Disse sykepengereglene misforstår halvparten av lederne

To regler om sykepenger misforstås av mer enn halvparten av alle lederne vi har spurt. Det kan bli dyrt, enten for arbeidsgiver eller arbeidstaker.
onsdag 27. mars 2019
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

SMÅ NYANSER: Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier det er viktig at også lederne forstår litt om arbeidsgiverperiode og opptjening av sykepengerett.

Det er kanskje ikke ledere som forholder seg mest til reglene for utbetaling sykepenger. Likevel er det viktig at lederne har en viss forståelse for dette regelverket, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

- Det er i all hovedsak lederne som tar imot varsel om sykefravær, og som derfor står i første linje når nye sykefravær oppstår. Dersom de har misforstått regelverket kan det føre til at ansatte får for lite eller for mye sykepenger, sier Brostrøm.

Riktig beregning av sykepenger

Simployer hjelper deg som jobber med lønn med å beregne sykepenger riktig hver gang! Gjennom et abonnement på Faghjelp for lønnsmedarbeidere og modulen sykepengeordningen har du den støtten du trenger. 

Les mer og kjøp tilgang

To feil går igjen

I den uformelle undersøkelsen Simployer har gjort blant flere hundre ledere, viser det seg at det er to problemstillinger mange har problemer med. Den første handler om hvor lang arbeidsgiverperioden er.

- Påstanden i undersøkelsen var at arbeidsgiverperioden varer i 16 virkedager. 51 prosent av lederne mente det var riktig. Det riktige er imidlertid at arbeidsgiverperioden varer i 16 kalenderdager, som er en vesentlig forskjell. Siden retten til å bruke egenmelding følger arbeidsgiverperioden, kan misforståelser her føre til at en ansatt mister rett til sykepenger fra NAV – dersom det er levert egenmelding for et sykefravær det viser seg at NAV skal betale for. Utenfor arbeidsgiverperioden er det aldri anledning til å bruke egenmelding, understreker Brostrøm.

En annen konsekvens kan naturligvis være at arbeidsgiver betaler ut mer sykepenger til den ansatte enn nødvendig.

Sykefravær etter maksdato

Den andre påstanden mange ledere svarte feil på var: «Når arbeidstakeren har nådd maksdato for sykepenger fra NAV må arbeidstaker være frisk i 26 uker for å få ny rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden».

- Denne påstanden er også feil. Arbeidstakeren har rett til sykepenger fra arbeidsgiver når han eller hun har gjenopptatt sin fulle stilling og vært frisk i 16 dager. I tillegg holder det at den ansatte har jobbet den første av disse 16 dagene for å ha ny rett til sykepenger fra arbeidsgiver, så lenge fraværet i resten av perioden ikke skyldes sykdom. Hvis arbeidsgiver tror det må gå 26 uker før de trenger å betale sykepenger, betyr det at arbeidstakere ikke får sykepenger når de har krav på det, sier Brostrøm.

Brostrøm sier misforståelsen sannsynligvis skyldes at det tar 26 uker å tjene opp ny rett til sykepenger fra NAV etter maksdato.

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: