Når kan arbeidsgiver kreve dokumentasjon på barns sykdom?

Når barn er syke, har foreldre rett til å være hjemme, men hvor mange dager kan det gå før arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon på at barnet er sykt?  Praksisen er nylig endret.  
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 24. januar 2024
Lesetid: 2 Minutter

Når arbeidstaker har sykt barn vil han eller hun ha rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren forutsatt at vilkåret om opptjeningstid på fire uker er oppfylt. Når arbeidstaker benytter sykt barn-dag, kan ikke arbeidsgiver kreve noen dokumentasjon for dette, med mindre det sammenhengende fraværet overstiger tre kalenderdager.

Vet dine ansatte hvilke rettigheter og plikter de har når barna blir syke?

Med en personalhåndbok fra Simployer finner de ansatte selv svar. Kombiner egne retningslinjer med tekster som er faglig kvalitetssikret av Simployers jurister. 

Les mer om Simployer personalhåndbok her

Dokumentasjon fra fjerde sammenhengende fraværsdag 

Arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon fra den fjerde sammenhengende kalenderdagen. Hvilken dag som utgjør den fjerde kalenderdagen har imidlertid vært gjenstand for noe diskusjon, og gjort at praksisen nå er endret.  

- Kort fortalt har mye av diskusjonen vært knyttet til om helgedager skal telle med når det er snakk om sammenhengende fravær, sier Simployers juridiske rådgiver Jørgen Brostrøm. 

Etter henvendelse fra Simployer har nå arbeids- og velferdsdirektoratet og tydeliggjort at den fjerde sammenhengende kalenderdagen er nettopp den fjerde sammenhengende kalenderdagen, uavhengig av om arbeidstaker har jobbet gjennom hele perioden eller ikke.  

Dette kan best forklares med noen eksempler:   

Eksempel 1 
Arbeidstaker benytter sykt barn dag fredag før en helg. I helgen, lørdag og søndag, har arbeidstaker arbeidsfri. På mandagen har arbeidstaker igjen sykt barn. Mandagen vil da være den fjerde sammenhengende kalenderdagen og arbeidsgiver kan kreve dokumentasjon. I dette tilfellet vil arbeidstaker derimot bare forbruke 2 dager av kvoten, fredagen og mandagen.  

Eksempel 2
Arbeidstaker benytter sykt barn dag fredag før en helg. I helgen, lørdag og søndag, har arbeidstaker arbeidsfri. På mandag etter helgen er arbeidstaker tilbake i arbeid. Arbeidsgiver kan dermed ikke kreve dokumentasjon, siden fraværet ikke overstiger 3 kalenderdager. Arbeidstaker har i dette tilfellet bare forbrukt en dag av kvoten med sykt barn dager.  

"Kan-bestemmelse"

Simployers rådgiver understreker at denne bestemmelsen legger opp til at arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra den fjerde kalenderdagen med fravær, men trenger ikke å gjøre det.  

- Det er ikke noe i veien for at arbeidsgiver godtar egenmelding som dokumentasjon for fravær utover tre kalenderdager, sier Brostrøm.  

QUIZ: Test deg selv i sju spørsmål om barns sykdom

Fakta om omsorgspenger ved syke barn 

  • 10 dager pr. kalenderår ved omsorg for 1-2 barn 
  • 15 dager pr. kalenderår ved omsorg for 3 eller flere barn 
  • 20/30 dager pr. kalenderår hvis arbeidstaker er alene om omsorgen 
  • 10 ekstra dager pr kalenderår hvis arbeidstaker har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn 
  • Ytes ut det året barnet fyller 12 år, eller 18 år for kronisk syke/funksjonshemmede barn 
  • Arbeidstaker kan bruke egenmelding etter 4 ukers ansettelse 
  • Arbeidstaker mister retten til å bruke egenmelding etter permisjoner på mer enn 14 dager 
  • Arbeidstaker kan bruke egenmelding de 3 første kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle 
  • Arbeidstaker kan bruke egenmelding barns sykdom dagen før/etter egenmelding egen sykdom 

Les også: Når har arbeidstaker krav på å bruke syke barn-dager?

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: