Sju trekk ved virkelig suksessfulle virksomheter

De som gjør virkelig suksess bygger virksomheten rundt de ansatte, mener HR-ekspert Josh Bersin. Han har laget en sjupunktsliste over hva som skiller de som virkelig lykkes fra resten.
Ole Peter GalaasenInnholdsprodusent
mandag 14. november 2022
Lesetid: 3 Minutter

Josh Bersin er av verdens fremste eksperter på HR. Nylig holdt han et webinar for Oslo Business Forum og Simployer om temaet ansattengasjement. Eller ansattopplevelse, som Bersin foretrekker å kalle det.

Bersin sier ansattopplevelsen er basert på inntrykk fra arbeidsplassen, hjemmet og andre eksterne forhold. I dag står vi midt i en periode med inflasjon, krig og en rekke andre stressfaktorer. I store deler av vesten opplever man i tillegg mangel på kompetent arbeidskraft.

I webinaret pekte HR-eksperten på undersøkelser gjennomført av Microsoft som viser at 87 prosent av de ansatte tror de er meget produktive på jobben, mens bare 12 prosent av lederne er enige. Ansatte føler de jobber hardt og har mye ansvar, mens ledere og toppledelse tenker veldig annerledes. Dette sammen med andre årsaker har ført til den høyeste turnover-raten noensinne. Den nye mobiliteten har gjort arbeidet med å redusere turnover enda vanskeligere.

«Automasjon skaper menneskeorienterte jobber»

Undersøkelser gjennomført i USA dette året fant at sjokkerende 81 prosent av ansatte hadde hatt mentale problemer som følge av pandemien. Mental og fysisk helse er en kontinuerlig utfordring, men nå blir også lønn en betydelig utfordring på grunn av høy inflasjon. Alle slike ytre faktorer påvirker både virksomheter og individer, og kan redusere både produktivitet og livskvalitet.

Bersin tror det vil gå mot det verre på grunn av synkende fruktbarhetstall. Mange land er forventet å nå sin befolkningstopp i løpet av den kommende 15 til 20 årene, noe som betyr en aldrende befolkning og færre arbeidsføre. Samtidig skaper digitaliseringen, uavhengig av bransje, flere jobber innen tjenesteytende sektor og økt behov for arbeidskraft.

Designet for å være uimotståelig

Den tradisjonelle måten å forbedre ansattopplevelsen og redusere turnover har vært basert på undersøkelser, samt bruk av flere frynsegoder og høyere lønn for å styrke «ansattavtalen».

Bersin mener denne tilnærmingen ikke er tilstrekkelig i møte med dagens situasjon. Han foreslår i stedet en ny metode han kaller «Irresistible by Design» - designet for å være uimotståelig - med fokus på å bygge virksomheten rundt de ansatte.

7. trekk ved virkelig suksessfulle virksomheter:

 1. Team – ikke hierarki
 2. Arbeid – ikke stillinger
 3. Coach – ikke sjef 
 4. Kultur – ikke regler
 5. Vekst – ikke forfremmelse
 6. Mening – ikke profitt
 7. Opplevelse – ikke resultat

Den uimotståelige ansattopplevelsen

Bersin har selv forsket på hvordan ulike virksomheter opplever seg selv basert på 80 forskjellige trekk ved den gode ansattopplevelsen. Det var spesielt fire områder som utmerket seg som kjennetegn ved positive arbeidsplasser med høy grad av tillit:

 • Inkluderende og mangfoldige med en følelse av tilhørighet og samhold
 • Retning og mening utover finansielle mål
 • Transparens, empati, integritet og lederskap
 • Kontinuerlige investeringer i medarbeidere

Bersin mener dette beviser at om man gir medarbeiderne rom til å vokse og lykkes, vil de levere bedre enn noen gang.

«Folk stoler på institusjoner som lytter» - Josh Bersin

For å bygge en menneskeorienterte ledelse, må man sette de ansatte først og lytte før man tar viktige beslutninger. For Bersin er dette helt naturlig, siden menneskene er meningen med virksomheten.

Hvorfor er engasjement så viktig?

Caroline Fjellner var med på å skape pulsmålingsverktøyet Simployer &frankly, og har jobbet med engasjement på arbeidsplassen i mange år. I sitt foredrag under webinaret med Josh Bersin, pekte hun på undersøkelser gjennomført av Gallup som viser at bare 21 prosent av ansatte er engasjerte, og mener det i seg selv burde være nok til å forstå at engasjement er viktig for bunnlinjen.

«Engasjement på arbeidsplassen ligner på et godt parforhold. Begge er basert på verdier som lojalitet, stolthet, lyst og det å være drevet av samme interesser. Man ønsker å være i et forhold fordi man kan vokse og løfte frem det beste i seg selv. - Caroline Fjellner.

Selv om dette høres fornuftig ut, understreker Fjellner at det ikke nødvendigvis er lett å jobbe med engasjement, og at det er viktig å vite hva som fungerer best for virksomheten. Hun trekker frem pulsmålinger og relevante tiltak som kan ha stor effekt:

 • Bruk små endringer og kontinuerlige pulsmålinger for å holde oversikt over engasjement. Det gjør deg i stand til å være proaktiv og løse problemer før de blir et problem.
 • En størrelse passer ikke alle. Alle virksomheter er forskjellig og befinner seg i ulike faser. Pulsmålinger må tilpasses den enkelte virksomhet, avdelinger og team.
 • Transparens og dialog. Virksomheter med lav transparens har lavt engasjement. Åpenhet skaper troverdighet og dialog. Dette gir en muligheter for selvledelse og teamfølelse. Inviter alle i organisasjonen med på dialogen.
 • Ha det gøy. Vi bruker mye tid på jobben og da er det viktig at man kan ha det gøy. Det skaper kreativitet og styrker kulturen.

GRATIS GUIDE: Slik kommer du i gang med pulsmålinger

I denne guiden vil du få innsikt i hvorfor pulsmålinger er et effektivt verktøy i måling av engasjement i bedriften og hvordan dette kan utføres.

Les mer og last ned gratis

Del siden: