Syke barn ved samlivsbrudd

Hvem har krav på omsorgspenger for å være hjemme med syke barn når foreldrene skiller lag og det kommer nye partnere og barn inn i bildet?
tirsdag 14. februar 2017
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

I en «vanlig» familie med 2 foreldre og 2 barn har hver av foreldrene rett til omsorgspenger i 10 arbeidsdager hvert kalenderår for å ta seg av sine egne syke barn. Har man 3 eller flere barn under 12 år økes kvoten til 15 dager hver.

Dette er den enkle versjonen, men for mange er ikke virkeligheten like oversiktlig.

Vet dine ansatte hvilke rettigheter og plikter de har når barna blir syke?

Med en personalhåndbok fra Simployer finner de ansatte selv svar. Kombiner egne retningslinjer med tekster som er faglig kvalitetssikret av Simployers jurister. 

Les mer om Simployer personalhåndbok her

Avhenger av omsorgen

Med kompliserte familiekonstellasjoner etter samlivsbrudd blir fordelingen av omsorgspenger ikke like opplagt.

Simployers trygderettsekspert Jørgen Brostrøm sier fordelingen av omsorgspenger avhenger av hvordan omsorgen er fordelt mellom foreldrene.

- Reglene om omsorgspenger ble opprinnelig utformet med utgangspunkt i den tradisjonelle kjernefamilien. Retten var forbeholdt foreldre som bor sammen med barnet. Ved samlivsbrudd var det bare den av foreldrene som hadde den daglige omsorgen for barnet som kunne motta omsorgspenger.

Ordningen har senere blitt utformet til også å gjelde foreldre som har samværsrett, og senere også åpnet for at foreldre som er alene om omsorgen kan overføre inntil ti stønadsdager til ny ektefelle/partner eller samboer, dersom samboerforholdet har vart i minst 12 måneder.

Det er et vilkår at NAV-kontoret blir varslet skriftlig om overføringen. Arbeidsgiver kan kreve at foreldrene legger frem bekreftelse fra NAV om overføringen.Daglig omsorg og samvær

- Hvis én av foreldrene er alene om omsorgen for barna, har han eller hun i utgangspunktet hele kvoten på 20 omsorgsdager for inntil 2 barn, og 30 dager ved 3 eller flere barn. Den andre forelderen har her ikke lenger rett til å være hjemme med syke barn.

Foreldrene kan velge å løse dette ved å dele dagene seg imellom i forhold til faktisk avtalt samvær. Begge får da en bekreftelse fra NAV på antall dager de har rett til å benytte hvis barn er syke, og denne skal fremvises arbeidsgiver.Hvis foreldrene har delt omsorgen for barna etter et samlivsbrudd, beregnes antall dager som før de flyttet fra hverandre. Det betyr 10 dager til hver, eller 15 dager til hver hvis man har 3 eller flere barn.

Nytt barn med ny partner

Hvis en mor som har eneomsorg for sine to barn får et tredje barn med en ny partner uten barn fra før, vil hun få redusert sine omsorgsdager fra 20 til 15 dager som følge av at hun ikke lenger anses å være alene om omsorgen. Faren til det «nye» barnet vil også ha 15 omsorgsdager, da de sammen har omsorg for tre barn i husstanden.

Om moren tidligere har gitt omsorgsdager til den biologiske faren ut fra av avtalt samvær, vil han nok i praksis beholde sine dager, sier Jørgen Brostrøm. Konsekvensen av at mors status som alene om omsorgen faller bort i slike tilfeller, er ikke regulert i lovverket.

Hvis de ikke har hatt slik avtale, vil faren etter at moren har fått det nye barnet ikke ha mulighet til å få overført omsorgsdager fra moren.Illustrasjonene er hentet fra Simployers digitale kunnskapsbase Sykepengeordningen, som er en modul i Faghjelp. Der finner du alltid oppdatert informasjon om sykelønn og sykefravær. Les mer om Faghjelp her

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: