Ny avklaring av hva som er koronarelatert fravær

I et nytt rundskriv har myndighetene presisert hva som regnes som koronarelatert fravær, som gir rett til refusjon fra dag fire.
tirsdag 18. mai 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm

Hvorvidt et fravær er koronarelatert eller ikke er avgjørende for hvor mye arbeidsgiver skal betale i sykepenger. Mens arbeidsgiver normalt skal betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode på 16 dager, tar NAV regningen fra dag fire ved koronarelatert sykefravær.

I et rundskriv til forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven på grunn av Covid-19 pandemien har arbeids- og sosialdepartementet nå kommet med en presisering knyttet til hva som regnes som koronarelatert fravær.

- I dette rundskrivet skriver departementet at sykefravær på grunn av vaksine regnes som koronarelatert. Det betyr at dersom en arbeidstaker blir syk som følge av bivirkninger av vaksinen i mer enn 3 dager, så kan arbeidsgiver kreve refusjon fra den fjerde dagen med sykefravær, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Følgetilstander er koronarelatert

Videre skriver departementet at følgetilstander som følge av covid-19 også skal regnes som koronarelatert.

- Det betyr at dersom arbeidstakere blir syke som følge av ettervirkninger av en koronasykdom, så vil dette også gi grunnlag for refusjon fra fjerde dag. Rent praktisk betyr det at arbeidstakere som blir syke med ettervirkninger av koronasykdom må opplyse arbeidsgiver om dette, slik at de kan kreve refusjon fra NAV fra den fjerde dagen. Det kan være fornuftig å informere arbeidstakerne om dette, slik at denne informasjonen kommer frem til arbeidsgiver, sier Brostrøm.

Ingen endring i regelverket

Selv om mange, inkludert Simployers rådgivere, frem til nå ikke har regnet slike sykefravær som koronarelatert, er ikke dette en endring i regelverket.

- Dette er publisert som et rundskriv 13. mai, og skal gi en nærmere beskrivelse av hvordan denne forskriften skal tolkes. Endringen er altså ikke en ny regel med bestemt virkningsdato, og arbeidsgiver som har slike tilfeller kan kreve refusjon tre måneder tilbake i tid, presiserer Brostrøm i Simployer.

Han presiserer at det ikke er noen særregler for dokumentasjon i slike tilfeller. Det betyr at arbeidstaker kan dokumentere fraværet på samme måte her som ved øvrig fravær.

Vaksine i arbeidstiden

Når det gjelder den tiden ansatte må være borte fra jobb for å ta selve vaksinen, så er ikke dette å se på som koronarelatert fravær.

- Vi antar at de fleste arbeidsgivere vil være fleksible og la ansatte ta vaksine når de får time til dette, selv om dette skulle være i arbeidstiden. I utgangspunktet er ikke selve vaksinasjonen å se på som et sykefravær, og faller derfor utenfor denne ordningen, sier Brostrøm.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: