Viktig å vurdere bedriftens egenmeldingsordning

Mange virksomheter bruker mye tid på å avgjøre om ansatte har rett til å bruke egenmelding ved sykefravær eller ikke. Simployers rådgivere mener flere burde revurdert egenmeldingsordningen sin.
onsdag 9. mars 2022
Lesetid: 2 Minutter

Egenmelding er et av temaene Simployers juridiske rådgivere bruker aller mest tid på å hjelpe kunder med. Hver dag kommer det spørsmål om ansatte i ulike situasjoner har rett til å bruke egenmelding.

– Mange er nok ikke klar over at bedriften selv velger hvor mye bruk av egenmelding de ønsker å godta, så lenge de holder se innenfor arbeidsgiverperioden, minimumskravene i folketrygdloven og avtaler de eventuelt er bundet opp av, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Lovkrav til å vurdere egenmeldingsordning

Han minner om at det i 2019 kom en lovendring i folketrygdloven, som ga arbeidsgiver plikt til å drøfte utvidet adgang til bruk av egenmelding.

– Om virksomhetene faktisk har drøftet hvilken ordning de skal benytte har ingen oversikt over, men vi i Simployer har mange samtaler med arbeidsgivere som trolig burde gjort det, sier Brostrøm.

– Selv om loven gir arbeidsgiver en plikt til å drøfte ordningen er det virksomheten selv som avgjør hvilken ordning man skal benytte, er det nok en del som ikke stiller seg spørsmålet om hvorfor de praktiserer den ordningen de gjør. Det finnes argumenter som taler for utvidet rett og folketrygdlovens minimum, men poenget er at arbeidsgiveren må drøfte hva som fungerer best hos dem, sier han.

Redd for økt sykefravær

Brostrøm tror mange arbeidsgivere frykter en økning av egenmeldingsbruken hvis man velger en utvidet adgang. Men er man sikker på at sykefraværet øker totalt sett?

– Det er etter vår erfaring ingen automatikk i at det å kreve at ansatte går til legen og får en sykmelding gjør at sykefraværet blir lavere eller kortere. Legen skriver sjelden en sykmelding på én eller to dager, og lange sykmeldinger legger raskt et lokk på oppfølgingen, sier Brostrøm.

Forskning viser samtidig at utvidet egenmeldingsrett fungerer godt hvis bedriften har gode ledere, og det er etablert god dialog og et godt tillitsforhold mellom ledere og arbeidstakere. Det er også viktig å ha en strukturert oppfølging av syke ansatte.

Ingenting i veien for å snu

Brostrøm sier det er fullt mulig for virksomheter å teste ut hvordan utvidet bruk av egenmelding fungerer før man bestemmer seg.

– Det er ingenting i veien for å snu. Dersom man tester ut utvidet rett til bruk av egenmelding, og opplever negative effekter av det, kan man reversere sin beslutning og gå tilbake til minimumskravet i loven, sier Jørgen Brostrøm i Simployer.

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: