Slik har vi det på jobb

Hvorfor har Danmark og Sverige flere engasjerte på jobb enn Norge? Også på trivsel og stress har arbeidslivet i Norge en vei å gå, viser Gallups store HR-undersøkelse. Sjekk hvordan vi scorer mot våre naboland på 10 ulike faktorer her. Norge topper på én ting!
Magnus SchaftInnholdsprodusent
tirsdag 15. november 2022
Lesetid: 4 Minutter

State of the Global Workplace er en av verdens største HR-rapporter. Gallup spør et tilfeldig utvalg av befolkningen, og lager rapporten over arbeidslivets status basert på mellom 300 og 2000 svar fra hvert av over 160 ulike land.

Den langsiktige trenden i Gallup-undersøkelsene er heldigvis positiv. Fra 2009 til 2021 økte andelen som trives på jobb fra 24% til 33% på verdensbasis, og andelen definert som engasjerte gikk fra 12% til 21%. 

Engasjement lønner seg

Hvorfor er dette noe en virksomhet skal bry seg om, bør ikke hovedfokus være på å sikre arbeidsplassene og lønnsomheten?

– Virksomheter med engasjerte ansatte har 23 prosent høyere lønnsomhet sammenliknet med virksomheter der de ansatte har det miserabelt. I tillegg har team der de ansatte trives lavere fravær, færre som slutter og færre ulykker. Poenget er: Trivsel på jobb kræsjer ikke med noen agenda. Ledere overalt bør ønske at ansatte trives og utvikler seg, skriver Jon Clifton som er administrerende direktør i Gallup.  

Clifton er opptatt av rapportering av bærekraft. Myndighetsrapportering om dette temaet fokuserer ofte mest på lønn og demografi når det kommer til de ansatte. 

- Det er viktig, men hvordan vet vi om de ansatte behandles med respekt og føler at noen bryr seg om dem? Løsningen er bedre ledere som lytter, coacher og samarbeider. Gode ledere hjelper kollegene til å lære og utvikle seg og de anerkjenner godt arbeid, mener Clifton i følge rapporten.

Europeere er minst engasjert

Et slående faktum med Gallup-undersøkelsen er hvor dårlig Europa svarer på dette med engasjement på jobb. Ingen av ti områder Gallup har delt verden inn i kommer ut med lavere prosent engasjerte enn Europas 14%. Topper gjør USA/Canada og Asias sørlige og sørøstlige deler med 24 til 33 prosent engasjerte. De fleste land i Europa, deriblant Norge er imidlertid rundt 20 prosent. Verdensdelen trekkes ned av svært få engasjerte i de folkerike landene Storbritannia og Spania (begge 9%), Frankrike (6%) og Italia (4%). Tallene måles som snitt over tre år, og var dårlige allerede før pandemien.

12 faktorer som engasjerte svarer ja på

 1. Jeg vet hva som forventes av meg på jobb
 2. Jeg har utstyret jeg trenger for å gjøre jobben min riktig
 3. På jobb har jeg muligheten til å gjøre det jeg gjør best hver dag
 4. I løpet av de siste syv dager har jeg fått anerkjennelse eller ros for å gjøre en god jobb
 5. Min leder, eller noen på jobb, virker å bry seg om meg som person
 6. Noen på jobb oppmuntrer meg til å utvikle meg
 7. På jobb teller meningene mine
 8. Mål og mening med virksomheten min får meg til føle at jobben min er viktig
 9. Mine kolleger er dedikerte til å gjøre jobb med kvalitet
 10. Jeg har en bestevenn på jobb
 11. I løpet av de siste 6 månedene har noen på jobb snakket med meg om utviklingen min
 12. Det siste året har jeg hatt mulighet på jobb til å lære og utvikle meg på jobb
Svar på en skala fra 1 til 5 regnes om til en engasjementsprosent av Gallup. Formelen er ikke kjent, men prosenten som er engasjert er sjelden veldig ulik et snitt av hvor mange som har svarer 5 på de ulike spørsmålene.

På andre spørsmål er Europa mer på linje med andre verdensdeler, heldigvis. Europa scorer omtrent midt på treet blant verdensdelene på alt fra tristhet til jobbmarked, miljøvern, stress og bekymringer. Korrupsjon er det bare Australia/New Zealand som rapporterer om mindre av enn Europa. Også på trivsel kommer Europa på "pallen" med 47% som trives, kun slått av australierne og nord-amerikanerne med 63 og 60 prosent. 

Grafikken viser hvor stor andel som trives på jobb i ulike deler av verden. Europa falt mest i 2021, med 5 prosent. Man er definert som å trives hvis man ser positivt på nå-situasjonen og de neste fem årene.  Trinnene under trives defineres som å streve og å lide. Foto: Gallup.

Best av fem rike land i nord-Europa

Gallup-undersøkelsen viser at synet på arbeidslivet henger mye sammen med hvor landet står økonomisk. For å sammenlikne Norges svar i undersøkelsen, har vi derfor sett på hvordan Norge scorer opp mot de fire nabolandene i EU som følger nærmest nedover på lista over BNP per innbygger: Danmark, Nederland, Sverige og Finland. De fem neste på lista er for øvrig Tyskland, Østerrike, Belgia, Frankrike og Italia.

Her følger de fem nord-europeiske landene, rangert fra best til dårligst på ulike spørsmål:

Engasjement fra medarbeidere

Prosenten med engasjerte beregnes basert på svar på de 12 påstandene lenger opp i saken.
1️⃣🇩🇰Danmark 22%
2️⃣🇸🇪Sverige 21%
3️⃣🇳🇴Norge 19% 
4️⃣️🇫🇮Finland 13%
5️⃣🇳🇱Nederland 12%


Trivsel og evaluering av livet

Hvor står du personlig i livet på en skala fra 1 til 10, og hvor tror du at du står om fem år? 
1️⃣🇫🇮Finland 84%
2️⃣🇩🇰Danmark 78%
3️⃣🇳🇱Nederland 76%
4️⃣️🇸🇪Sverige 72%
5️⃣🇳🇴Norge 68%
Svarprosenten angir andel som svarer minst 7 og 8 på de to spørsmålene.


Daglige bekymringer

Opplevde du bekymringer mye av gårsdagen?  
1️⃣🇩🇰Danmark 33%
1️⃣🇸🇪Sverige 33%
3️⃣🇳🇴Norge 35%
4️⃣️🇫🇮Finland 37%
5️⃣🇳🇱Nederland 39%
Sortert fra færrest til flest (Nederland har flest).


Daglig stress

Opplevde du stress mye av gårsdagen? 
1️⃣🇩🇰Danmark 21%
2️⃣🇳🇱Nederland 29%
3️⃣🇸🇪Sverige 36%
4️⃣️🇳🇴Norge 39%
5️⃣🇫🇮Finland 44%
Sortert fra færrest til flest (Finland har flest). 


Daglig sinne

Opplevde du sinne mye av gårsdagen?
1️⃣🇫🇮Finland 5%
2️⃣🇳🇱Nederland 9%
3️⃣🇳🇴Norge 10%
4️⃣️🇸🇪Sverige 11%
5️⃣🇩🇰Danmark 12%
Sortert fra færrest til flest (Danmark har flest). 


Daglig tristhet

Opplevde du tristhet mye av gårsdagen? 
1️⃣🇫🇮Finland 12%
2️⃣🇳🇱Nederland 15%
3️⃣🇩🇰Danmark 16%
3️⃣🇳🇴Norge 16%
5️⃣🇸🇪Sverige 17%
Sortert fra færrest til flest (Sverige har flest). 


Miljøvern

Er du fornøyd med innsatsen for miljøvern i landet ditt?
1️⃣🇫🇮Finland 73%
2️⃣🇳🇴Norge 63%
3️⃣🇸🇪Sverige 62%
4️⃣️🇩🇰Danmark 61%
5️⃣🇳🇱Nederland 57%


Respekt

Ble du behandlet med respekt hele gårsdagen?
1️⃣🇳🇴Norge 96%
2️⃣🇸🇪Sverige 95%
2️⃣🇳🇱Nederland 95%
2️⃣🇩🇰Danmark 95%
2️⃣🇫🇮Finland 95%


Arbeidsmarked

Når du tenker på jobbsituasjonen i byen eller området du bor, vil du si det er en god eller dårlig tid for å finne en jobb?
1️⃣🇩🇰Danmark 69%
2️⃣🇳🇱Nederland 54%
3️⃣🇸🇪Sverige 53%
4️⃣️🇳🇴Norge 49%
5️⃣🇫🇮Finland 46%
Sortert etter hvor mange som svarte god.


Vilje til å flytte

Kan du tenkes å flytte flytte fra byen/området du bor i innen de neste 12 måneder?
1️⃣🇩🇰Danmark 16%
2️⃣🇳🇴Norge 13%
3️⃣🇸🇪Sverige 12%
4️⃣️🇳🇱Nederland 11%
5️⃣🇫🇮Finland 10%

GRATIS GUIDE: Fra feedback til action

Har dere lavt engasjement i virksomheten? Grunnene til det kan være mange. Denne guiden gir deg konkrete forslag til tiltak for å ta tak i en rekke ulike utfordringer som kan være underliggende årsaker til lavt engasjement hos medarbeiderne:

Last ned gratis guide

Del siden: