4 tips for å motivere ansatte i vanskelige tider

Stor usikkerhet og uro i økonomien gjør det vanskeligere å holde engasjementet oppe på arbeidsplassen. Da blir ledernes støtte viktigere enn noensinne.
Ole Peter GalaasenInnholdsprodusent
onsdag 14. desember 2022
Lesetid: 3 Minutter
Caroline Fjellner, gründeren bak Simployer &frankly, og Chief Product Officer i Simployer Group, deler fire råd for å motivere ansatte gjennom vanskelige tider.

Pandemien hadde så vidt sluppet taket før en rekke nye usikkerheter dukket opp. Inflasjon, rentehevinger, historisk høye kraftpriser og mangel på arbeidskraft har skapt hodebry for mange virksomheter. Og nå står vi med stor sannsynlighet foran en ny lavkonjunktursperiode. I tillegg opplever mange at det hybride arbeidslivet er mer stressende. Alt dette koster, ikke minst i form av redusert engasjement. Noe som igjen kan føre til uønsket turnover, høyere sykefravær og lavere produktivitet.

Caroline Fjellner, gründeren bak Simployer &frankly, et pulsmålingsverktøy for å kartlegge hva som motiverer og engasjerer ansatte, og Chief Product Officer i Simployer Group, deler fire råd for å motivere ansatte gjennom vanskelige tider.

Vær åpen om problem

Fjellner forteller at over halvparten av de spurte i ulike undersøkelser opplever frustrasjon og ensomhet i det hybride arbeidslivet.

– At medarbeidere opplever frustrasjon og blir stresset av det hybride arbeidslivet forteller meg at engasjement aldri har vært viktigere. For det første handler det om at ledere må være åpne om det som er vanskelig. Løft frustrasjon og misnøye til overflaten. Selv om vi lever i en transparent verden, møter jeg ofte en redsel for å snakke om negative resultater eller problemer i egen organisasjon. Jeg tror mange glemmer at manglende åpenhet fra ledelsen svekker tilliten i organisasjonen. Mitt enkleste råd er å forstå at dårlige resultater ikke er en nyhet, men noe medarbeiderne allerede vet. Da må man være åpen om situasjonen.

Hun peker på flere fordeler med å kommunisere resultater fra medarbeiderundersøkelser i sanntid, også til medarbeiderne.

– Noen av kundene våre har veldig høy grad av transparens og viser resultatene på spørsmålet: «Hva føler du om å gå på jobben i dag?» i fellesområdene. Alle får eierskap til resultatet og stemningen på jobben blir i større grad et felles ansvar, sier Fjellner.

Gratis guide

Fra feedback til action

I denne guiden kan du lese mer om hvordan du skaper konkret forandring med pulismålinger ved å øke engasjementet.

Last ned gratis guide

Skap trygge rammer og felles retning

Gruppetilhørighet er både et grunnleggende behov og en overlevelsesstrategi. Fjellner har sett hvordan trygghet på jobben skaper lagfølelse og bedre samarbeidsklima.

– Mitt andre tips er å skape trygghet på arbeidsplassen. At medarbeiderne føler seg trygge er spesielt viktig i organisasjoner som gjennomgår store endringer. Redsel gjør det vanskeligere å si hva man egentlig mener, noe som øker risikoen i organisasjoner som befinner seg i en kompleks og usikker verden, sier Fjellner.

Hennes tredje tips er å skape en følelse av retning og viktigheten av å løfte frem den store visjonen for å flytte fokus vekk fra dagens kortsiktige utfordringer.

– Dagens utfordringer er ofte bare «a bump on the road». Når ting blir ekstra vanskelig er det viktig å få perspektiv på situasjonen, både på jobben og privat. Påminn medarbeiderne om at dette bare er en av mange faser. Påminn de også om den langsiktige visjonen og hvor virksomheten er på vei. Dette er en periode dere vil se tilbake på i fellesskap, og som kan sveise dere sammen.

Empati

Empati er det fjerde og siste tipset for å øke engasjement blant medarbeiderne.

– Empati er ledernes sterkeste kort, og en effektiv snarvei for å sikre relevant kommunikasjon. Enkelt i teorien, men vanskelig i praksis. Når det er tøft på jobben, prøv å sett deg inn i situasjonen til medarbeiderne. Hvordan opplever de situasjonen? Hva er de redde for? Hva savner de? Hva drømmer de om?

– Om en leder på alvor setter seg inn i medarbeidernes situasjon vil det gjøre det enklere å prioritere tiltak for å øke engasjementet. Dette er noe jeg anbefaler alle ledere å gjøre, avslutter Fjellner.

4 tips for å motivere medarbeidere gjennom vanskelig tider:

  1. Løft frustrasjon og misnøye til overflaten. Manglende transparens skaper mistro.
  2. Gruppetilhørighet er både et grunnleggende behov og en overlevelsesstrategi. Trygghet på jobben skaper lagfølelse og bedre samarbeidsklima.
  3. Skap en følelse av retning og løft frem den store visjonen for å flytte fokus vekk fra dagens kortsiktige utfordringer. Minn medarbeiderne på at dette bare er en av mange faser.
  4. Det viktigste en leder kan gjøre er å sette seg inn i medarbeidernes følelser og situasjon.

GRATIS GUIDE: Fra feedback til action

Har dere lavt engasjement i virksomheten? Grunnene til det kan være mange. Denne guiden gir deg konkrete forslag til tiltak for å ta tak i en rekke ulike utfordringer som kan være underliggende årsaker til lavt engasjement hos medarbeiderne:

Last ned gratis guide

Del siden: