Slik er den nye uføretrygden

Med ny uføretrygd har det blitt enklere å kombinere trygd med arbeid. Her finner du mer informasjon og en kalkulator som beregner hvordan arbeidsinntekt påvirker trygden.
mandag 5. januar 2015
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Fra 1. januar 2015 trer de nye reglene for uføretrygd i kraft. Alle som får innvilget uføretrygd fra denne dato vil få uføretrygden beregnet etter de nye reglene. De som allerede har uførepensjon før reglene trer i kraft, har i løpet av høsten fått omregnet ytelsen til ny uføretrygd. Hvordan trygden beregnes vil imidlertid ikke berøre arbeidsgiverne i særlig grad.

Enklere å kombinere trygd og arbeid

Arbeidsgiverne vil derimot merke endringen ved at det blir enklere for personer med uføretrygd å kombinere uføretrygden med arbeid.

Det legges opp til at en mottaker av uføretrygd som er i arbeid gjennom NAV's selvbetjeningsløsninger enkelt skal kunne melde inn forventet inntekt, slik at uføretrygden kan justeres. Dersom man jobber mer enn man hadde forventet på det tidspunktet hvor trygden ble innvilget, melder man fra til NAV og trygden vil omregnes dersom inntekten overstiger et fastsatt fribeløp.

Først når man tjener 80 prosent av den inntekt man hadde før uførhet, stanses utbetalingen av trygden. På denne måten vil flere kunne nyttiggjøre seg av egen arbeidsevne uten å tape stønad. Det at ansatte med uføretrygd nå kan forsøke seg i arbeid uten å risikere tap av rettigheter vil også være en fordel for arbeidsgiver.

Vi beskriver alt om det nye regelverket oppslagsverket Pensjoner og AFP under emnet Ny uføretrygd i folketrygden fra 01.01.2015.


Les mer om verktøyet Faghjelp Personal på våre nettsider - oppdaterte og forenklede forklaringer til spørsmål du har rundt arbeidsmiljøloven, sykepengeordningen, ferieloven og Pensjoner og AFP.


Nedenfor kan du regne ut hvordan arbeidsinntekt utover fastsatt inntekt ved innvilgelse av uføretrygd vil påvirke trygden.

Nedenfor kan du regne ut hvordan arbeidsinntekt utover fastsatt inntekt ved innvilgelse av uføretrygd vil påvirke trygden.

Gratis guide med hjelp til å kutte sykefraværet

Vi har laget en gratis guide som hjelper deg med å kutte sykefraværet, spare penger og bygge en frisk kultur! 

Les mer og last ned gratis

Del siden: