Friskmelding til arbeidsformidling – en nesten ubrukt ordning

Nesten ingen ansatte blir i dag friskmeldt til arbeidsformidling. Nå foreslår et utvalg å børste støv av ordningen.
onsdag 28. april 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp

Hvis alle muligheter for å komme tilbake i jobb er forsøkt, kan en arbeidstaker få sykepenger i inntil 12 uker mens han eller hun søker ny jobb.

Det er dette som kalles friskmelding til arbeidsformidling, en ordning som er svært lite brukt i dag.

- Noe av utfordringen er at det stilles krav om at arbeidsforholdet er opphørt i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Med dagens oppsigelsesvern mot sykdom i 12 måneder er man helt avhengig av at den ansatte selv velger å si opp sin stilling, og det er det erfaringsmessig ikke mange som gjør, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Vil børste støv av ordningen

Sysselsettingsutvalget presenterte nylig en rapport, hvor de blant annet kom med flere forslag som har som mål å redusere det høye norske sykefraværet. Et av tiltakene som foreslås er å børste støv av ordningen med friskmelding til arbeidsformidling, samtidig som den friskes litt opp.

“Ordningen med friskmelding til arbeidsformidling bør brukes mer. Der det blir klargjort at den sykmeldte ikke vil kunne vende tilbake til sin gamle arbeidsgiver, bør det gis mulighet til å søke permisjon fra en jobb for å friskmeldes til arbeidsformidling, og at den sykmeldte da kan beholde sykepengene og øvrige vilkår i inntil tolv uker som arbeidssøker. Arbeidstakers rett til sykmelding fra opprinnelig stilling skal fortsatt gjelde dersom jobbsøkeprosessen ikke resulterer i ny jobb.”, heter det i utvalgets forslag.

Godt forslag

Simployers rådgivere mener dette er et godt forslag.

- En del arbeidstakere som i dag blir sykmeldt, er i prinsippet bare det man kaller yrkesuføre. Det betyr at arbeidstakeren godt kan fungere fint i en annen jobb enn den man i dag har. Ofte er problemet at helsesituasjonen gjør den ansatte ute av stand til å møte de krav og forventninger man har i egen jobb. Ser man mot andre jobber, kan man kanskje fungere godt, til tross for de helseproblemene man har, sier Atle Torp i Simployer.

Torp mener det kan være en god justering å erstatte kravet om at arbeidsforholdet må være opphørt med en rett til permisjon.  

- Det ville nok gitt flere muligheten til å melde seg arbeidsledig og forsøke seg mot andre jobber mens man mottar fulle sykepenger i 12 uker, sier Torp.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: