Sykemelding når kona er syk - hva sier regelverket?

Saken om yrkessjåføren som ble sykemeldt da kona fikk hjerteinfarkt, setter fokus på en klassisk misforståelse om sykemelding. – Alle parter i arbeidslivet trenger mer kunnskap om hva en sykemelding faktisk er, sier Simployers rådgiver.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 24. oktober 2023
Lesetid: 3 Minutter
Juridisk rådgiver i Simployer, Karoline Dystebakken.

Sist helg fortalte NRK historien til en langtransportsjåfør fra Rogaland som følte seg uskikket til å kjøre tungtransport da kona hans ble alvorlig syk. Sjåføren ble sykemeldt av lege, men arbeidsgiver og NAV godtok ikke sykemeldingen – fordi det var kona, og ikke han selv, som var syk.

- Denne saken er et klassisk eksempel på misforståelsen om hva en sykemelding egentlig er, sier Karoline Dystebakken som er juridisk trygderettsrådgiver i Simployer. Hun er ikke overrasket over at saken får oppmerksomhet og kan fremstå som svært urimelig.  

- En sykemelding er dokumentasjon på at en arbeidstaker er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Det er også en søknad om sykepenger, sier hun.

Loven gir deg rett til sykepenger dersom du selv blir skadet eller syk og av den grunn blir arbeidsufør og taper inntekt fordi du ikke kan jobbe. 

Mange sykemeldinger skyldes andre forhold 

Lovverket til tross, sykemeldinger skrives også ut for svært mange andre forhold. For eksempel når arbeidstakere er i så krevende situasjoner at de trenger fri fra jobb på grunn av sykdom i nær familie, sorg eller samlivsbrudd. 

- Vanskelige situasjoner kan gjøre oss ute av stand til å arbeide, uten at vi av den grunn er syke, men loven er klar på at sykepenger ikke skal dekke slike forhold, sier Dystebakken.

- Likevel er det sykemelding som ofte brukes. Grunnen er at vi i Norge ikke har andre alternativer til å gi arbeidstakere fri med lønn når de har behov for det, slik som i tilfellet med langtransportsjåføren, sier hun.

Les også: 3 gode grunner til å stille spørsmål ved en sykemelding

Arbeidsgiver kan bestride sykemeldingen

Arbeidsgiver har ikke lov til å spørre en sykemeldt om diagnose, men har likevel rett til å bestride en sykemelding dersom det mistenkes at sykemelding er gitt på feil grunnlag. Det er arbeidsgiver som skal foreta vurderingen av om retten til sykepenger foreligger, ikke legen.

Å bestride en sykemelding, slik som i denne saken, hører imidlertid til sjeldenhetene ifølge Simployers rådgiver.

- Jeg er daglig i samtaler med ledere som vet at arbeidstakeren er sykemeldt for noe annet enn egen sykdom, men de fleste av dem synes det er problematisk å bestride en slik sykemelding. Grunnen er at vi er mennesker og ønsker å ha god personalomsorg, sier hun. 

Last ned gratis plansje: Oppfølging av sykefravær

Dialog er nøkkelen 

Simployers rådgiver tror mange konflikter og misforståelser kunne vært unngått dersom alle parter i arbeidslivet hadde bedre kjennskap til regelverket og det var en konsekvent oppfølging.  

Når så mange sykemeldinger over tid har blitt skrevet for forhold som ikke skyldes sykdom eller skade, så har det ført til en oppfatning i samfunnet om at dette er noe som man selvsagt har rett på.

- Når så mange sykemeldinger over tid har blitt skrevet for forhold som ikke skyldes sykdom eller skade, så har det ført til en oppfatning i samfunnet om at dette er noe som man selvsagt har rett på. Da blir reaksjonene sterke når sykemelding bestrides, sier hun. 

Hun etterlyser også et sterkere fokus på aktivitetsplikten som følger med en sykemelding og mottak av sykepenger.   

- Utgangspunktet ved sykemelding er at en arbeidstaker skal komme i gang med arbeidsrelatert aktivitet fra dag én, hvis det ikke er sterke medisinske årsaker som tilsier noe annet. Da sier det seg selv at en sykemelding blir feil virkemiddel når det arbeidstakeren egentlig har behov for er helt fri fra jobben fordi jobb og livssituasjon ikke går opp, sier hun.

- Vil det være en løsning at virksomhetene har en egen ordning for å gi arbeidstakere mulighet til fri med lønn, i slike gitte situasjoner som ikke er egen sykdom? 

- Vi ser at ser at noen virksomheter begynner å tenke i de baner, men de færreste vil kunne bære den kostnaden det vil være å betale lønn uten å få brukt arbeidskraften, i alle fall når behovet for fri blir langvarig, svarer Dystebakken.

Regler vs. realitet

Når livet treffer hardt, som det gjorde med langtransportsjåføren i Rogaland, vil mange kanskje stille spørsmålet om reglene henger sammen med realiteten og om reglene burde endres.

- Slik det er i dag skrives sykemeldinger ut for mer enn egen sykdom og når en sykemelding en sjelden gang bestrides, kan det lett oppstå konflikt. Det er saken til sjåføren et godt eksempel på, avslutter Dystebakken.

Yrkessjåføren har vært i kontakt med Simployer og ønsker å opplyse om at ikke alle faktaopplysninger er forelagt i saken, og at det er en pågående konflikt mellom arbeidstaker og hans nå tidligere arbeidsgiver. 

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: