Gratis utstyr til hjemmekontoret kan bli skattefelle

Mange arbeidsgivere har trolig vurdert feil når de har gitt bort utstyr til ansattes hjemmekontor uten å trekke skatt av det.
tirsdag 18. mai 2021
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers økonomirådgiver Espen Øren tror mange arbeidsgivere kan ha vurdert feil når de har gitt bort kontorutstyr til ansatte skattefritt.

Skattedirektoratet publiserte i november 2020 en prinsipputtalelse om hjemmekontor og skatt. I denne uttalelsen åpner Skattedirektoratet for at arbeidsgiver på visse vilkår kan gi bort kontorutstyr til arbeidstaker uten beskatning.

– Dette er ikke i tråd med den praksis som har vært gjeldende tidligere, da all overdragelse av eiendomsrett har utløst skatteplikt. Vi i Simployer stilte oss undrende til den argumentasjon direktoratet fremfører i uttalelsen, og det resultat den har gitt. Samtidig kan man ikke gjøre annet enn å legge Skattedirektoratets syn til grunn, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.

Hjemmekontor og hybridløsninger

Støtteverktøy for HR og ledere

Simployers rådgivere hjelper deg med innføring og drift. Med vårt støtteverktøy får du tilgang til en digital verktøykasse og rådgivningen du trenger for å være en god arbeidsgiver i en hybrid verden.

Les mer og prøv gratis

Må vurdere hovedformålet

Skattedirektoratet skriver at dersom hovedformålet med anskaffelsen av kontorutstyret er yrkesbruk for arbeidsgiver, kan arbeidsgiver dekke kjøpet skattefritt. Dette gjelder selv om arbeidstaker blir eier av kontorutstyret. De skriver videre at følgende momenter vil være relevante å vektlegge ved vurderingen av hovedformålet:

  • Prisen på utstyret
  • Egnetheten for privat bruk
  • Utstyrets beskaffenhet, f.eks. hvor vanlig det er å ha denne typen utstyr i private husholdninger eller om det er utstyr som typisk er arbeidsrelatert
  • Antatt varighet og intensitet på bruk av utstyret i jobbsammenheng fremover
  • Grunnen til at arbeidsgiver velger å overdra eiendomsretten til utstyret fremfor å låne det bort

– Vi anbefaler derfor at arbeidsgiver som ønsker å gi bort kontorutstyr til arbeidstaker lager en kort redegjørelse for anskaffelsen av kontorutstyr til hjemmekontoret, der man redegjør for hvert av momentene ovenfor, sier Espen Øren i Simployer

Må vurdere hovedformålet

– Når arbeidstakeren for det meste bruker hjemmekontor, slik det eksempelvis er for mange i koronasituasjonen, vil hovedformålet lettere være oppfylt. Det vil også være oppfylt når arbeidstakeren har hjemmekontor jevnlig. Mer sporadisk hjemmearbeid vil trekke i retning av at arbeidet ikke kan anses som hovedformålet med anskaffelsen, sier Simployers økonomirådgiver.

Samme vurdering gjelder også dersom arbeidstaker kjøper inn kontorutstyr til hjemmekontoret og får dette refundert helt eller delvis fra arbeidsgiver. Ved delvis refusjon antar vi at det kan stilles spørsmål ved hva som er hovedformålet.

– Arbeidsgivers utlån av kontormøbler til bruk på hjemmekontoret vil fortsatt være skattefritt, dersom hovedformålet er at utstyret skal brukes i arbeid for arbeidsgiver, slik det har vært også tidligere, sier Øren.

Potensiell skattefelle

Simployer har mottatt hundrevis av spørsmål om denne nye regelen i vår fagsupport. Det virker som et gjennomgående trekk at arbeidsgiver velger å fokusere for mye på den arbeidssituasjonen de ansatte har i dag, og ikke i tilstrekkelig grad vurderer hvilken hjemmekontorbruk man vil ha etter at koronapandemien er over og vi kan returnere til kontoret.

– Når man skal vurdere om en kontorstol kan gis bort til en ansatte skattefritt, må man vurdere om hovedformålet med anskaffelsen er yrkesbruk i hele levetiden til denne stolen. Hvis levetiden er 10 år så må den altså ha yrkesbruk som hovedformål i disse ti årene, ikke bare inntil pandemien er over. Konsekvensen av at hovedformålet eventuelt ikke er yrkesbruk etter korona, er at ansatte må skattlegges for anskaffelsesverdien. Her mener jeg at mange nok feilaktig har vurdert slike anskaffelser som skattefrie, sier Espen Øren.

Kan lånes bort inntil videre

Øren har forståelse for at arbeidsgivere helst ikke ønsker å samle inn et betydelig antall stoler, pulter og hyller etter at koronapandemien er over, men ønsker at de ansatte skal beholde dette på sine respektive hjemmekontor.

– Et godt alternativ kan være å låne ut utstyret i perioden til hjemmekontorbruken avtar. På et senere tidspunkt kan man så velge å overdra eiendomsretten til den ansatte. Denne overdragelsen vil fortsatt være skattepliktig, siden hovedformålet med bruken ikke er yrkesbruk, men nå vil skattegrunnlaget være mye lavere. Det er markedsverdien på utstyret som avgjør verdsettelsen, og denne må antas å være en god del lavere etter en tids bruk, enn da det var nytt, sier Øren.

– Reglene om hjemmekontor er definitivt blitt mer fleksible, men ikke nødvendigvis noe enklere.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: