Lønnsmedarbeiderdagen 2023

Lønnsmedarbeiderdagen 2023

Årets store fagdag for lønnsmedarbeidere - Meld på 4, betal kun for 3!


Det er igjen tid for den årlige lønnsoppdateringen. I november og desember reiser vi Norge rundt, fysisk og digitalt, og arrangerer fagdagen alle lønnsmedarbeidere må ha.

Bli med og lær deg det du må vite inn i det nye lønnsåret!

Dette lærer du:

 • Hvilke nyheter i A-meldingen som gjelder fra 1. januar 2024
 • Om konsekvensene ved manglende rutiner i samspillet mellom HR og lønn
 • Hvordan du refunderer lønn ved sykdom etter foreldrepermisjon
 • Om utfordringene ved ekstra arbeidsgiveravgift ved årsskiftet
 • Hva du må vite om lønnsutbetaling og utfordringer ved årsskiftet
 • Hvordan du beregner arbeidsgiverperioden
 • Hvordan du fyller ut inntektsmeldingen - siste nytt!

Velg kurs:

Betal for 3 - Delta med 4

Opplevelser er best når vi deler dem med andre!

Det gjelder også læring. Derfor gir vi deg muligheten til å delta 4 og kun betale for 3!

Dette forutsetter samtidig påmelding, så samle kollegene dine og bli med!

Delta digitalt? 

Du kan også delta digitalt på Lønnsmedarbeiderdagen 2023. Vi sender direkte fra vårt studio 10. november og 13. desember.

Bli med direkte eller se sendingen i opptak!

Program

Kl. 08:30 Registreringen åpner
Kl. 09:00 Velkommen!
 

Nytt fra A-meldingen

 • Nyheter fra 1. januar 2024
 • Unngå de mest kjente feilene!
 

Konsekvenser av at ansatte velger å jobbe fra utlandet

 • Hva er pliktene og konsekvensene for arbeidsgiver?
 • Forskjeller innenfor og utenfor EU
 

Fra A til Å når en ansatt dør

 • Skatt, A-melding, dødsbo og praktiske tips
 • Hva skjer med ytelser fra NAV ved dødsfall?
Kl. 10:00 - 10:15 Pause
 

Samspillet mellom HR og lønn

 • Hvordan beskatning av elektroniske kommunikasjonstjenester kan unngås og rutiner for bruk av elektroniske kjørebøker, reiseregninger, m.m.
 • Hva er mulige konsekvenser av dårlige og mangelfulle rutiner?
 

Beskatning av kantine og overtidsmat

 • Satser eller faktiske utgifter?
 • Vilkår for skattefritak
 

Refusjon ved sykdom etter foreldrepermisjon

 • Når har den ansatte rett til sykepenger?
 • Derfor er korrekt dokumentasjon avgjørende!
Kl. 11:10-11:20 Pause
 

Spørsmå & svar - Simployer stiller NAV til veggs!

 • Dette er avklart!
 • Dette er våre anbefalinger om det uavklarte
 

Status for ny pensjonsrapportering

 • Hvordan har pensjonsleverandørene tilpasset seg?
 • Lønnstypene som skaper utfordringer
 

Ekstra arbeidsgiveravgift - status

 • Refusjoner fra NAV og utfordringer ved årsskiftet
 • Hva lurer Simployers kunder på?
Kl. 12:00-12:45 Lunsj
 

Nytt fra statsbudsjettet for 2024

 • Nyheter fra skatteretten
 • Nyheter fra trygderetten
 

De seneste endringene i satser

 • Skatte-, avgifts- og trygdesatser
 • Hvordan bruke de mest sentrale satsene?
 

Slik utbetaler du sykepenger i arbeidsgiverperioden!

 • Grunnleggende om beregningsreglene
 • Disse feilene må du unngå!
Kl. 13:30-13:40 Pause
 

Lønnsmedarbeiderens utfordringer ved årsskiftet 2023/2024

 • Hvilke satser skal brukes, periodisering i A-meldingen
 • Egenmeldinger, syke barn-dager og ytelser fra NAV
 

Hvordan vurderer du pendlerreiser og pendleropphold?

 • Opphold og reiser følger to forskjellige regler!
 • Uklare regler - hva bør legges til grunn?
 

Adgang til trekk i lønn og retting i A-meldingen

 • Hva skal til for å kunne trekke en arbeidstaker i lønn?
 • Hvordan skal du rette opp i A-meldingen og korrigere skatten?
Kl. 14:30-14:45 Pause
 

Hvordan beregnes arbeidsgiverperioden?

 • De 3 mest typiske misforståelsene
 • Sjekkliste for beregning av arbeidsgiverperioden
 

Refusjon av reiseutgifter - dette er dokumentasjonskravene

 • Hvilke dokumenter må legges ved og hva må fylles ut?
 • Refusjon av utgifter til mat, losji, reise, parkering, representasjon, skader på klær osv.
 

Hvordan fyller du ut inntektsmeldingen?

 • Dette må du vite om inntektsmeldingen!
 • Siste nytt om inntekstmeldingen
Kl. 15:30 Takk for i dag!