Gjør det tydeligere at sykmeldte som hovedregel skal jobbe

Regjeringen har endret folketrygdloven for å gjøre det tydeligere at ansatte har plikt til å prøve seg i jobb allerede fra første sykefraværsdag for å ha rett til sykepenger.
onsdag 26. mai 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

At syke ansatte har plikt til å utføre tilrettelagt arbeid under sykefraværet, er ikke nytt. Det er heller ikke nytt at denne medvirkningsplikten gjelder allerede fra første sykefraværsdag.

Likevel har Stortinget nå vedtatt en endring i folketrygdloven for å gjøre dette enda tydeligere.

– I begrunnelsen for endringen som nå er vedtatt i Stortinget, skriver departementet at de ønsker å presisere at sykmeldte arbeidstakere som hovedregel skal være i arbeidsrelatert aktivitet. De presiserer at kravet til aktivitet gjelder gjennom hele sykefraværsperioden, og det ikke er nok om man har prøvd å være i aktivitet før det har gått åtte uker, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

I lovteksten er derfor uttrykket «skal prøve seg» erstattet med «plikt til» å være i arbeidsrelatert aktivitet.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Venter på 8-ukersgrensen

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt 8-ukersgrensen som er nevnt i loven. NAV har blant annet skjerpet inn praksisen, og i økende grad tatt fra arbeidstakere sykepengene dersom de ikke har forsøkt seg i jobb når før de har vært sykmeldt i 8 uker.  

– Mange arbeidsgivere har nok også i for stor grad ventet med å stille krav til at sykmeldte ansatte prøver seg i jobb frem til fristen på 8 uker nærmer seg. Det har aldri vært intensjonen med regelverket. Arbeidsgiver skal starte tilrettelegging, mens den ansatte skal medvirke og prøve seg i jobb allerede fra første sykefraværsdag. Dette har nå blitt enda tydeligere i lovverket, sier Brostrøm.

Samtidig er det fortsatt tydelig i regelverket at medvirkningsplikten henger sammen med retten til sykepenger, slik at ansatte som ikke medvirker heller ikke har rett til sykepenger.  

Fortsatt unntak ved medisinske grunner

Unntaket fra plikten til å være i arbeidsrelatert aktivitet gjelder fortsatt ikke når «medisinske grunner klart er til hinder for slik aktivitet, eller arbeidsrelaterte aktiviteter ikke kan gjennomføres på arbeidsplassen».

– Vår erfaring i Simployer er imidlertid at svært mange sykmeldte ansatte ikke har medisinske grunner som er klart til hinder for at de gjør noe jobb under sykefraværet. Tvert imot kan noe arbeid ofte være bra for syke ansatte. Manglende kunnskap om medvirkningsplikten både blant arbeidsgivere og ansatte, og manglende rutiner internt er nok en større grunn til at mange arbeidstakere er helt fraværende fra jobb når de får en sykmelding fra legen, sier Brostrøm.

 

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: