Ansatte som slutter koster millionbeløp

Når en god medarbeider slutter, koster det rundt halvannen gang den ansattes årslønn. Ledere som slutter koster enda mer. Det viser beregninger Simployer har gjort.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 3. mai 2022
Lesetid: 3 Minutter
Simployers økonomirådgiver Espen Øren har regnet på hvor mye det koster når ansatte slutter i jobben

I arbeidstakers marked mister mange virksomheter verdifull arbeidskraft som koster dyrt. Prislappen på en medarbeider som slutter er nemlig høy. For mange kanskje overraskende høy.

– Det er ingen nyhet at det er kostbart å miste gode medarbeidere, men det er nok mange som vil bli overrasket når de ser totalsummen, sier økonomirådgiver i Simployer Espen Øren.

Mange bytter jobb

Det er liten tvil om at det norske arbeidsmarkedet er hett om dagen. Flere bransjer melder om høy turnover, og ifølge den årlige jobbundersøkelsen 2021 utført av finn.no ser én av tre arbeidstakere på jobbmuligheter i andre bransjer.     

Et jobbskifte kan selvsagt være positivt og lønnsomt både for arbeidstaker og virksomhet, men det er den uønskede turnoveren som fører med seg de høye kostnadene. Da snakker vi om de dyktige medarbeiderne som virksomhetene ønsker å ha, men som slutter og må erstattes med nye.

Høy sum

For det er mange utgifter som begynner å løpe i det samme øyeblikk en dyktig og produktiv medarbeider sier opp.  Jo mer erfaring og kompetanse som forsvinner ut døra, desto høyere er denne kostanden.  

Det krever mye tid og ressurser å rekruttere og lære opp en ny medarbeider. Det er snakk om utgifter til annonser, kostnader knyttet til intervjuer, opplæring og onboarding.

I tillegg vil produktiviteten i virksomheten gå ned i en periode. Tiden det går før en nyansatt skaper like høye verdier som medarbeideren som sluttet kan være svært lang.

Store variasjoner

Ifølge økonomirådgiver i Simployer, Espen Øren er kostnaden ved å miste en god medarbeider rundt 1,5 ganger årslønn. Frafall av en mellomleder kan beløpe seg opp til to ganger årslønn.

Han har sett nærmere på disse tallene:

– Tallene viser at de største, økonomiske driverne knyttet til turnover er oppfølgingen fra leder og andre ansatte og det faktum at en nyansatt ikke produserer normalt på lang tid. Det er også greit å ha med seg at de arbeidstakerne som er på vei ut heller ikke produserer normalt den siste tiden, sier Øren.

Han legger til at det er store variasjoner mellom bransjer og hver enkelt virksomhet hvor mye denne kostnaden faktisk er og at det i mange tilfeller er vanskelig å beregne.

– I for eksempel hotellbransjen vil forskjellen være enorm mellom en erfaren og fersk resepsjonist når vi for eksempel snakker om mersalg, sier Øren.

Store ringvirkninger

Simployers HR-rådgiver Fam Manson mener flere virksomhetsledere bør ta tallene inn over seg og gjøre mer for å forhindre uønsket turnover.  Å miste gode medarbeidere kan nemlig få flere ringvirkninger enn rene kostnader knyttet direkte til medarbeideren som forsvinner.

Manson mener det er vanskelig å sette en prislapp på den interne kompetansen, kunnskapen og erfaringen som ofte er knyttet til en medarbeider med en viss ansiennitet.

– Når en god kollega slutter, kan både kulturen, lagånden og arbeidsmoralen hos de som blir igjen få seg en knekk, sier hun.  

Manson mener ledere har en enormt viktig jobb i å ivareta både som velger å slutte og de som blir igjen.

– Man bør være oppmerksom på at økt arbeidsmengde og press på de gjenværende medarbeiderne i ytterste konsekvens kan føre til stress og økt sykefravær. Ikke minst kan det gjøre at flere velger å slutte samtidig, sier hun.

Manson legger til at virksomheter bør være obs på hvilket omdømme de KAN få.

– Selv om det ikke alltid er tilfelle, kan en virksomhet med mye gjennomtrekk oppfattes som en virksomhet der de ansatte ikke blir ivaretatt på riktig måte.  Ord sprer seg og det kan føre til negativt omdømme for virksomheten, advarer Manson.

Se også:

LAST NED GRATIS: Sjekkliste for offboarding

Har du en ansatt som skal slutte? Vi har laget en oversikt over de viktigste tingene leder, HR, IT og lønn må huske på for å sikre at arbeidsforholdet avsluttes på en ryddig måte.

Les mer og last ned gratis

Del siden: