Når forvirringen blir total

NAVs regelverk er komplisert. Faktisk så komplisert at det blir vanskelig for mange å forstå. Når så pressen følger opp med artikler som blander de ulike reglene, blir forvirringen total.
onsdag 19. januar 2011
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

For eksempel publiserte Aftenposten en artikkel om at "NAV-brukere blir bedt om å lyve". I artikkelen vises det til en person som mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV i tillegg til sin deltidsstilling på 50 %. Når denne personen blir syk i jobben, må vedkommende "lyve" ved å melde fra på meldekortet til NAV om at vedkommende er på jobb i stedet for syk. Vedkommende mottar da riktig lønn, både fra NAV og arbeidsgiver. For vedkommende hadde tidligere oppdaget at han fikk for mye fra NAV da han meldte "riktig" på meldekortet, altså at han meldte syk når han var syk i jobben.

Forvirret?

Det var også kanskje NAV, som få dager etter artikkelen publiserte en artikkel på sine egne nettsider. I artikkelen skriver NAV: "Spørsmål tre på meldekortet omhandler sykdom. Hvis du som mottar arbeidsavklaringspenger har avtalt med NAV å delta på tiltak, behandling, utdanning eller andre typer aktiviteter, skal du oppgi de dagene du har vært for syk til å utføre avtalt aktivitet. Dette gjelder også dersom du har avtalt med NAV å arbeide i en viss prosent for din vanlige arbeidsgiver.
Formålet med dette spørsmålet er å fange opp behov for endringer i aktivitetsplanen din fordi du har blitt syk eller sykdommen din har forverret seg."

Hvem må "lyve"?

Man må vel egentlig ikke lyve men i mangel av et eget avkrysningsfelt så vil man måtte krysse arbeid for å unngå å få dobbelt betaling. Aftenpostens person må være i en av to situasjoner.

Situasjon 1:

Vedkommende er ansatt hos ny arbeidsgiver i deltidsstilling samtidig som vedkommende har med seg en rettighet til delvis AAP fra tidligere. En slik person vil opparbeide seg rett til sykepenger hos ny arbeidsgiver etter 4 ukers arbeids i deltidsstillingen. Denne personen skal ved sykdom melde arbeid. Grunnen til dette er at vedkommende i de første 16 dagene vil motta sykepenger fra arbeidsgiver og derfor ikke har utvidet rett til AAP. Da det ikke er noen avkrysning for at man er syk men mottar sykepenger fra arbeidsgiver blir konsekvensen at en må krysse arbeid.

Situasjon 2:

Vedkommende har vært sykmeldt hos arbeidsgiver i 1 år og har derfor brukt opp sin rett til sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Etter utløpet av perioden er arbeidsforholdet avsluttet for så stor del som vedkommende er fraværende på grunn av sykdom. Fra det tidspunkt hvor vedkommende kun innehar en deltidsstilling så vil vedkommende på nytt opparbeide sykepenger fra arbeidsgiver. For sykefravær som finner sted mer enn 16 dager etter at vedkommende tok fatt på sin "nye" deltidsstiling så vil vedkommende ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Også her må vedkommende "lyve" og krysse arbeid når vedkommende er syk. Grunnen til dette er at vedkommende i de første 16 dagene nå vil motta sykepenger fra arbeidsgiver, og derfor ikke har utvidet rett til AAP. Da det heller ikke for disse tilfellene er noen avkrysning for at man er syk, men mottar sykepenger fra arbeidsgiver blir konsekvensen at en må krysse arbeid.

Hvem slipper å "lyve"?

Veldig mange mennesker som er delvis sykmeldte og som mottar delvis AAP, vil kunne krysse av for sykdom når de blir fraværende fra sitt midlertidige delvise arbeide.

Vedkommende dette gjelder har vært sykmeldt hos arbeidsgiver i 1 år og har derfor brukt opp sin rett til sykepenger fra arbeidsgiver og NAV. Arbeidsgiver har imidlertid ikke avsluttet arbeidsforholdet for den delen hvor vedkommende er fraværende på grunn av sykdom. Det betyr at vedkommende fortsatt eier sin 100% stilling, men midlertidig bare utfører deler av denne stillingen. Denne gruppen har ikke opparbeidet ny rett til sykepenger fra arbeidsgiver og vil derfor ikke motta sykepenger fra sin arbeidsgiver ved full sykdom. Når denne gruppen blir syke skal de krysse av for at de er syke og da vil NAV yte 100% AAP i perioden hvor vedkommende er helt fraværende.

Oppklaringen

Det kan virke som om artikkelen fra Aftenposten tar for seg en person som er i den beskrevne situasjon 1 eller 2 slik at de altså har opparbeidet ny rett til sykepenger.
Hele saken kunne etter vårt syn vært løst med følgende spørsmål på meldekortet: "Syk - med sykepenger fra arbeidsgiver" eller "Syk - uten sykepenger fra arbeidsgiver" Spørsmålet er om denne problemstillingen berører mange nok til at det er verd å sette et nytt punkt på meldekortet.

Bli abonnent på oppslagsverket Sykepengeordningen og vær oppdatert til enhver tid. Du får og e-post ved viktige endringer og kan ringe oss eller sende epost ved fagspørsmål. Du kan prøve gratis i 14 dager her!

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: