Ny inntektsmelding kan forenkle arbeidsgivers beregning av sykepenger

Regelverket for hvordan sykepenger skal beregnes er relativt komplisert, men en ny inntektsmelding kan gjøre det enklere for arbeidsgivere.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 8. november 2023
Lesetid: 1 Minutt
Simployers juridiske rådgiver, Jørgen Brostrøm.

- Med den nye inntektsmeldingen tar NAV jobben med å beregne sykepenger, men arbeidsgivere må kontrollere NAVs forslag, sier Jørgen Brostrøm, juridisk rådgiver i Simployer. 

Den nye inntektsmeldingen kan bare benyttes ved innsendelse i forbindelse med sykepenger. Ved innsendelse av inntektsmelding ved foreldrepenger, omsorgspenger og øvrige ytelser fra NAV som krever inntektsmelding så må den gamle ordningen via Altinn fortsatt benyttes.

Den nye inntektsmeldingen kan heller ikke benyttes ved alle sykepengetilfeller. 

Forenkler, men stor risiko for feil

I den nye inntektsmeldingen vil arbeidsgivere få et forslag om beregnet månedsinntekt. Det er denne beregnede månedsinntekten som danner grunnlaget for sykepengene. Forslaget i inntektsmeldingen baseres på hva arbeidsgiver har innrapportert på a-meldingen, men siden regelverket inneholder unntak,  vil forslaget i inntektsmeldingen opplagt være feil i mange tilfeller. I disse tilfellene må arbeidsgiver korrigere forslaget i inntektsmeldingen før innsendelse. 

Snart fem år med nytt regelverk

Dagens regelverk om beregning av sykepenger nærmer seg et jubileum. Endringen som trådte i kraft 1. januar 2019 har trolig ført til en større bevissthet rundt prinsippene om beregning av sykepenger, men Simployers rådgivere opplever at det tas en del snarveier ved korttidsfravær.

For mange arbeidsgivere, og arbeidstakere, er det nok ikke naturlig at sykepenger helt ned til en egenmelding, eller en sykt-barn-dag, skal beregnes etter reglene om historisk grunnlag. Mange betaler nok den lønn arbeidstaker ville ha mottatt dersom vedkommende ikke var syk eller hadde sykt barn, men det kan være feil, forteller Brostrøm.

Den nye inntektsmelding blir også tema på "Lønnsmedarbeiderdagen".

GRATIS GUIDE: Egenmelding for arbeidsgiver

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sykdom, og når må de til legen? Hva må du som leder kontrollere når en ansatt leverer egenmelding?

Bli bedre på håndtering av egenmeldinger

Del siden: