke dette noe grunnlag for arbeidstaker til å kreve utsatt ferie, sier Brostrøm.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter