Aktivitetskrav til sykmeldte kan bli dyrt

I fylke etter fylke skjerper NAV nå kravet om at sykmeldte skal prøve seg i jobb innen åtte uker for å beholde sykepengene. Arbeidsgivere som forskutterer eller betaler full lønn bør være ekstra på vakt.
mandag 21. september 2015
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Etter et prøveprosjekt i NAV Hedmark, har stadig flere NAV-kontorer skjerpet praksisen med at sykmeldte skal forsøke seg i jobb innen åtte uker for å beholde sykepengene. NAV varslet nylig at regelverket fra 1. oktober også skal håndheves i Oslo.

Tjenestedirektør Bjørn Guldbjørgsrud i NAV opplyser til Simployer at regelverket nå skal følges over hele landet.

- Alle skal følge opp aktivitetskravet, men hvordan kravet følges opp kan variere litt. I tre fylker følger de Hedmark sin modell og måten de innfører det på blir evaluert av PROBA Samfunnsanalyse. Evalueringsrapporten vil foreligge i løpet av 2016, opplyser Guldbjørgsrud.

Ikke nye regler

Simployers trygderettsrådgiver Berit Stokstad understreker at kravet om at sykmeldte skal forsøke seg i jobb innen åtte uker for å beholde sykepengene har vært der lenge. Det er håndhevingen av regelverket som nå har blitt strammet inn i fylke etter fylke.

- NAV har også tidligere stoppet utbetalingen av sykepenger etter åtte uker for arbeidstakere som ikke har forsøkt seg i jobb. De har imidlertid startet utbetalingen igjen når de har fått en utvidet legeerklæring som bekrefter hvorfor arbeidstakeren ikke kan jobbe. Nå vil arbeidsgivere og arbeidstakere i større grad oppleve at NAV er mer restriktive i sin vurdering av legens informasjon og fortsatt rett til sykepenger uten aktivitet, hvilket kan bety at sykepenger ikke vil bli utbetalt, sier Stokstad.

NAV opplyser i en pressemelding at det skal foreligge tungtveiende medisinske forhold som hindrer arbeid og aktivitet dersom de skal godta 100 prosent sykmelding utover åtte uker.

Vær på vakt ved forskuttering

Denne praksisen innebærer at arbeidsgivere som forskutterer eller betaler full lønn må være ekstra på vakt når det har gått åtte uker.

- Hvis en arbeidstaker for eksempel har vært sykmeldt 100 prosent i åtte uker den 10. oktober, og du som arbeidsgiver har betalt lønn ut oktober, vil du stå uten refusjon fra 10. oktober og ut måneden dersom NAV ikke godkjenner den utvidede legeerklæringen, advarer Stokstad.

Hun sier det ikke er gitt at arbeidsgiver har hjemmel til å kreve disse pengene tilbake fra arbeidstaker. Dermed kan det bli dyrt for arbeidsgiver å forskuttere sykepenger ut over åtte uker.

Etterspør legeerklæringen tidlig

I tilfeller der det tidlig er klart at arbeidstaker ikke vil være i stand til å forsøke seg i jobb innen åtte uker, oppfordrer Stokstad arbeidsgivere til å etterlyse den utvidede legeerklæringen så tidlig som mulig.

- I slike tilfeller vil det være fornuftig at arbeidsgiver minner arbeidstaker på å etterlyse den utvidede legeerklæringen så tidlig som mulig. På den måten kan man få avklart om NAV godkjenner denne, slik at det ikke får alvorlige økonomiske konsekvenser for noen av partene, sier Stokstad.

Stokstad mener legen uansett ikke bør vente til etter at de åtte ukene har gått før den utvidede legeerklæringen sendes NAV.

Husk også på at arbeidsgivere plikter å tilrettelegge på arbeidsplassen. Hvis tilrettelegging ikke er mulig må arbeidsgiver begrunne hvorfor i oppfølgingsplanen, som sendes NAV så tidlig som mulig.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: