Ferie når man ikke jobber fullt

Ferien står for døra i norske virksomheter. Hvordan håndterer man ferien for ansatte som er delvis sykemeldt eller av andre grunner ikke jobber fullt?
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
torsdag 29. juni 2023
Lesetid: 2 Minutter

Simployer får for tiden mange spørsmål om hvordan man skal håndtere ferie for ansatte som ikke er i full jobb. Enkelte har fast deltidsstilling, noen er i ulønnet permisjon, andre er delvis sykmeldt. Noen har fri på bestemte dager, andre har fri på forskjellige dager hver uke.

25 virkedagers ferie

Ferieloven fastslår at alle arbeidstakere skal ha full ferie, som etter ferieloven er 25 virkedager. I og med at lørdager også er virkedager etter ferieloven, er lovbestemt ferie i Norge fire uker og én dag. Mange har i tillegg avtalefestet fire ekstra feriedager, slik at samlet ferie blir fem uker for de aller fleste arbeidstakere i Norge.

- Det er viktig å være oppmerksom på at ferieloven ikke gir rett til bare å ta ferie på arbeidsdager. Ferieloven skal sikre alle arbeidstakere, uansett stillingsbrøk eller stillingsprosent, en total ferieperiode på fire uker og én dag hvert ferieår. Hvis det viser seg at avtalte fridager faller i ferien, regnes disse avtalte fridagene også som feriedager, sier jurist Camilla Schie-Veslum i Simployer.

Schie-Veslum presiserer at ferieloven ikke sier noe særskilt om ferieavviklingen for deltidsstillinger. Men ferieloven fastslår at virkedager i ferien som ville ha vært fridager skal medregnes i antall feriedager.

- Én uke ferie blir fem feriedager, uavhengig av hvor mange dager vedkommende skulle ha jobbet denne uken pga. gradert sykmelding, deltidsstilling eller ulønnet permisjon, sier Schie-Veslum.

Test deg selv: Simployers sommerquiz 2023

Plukke enkeltdager

Schie-Veslum sier det har utviklet seg en praksis for hvordan deltidsansatte tar ut og teller feriedager, spesielt med tanke på hvor mange feriedager man kan avvikle på dager som ville vært arbeidsdager for den enkelte.

- Dette er ikke en del av ferielovens regelverk. Her er vi inne på personalpolitikk i kombinasjon med reglene om tariffestet ferie, sett i forhold til hvordan man på en praktisk og oversiktlig måte kan håndtere antall feriedager, både ut fra arbeidsgivers og arbeidstakers ståsted.

Det er altså mange arbeidsgivere som velger å gi deltidsansatte et antall feriedager som tilsvarer stillingsprosenten. Jobber man 80 prosent med fire dager i uken, får man redusert antallet feriedager tilsvarende. Det betyr at en ansatt i 80 prosent stilling med fem uker ferie vil ha 20 feriedager til disposisjon. Velges en slik løsning, så skal det beregnes 4 feriedager pr uke. Har arbeidstakeren tatt fire uker sommerferie, så blir dette 16 feriedager. Dermed står det igjen fire feriedager som arbeidstakeren eventuelt kan plukke enkeltvis.

Dersom arbeistakeren jobber 80 prosent med redusert arbeidstid fem dager i uken, vil vedkommende ha 25 feriedager som normalt.

Simployers rådgiver Camilla Schie-Veslum minner samtidig om at arbeidsgiver har styringsrett over ferien, og kan kreve at arbeidstakere tar ut ferien i hele arbeidsuker.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: