Utfordrende å planlegge ferie før reglene er laget

Det begynner å bli på tide å planlegge årets sommerferie. Utfordringen er at det må skje før vi vet hvordan reglene for feriepenger på dagpenger blir.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 23. mars 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Etter mye politisk diskusjon, vedtok Stortinget i februar at arbeidstakere som har gått på dagpenger det siste året, skal ha rett til feriepenger. 

«Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling henholdsvis sommeren 2021 og 2022. Dette vil gjelde for de som ikke har rett til fortsatt å motta dagpenger og samtidig ta ut ferie.», heter det i Stortingets vedtak.

Direktesendt kurs 8.11.2022:

Avvikling av restferie og overføring av feriedager

Har du arbeidstakere som har feriedager til gode? Delta på dette digitale kurset og få svar på hvilken styringsrett arbeidsgiver har over ansattes ferieavvikling og hvilke muligheter det er for overføring av ferie.

Les mer og meld deg på

Kan motsette seg ferie uten penger

Dette spørsmålet er viktig for arbeidsgivere som nå skal planlegge årets ferieavvikling, fordi arbeidstakere som ikke har tjent opp feriepenger har rett til å motsette seg å ta ut ferie.

– Hovedregelen i ferieloven er at arbeidsgiver bare kan pålegge arbeidstaker å avvikle de feriedagene som feriepengene dekker lønnsbortfallet på. Derfor påvirker ansattes rett til feriepenger også ferieavviklingen i år, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Fortsatt mye uavklart

Utfordringen nå, er at Stortingets vedtak ikke svarer på alle spørsmål om hvem som vil få og hvem som ikke vil få feriepenger av dagpengene.

– Det er ikke avklart hvem som faktisk kan avvikle ferie med dagpenger. Vil for eksempel en arbeidstaker som er permittert ut juni få feriepenger av dagpenger utbetalt i 2020, eller faller vedkommende utenfor ordningen og må ta ferie i juni med dagpenger, spør Simployers jurist.

Han minner om at det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferie. Det betyr at arbeidstakere ikke kan kreve å få ferien i juni, dersom arbeidsgiver planlegger ferieavvikling i juli og august.

Kommer trolig først i mai

Det er usikkert når de nødvendige avklaringene av regelverket vil komme. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen varsler at de vil legge frem regelverket for Stortinget i løpet av våren. 

– Vedtaket i Stortinget angir ikke noe konkret regelverk for den midlertidige ordningen. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med forslag til regelverk samt budsjetteffekten av dette, sier Røe Isaksen ifølge Fri Fagbevegelse.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett skal etter planen legges frem 11. mai.

Må bestemme ferien først

At avklaringene i regelverket kommer så sent, skaper noen utfordringer for norske arbeidsgivere, sier Hans Gjermund Gauslaa i Simployer.

– Varselfristen for ferie er etter hovedregelen i ferieloven to måneder. Fastsettelse av tidspunktet for ferie i sommer må dermed gjøres før vi vet hvordan reglene blir. Når ferien fastsettes vil det være arbeidstakere som ikke vet om de har feriepenger av dagpengene eller ikke, sier Gauslaa.

Planlegg ferie som normalt

Simployers jurist anbefaler likevel arbeidsgivere å gjennomføre en vanlig prosess i vår med fastsettelse av ferie i sommer. Det er arbeidstakeren selv som eventuelt må velge å motsette seg ferie ved manglende feriepengeopptjening.

Dersom arbeidstaker motsetter seg ferie fordi det ikke er klarlagt om vedkommende får feriepenger av dagpenger, er det to alternativ:

  1. Enten fastsette ferie med forbehold om at arbeidstaker får feriepenger (og hvis ikke stryke noe av den oppsatte ferien)
  2. Vente med å fastsette ferie til det er klarlagt om arbeidstaker får feriepenger av dagpengene (her kan utfordringen bli varselfristen på 2 måneder. Er reglene klarlagt i slutten av mai tilsier varselfristen at ferie ikke kan pålegges før slutten av juli.)

Hans Gjermund Gauslaa minner til slutt om at arbeidsgivere som har fellesferie kan pålegge alle ansatte ferie, selv om det ikke er opptjent feriepenger.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: