Strenge krav for rett til sykepenger på behandlingsdager

Unntaket for rett til sykepenger på enkeltstående behandlingsdager er strengt. Det betyr at ansatte som hovedregel ikke vil ha rett til sykepenger når de går til behandling.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 11. mai 2022
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier mange misforstår retten til sykepenger på enkeltstående behandlingsdager.

Simployers rådgivere mottar ofte spørsmål fra arbeidsgivere om arbeidstaker har rett til sykepenger for å gå til behandling.

– Som hovedregel vil ikke arbeidstaker ha rett til sykepenger etter folketrygdlovens regler for å gå til behandling. Derfor må fraværet ofte løses gjennom virksomhetens interne regler rundt velferdspermisjoner og lignende. Det finnes riktignok et unntak i situasjoner hvor arbeidstaker blir sykmeldt på enkeltstående behandlingsdager, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Blir ofte misforstått

Simployers rådgiver mener imidlertid at denne ordningen ofte blir misforstått.

 – Hovedregelen i folketrygdloven er at man må være arbeidsufør for å ha rett til sykepenger. I loven er det listet opp forskjellige unntak fra denne hovedregelen, hvor sykmelding på enkeltstående behandlingsdager er ett av unntakene. Denne ordningen er derimot smalere enn mange tror, sier Brostrøm i Simployer.

Kan ikke brukes til reisetid

En av begrensningene i unntaket er at ansatte maksimalt kan ha en behandlingsdag per uke for å ha rett til sykepenger.

I tillegg er det ikke rett til sykepenger dersom det er reisetid som fører til at den ansatte må ha fri en hel dag.  

«Bestemmelsen sikrer sykepengerett til personer som må være borte fra arbeid av hensyn til behandlingens virkning samme dag som behandlingen finner sted. Det er ikke tilstrekkelig for å få rett til sykepenger at vedkommende faktisk er borte fra arbeidet fordi det meste av dagen går med til reise og/eller behandling. Det må være nødvendig av hensyn til behandlingens virkning at vedkommende ikke arbeider noen del av den dagen. Dette attesterer sykmelder på ved å angi behandlingsdager på sykmeldingen», heter det i Rundskriv til folketrygdlovens kapittel 8 - Sykepenger.

Bare en gang i uken

Simployer mottar en del henvendelser fra arbeidsgivere hvor arbeidstakere for eks. har blitt sykmeldt på enkeltstående behandlingsdager to dager pr. uke.

– Slike tilfeller kvalifiserer ikke til denne ordningen. I andre tilfeller er det opplagt at behandlingen ikke krever et fravær hele dagen, og da treffer man heller ikke denne ordningen. Ofte er dette fraværet innenfor rammen av arbeidsgiverperioden og det blir arbeidsgivers oppgave å vurdere om vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt, sier Brostrøm.

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutet sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: