Slik vil regjeringen gi feriepenger på dagpenger

Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til regler for feriepenger på dagpenger. Tillegget skal gis til personer som har mottatt dagpenger i minst 8 uker fra april til utgangen av 2020.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 29. mars 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa

Få dager etter at Simployer etterlyste avklaringer rundt retten til feriepenger på dagpenger, har regjeringen nå lagt frem sitt forslag til regelverk.

I proposisjonen til Stortinget legger regjeringen til grunn at de som har mottatt dagpenger i minst 8 uker i perioden fra april til og med desember 2020 skal få et ferietillegg som utgjør 10,2 prosent av dagpengene, begrenset oppad til 25.000 kroner.

– De som har rett til å ta ut fire uker ferie med dagpenger pr. 7. juni 2021, vil imidlertid ikke få dette ferietillegget. Retten til å motta dagpenger under ferien gjelder ansatte som har mottatt dagpenger i minst 52 uker. Passerer arbeidstaker 52 uker med dagpenger senest  7. juni vil altså ikke vedkommende få noe ferietillegg, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

På tide å digitalisere og effektivisere søknader og godkjenning av ferie, fri og permisjon? Les mer om Simployer ferie og fri her

Kan få dobbelt opp

Regjeringen skriver i forslaget at personer som passerer 52 uker med dagpenger etter 7. juni, derimot både vil kunne ta ferie med dagpenger og i tillegg motta ferietillegget.

– En ansatt som har vært permittert i 52 uker 8. juni eller senere vil altså kunne ta ut fire uker ferie med dagpenger i sommer og i tillegg motta ferietillegg. At dette ikke er utelukket, begrunnes med hensynet til å få en praktikabel regel, sier Gauslaa.

Noen vil kunne falle utenfor

Simployers jurist sier at slik som forslaget er beskrevet i proposisjonen, kan det også se ut til at noen arbeidstakere vil falle helt utenfor ordningen på bakgrunn av denne grensen.

– Slik vi leser regjeringens forslag, vil en arbeidstaker som har mottatt dagpenger i 52 uker før 7. juni, og tas tilbake i jobb 8. juni eller senere, verken ha krav på ferie med dagpenger eller dette ferietillegget dersom arbeidsgiver plasserer ferie etter at den ansatte er tilbake i jobb, for eksempel i juli eller august.

Vil kunne motsette seg noe ferie

Regjeringen begrunner begrensningen på 25.000 kroner i ferietillegg med at den midlertidige ordningen skal være en håndsrekning på et rimelig nivå. Uten en slik grense ville det maksimale beløpet ligge på rundt 33.000 kroner.

– Siden ferieloven slår fast at arbeidstakere kan motsette seg å avvikle mer ferie enn det som er dekket opp gjennom feriepenger, vil arbeidstakere kunne motsette seg å avvikle noe ferie også selv om de får ferietillegg på dagpenger. Hvor mye ferie ferietillegget dekker opp for, vil avhenge av lønnen til den enkelte ansatte, sier Hans Gjermund Gauslaa.

Det er imidlertid viktig å merke seg at ansatte som ønsker det har krav på full ferie, selv om den ikke skulle være fullt ut dekket opp av feriepenger og ferietillegg på dagpenger.

Planlegg ferie som normalt

Simployers jurist anbefaler uansett arbeidsgivere å planlegge ferie som normalt i sommer. Det er arbeidstakeren selv som eventuelt må velge å motsette seg ferie ved manglende feriepengeopptjening.

Han minner til slutt om at arbeidsgivere som har fellesferie kan pålegge alle ansatte ferie, selv om det ikke er opptjent tilstrekkelig feriepenger.

Trenger du støtte ved permittering eller nedbemanning?

Husk at våre juridiske rådgivere hver dag sitter klar til å svare på spørsmål fra deg som jobber med HR og ledelse.

Les mer om Faghjelp for HR og prøv gratis

Del siden: