9 spørsmål om sykt barn-dager

Når barn er syke, har foreldre rett til å være hjemme, men mange har spørsmål knyttet til ordningen. Her svarer Simployers rådgivere på ni aktuelle spørsmål om sykt barn-dager.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 5. mars 2024
Lesetid: 2 Minutter

1. Må man legge inn en hel dag hvis man går hjem i løpet av dagen med sykt barn? 

Nei, det er opp til arbeidsgiver å avgjøre. 

2. Hvis en ansatt etter pappaperm og 4-ukers ferie (lønnet) må ta sykt-barn dager i første uke på jobb, har han rett for omsorgspenger? Hvem betaler det?

Ja, men fra NAV

3. Hvis barnehagen stenger hele dager eller deler av dager pga høyt sykefravær og forelder må være hjemme eller hente tidlig, kan det tas av omsorgsdagene? 

Ja, det vil da regnes som barnepassers sykdom.

4. Kan man nekte en ansatt å være hjemme når den andre forelderen er i permisjon? 

Arbeidstakers rett til omsorgspenger må vurderes mot vilkåret om nødvendig tilsyn. Dersom den andre forelderen allerede er hjemme vil man kunne anta at barnet har nødvendig tilsyn, men det kan finnes omstendigheter som tilsier at barnet ikke har nettopp det. 

5. Slettes sykedager på barn ved årsskifte og begynner på nytt ved 1 januar? 

Ja. Antall omsorgsdager gjelder per kalenderår, i motsetning til egenmelding for arbeidstakers egen sykdom.

Last ned gratis sjekkliste: Når kan arbeidstaker kreve fri?

6. Dersom et barn skal ha en planlagt operasjon, og må være hjemme i 10 dager med mor eller far, kan man da søke om ekstra sykt barn dager? 

Nei, utvidet rett til antall omsorgsdager krever at barna har en kronisk sykdom, er langvarig sykt eller en funksjonshemming. 

7. Teller fraværet med lørdag og søndag ved barns sykdom fredag og mandag.  Må/bør man ha legeerklæring med sammenhengende fravær over 3 dager?

Ikke når det gjelder forbruk av omsorgsdager, men i sammenheng med krav til dokumentasjon så kan arbeidsgiver kreve dokumentasjon fra og med mandag.

8. Hvis man bytter jobb i løpet av året og har brukt opp kvota. Får man ny kvote i den nye jobben? Sjekker ny arbeidsgiver antall brukte dager? 

Den kvote arbeidstaker har rett til per kalenderår gjelder for alle arbeidsforhold, og eventuelt fra NAV dersom arbeidstaker har mottatt omsorgspenger direkte fra NAV. Ny arbeidsgiver kan ved ansettelse be om en bekreftelse på forbruk av omsorgsdager hos tidligere arbeidsgiver.  

9. Er det vanlig praksis at foreldre med sykt barn må legge fram en form for dokumentasjon (legeerklæring) på sykdom etter 3. dag?

Det er vanskelig å svare på hva som er vanlig praksis, men arbeidsgiver har anledning til å be om dokumentasjon fra den fjerde kalenderdagen ved sammenhengende fravær. 

I februar holdt Simployers rådgivere Jørgen Brostrøm og Karoline Dystebakken et gratis webinar der de svarte seerne på flere spørsmål om fravær ved syke barn. Se hele webinaret. 

QUIZ: Test deg selv i sju spørsmål om barns sykdom

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: