Velferdspermisjon

Her er en oversikt over situasjoner der det ikke er noen lovregulert rett til fri, men det er en del virksomheter gir fri (med eller uten lønn) i form av velferdspermisjoner.
mandag 6. juni 2022
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

I tillegg til de lovregulerte permisjonssituasjonene, er det mange arbeidsgivere som innvilger permisjon der arbeidstaker av ulike årsaker har behov for kortere fravær fra jobben. En samlebetegnelse på disse ulike permisjonssituasjonene er velferdspermisjon.

Velferdspermisjonsordninger kan følge av avtaler (f eks tariffavtale) eller praksis/administrative bestemmelser i virksomheten. Dersom det hverken er avtaler eller praksis knyttet til dette, bestemmer arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn.

Nedenfor følger en opplistning over situasjoner der det ikke er noen lovregulert rett til fri, men der en del virksomheter gir fri (med eller uten lønn) i form av velferdspermisjoner:

 • Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv,
 • Tilvenning av barn i barnehage
 • Første skoledag
 • Der arbeidstaker flytter til ny bolig
 • Bryllup
 • Blodgivning
 • Dødsfall
 • Begravelse
 • Akutte sykdomstilfeller i hjemmet

Opplistningen over er ikke uttømmende, men den illustrer at det er en rekke ulike situasjoner der det ikke er lovregulert noen permisjonsrett.

Se også: Simployer tid og plan

Digital løsning som forenkler arbeidet med tidsregistrering og bemanningsplanlegging.

 • Enkel tidsregistrering med mobilen
 • Automatiske beregninger av timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, med mer
 • Medarbeidere har alltid oversikt og kan selv produsere timelister

Les mer og book demo

Del siden: