Hvordan beholde gode ansatte

Å miste gode medarbeidere er kostbart for enhver virksomhet. Her får du fem tips til hva du som arbeidsgiver bør gjøre for å holde på talentene.
Fam Camilla Viksand MansonRådgiver HR og ledelse
tirsdag 4. april 2023
Lesetid: 1 Minutt

1. Se og lytt til dine ansatte

 • Ta hver enkelt på alvor og ta hensyn til ulike livsfaser og behov
 • Bli god på relasjonsledelse; led godt ved å lede ulikt
 • Skap mening i arbeidshverdagen for dine medarbeidere

2. Legg til rette for utvikling og kompetanseheving

 • Vit hvilken retning medarbeideren ønsker å gå. Faglig påfyll trenger ikke være kostbart eller tidkrevende.
 • Legg til rette for kompetanseoverføring mellom generasjonene. Det kan skje gjennom mentorordninger, prosjektgrupper og tverrfaglige team. Månedlige faglunsjer er både sosialt og utviklende.

3. Bruk kompensasjonsordninger og frynsegoder aktivt

 • Minn medarbeiderne dine på hvilke frynsegoder som finnes. Finn gjerne ut av hva de savner, men styr forventningene deres.
 • Har kompensasjons- og belønningsordninger den effekten du ønsker? Kanskje noe kan tas bort og noe nytt legges til – få gjerne tilbakemelding fra medarbeidere.
 • Arbeidstakere ønsker seg fleksibilitet. Utarbeid ordninger som svarer ut dette behovet.
 • Husk at ulike generasjoner har ulike behov. Våg å tenke nytt; tilby for eksempel pensjonsrådgiver, coach eller fadder i foreldre-permisjonstiden.
 • Vær bevisst på at ytre faktorer som økonomisk usikkerhet, renteøkninger og høye strømpriser kan bekymre de ansatte.

4. Vektlegg informasjon og involvering

 • Involver alle i overordnet strategi og forklar hvorfor nettopp de er uunnværlige for å nå virksomhetens mål
 • Vis og snakk om tall og mål for å skape motivasjon til å trekke i samme retning.
 • Kommunikasjon er et lederansvar. Vær transparent, gi nok og god informasjon

5. Skap engasjement på arbeidsplassen

 • Ta pulsen på virksomheten jevnlig og ta grep basert på målingene
 • Involver de ansatte i tiltakene
 • Skap rom for god dialog
 • Jobb med virksomhetskultur og trivsel. Det er viktigere enn du tror

Last ned gratis guide: 9 vanlige spørsmål om engasjement

 

GRATIS GUIDE: Slik kommer du i gang med pulsmålinger

I denne guiden vil du få innsikt i hvorfor pulsmålinger er et effektivt verktøy i måling av engasjement i bedriften og hvordan dette kan utføres.

Les mer og last ned gratis

Del siden: