Lønnsmedarbeiderdagen 2022

Nå er det tid for den årlige lønnsoppdateringen! I november og desember reiser vi Norge rundt og arrangerer fagdagen alle lønnsmedarbeidere trenger på vei inn i et nytt år. Simployers mål er som alltid å gi deg en god læringsopplevelse om det nyeste innen lønn og et hyggelig avbrekk i arbeidshverdagen!

Etter to år med pandemitilpassede kurs og konferanser, tilbyr vi igjen muligheten til å delta fysisk. Og vi har satt sammen en fagdag spekket med høyrelevante tema innen lønn! Programmet består av nyheter og aktualiteter vi har merket oss at du og dine fagkolleger er spesielt opptatt av.

Lønnsmedarbeiderdagen kommer til 9 byer landet rundt. I tillegg arrangeres den digitalt.

Vi gleder oss til å igjen ønske velkommen til fulle hus med hyggelige gjensyn og nye bekjentskap!

Velkommen til Lønnsmedarbeiderdagen!

Velg kurs:

Program

08:30 Registrering
09:00 Simployer ønsker velkommen
 

Nytt fra a-meldingen

 • Endringer som trer i kraft 1. januar 2023
 • Datakvalitet - dette rapporterer mange feil!
 

Foreldrepenger - endringer i fars rettigheter nok en gang

 • Nye regler der far alene har opparbeidet rett til foreldrepenger
 • Konsekvenser ved fleksibelt uttak av foreldrepenger
 

Sjekkliste for lønnsmedarbeideren - håndtering av utenlandsk arbeidskraft

 • Hvilke formelle plikter har arbeidsgiver
 • Korrekt behandling av skatt og aga - og hva med trygdetilhørigheten
 

Meldeplikt og rett til sykepenger

 • Når anses melding å være gitt
 • Krav til melding ved sykmelding og egenmelding
 

Refusjon av sykepenger - gode rutiner gir kontroll

 • Få oversikt over hvilke krav til NAV som er utestående
 • Forslag til metodikk i Excel som sikrer korrekt refusjon
 

Omsorgspenger ved barns sykdom - fordeling mellom foreldre

 • Overføring av dager mellom foreldre
 • Krav til dokumentasjon overfor arbeidsgiver
 

Nytt fra statsbudsjettet for 2023

 • En gjennomgang av de viktigste endringene i skatter og avgifter
 • Forslag innenfor trygde- og arbeidsretten
 

Ansatte i permisjon - hvilke konsekvenser har det for lønnsarbeidet

 • For eksempel ekom, firmabil og hjemmekontorutstyr - mye påvirkes
 • Sjekkliste med oversikt over konsekvenser og vurderinger som må foretas
 

Utgifter til restaurantbesøk - vanskelige vurderinger

 • Utgifter til servering, er det et møte, sosialt, representasjon, overtid - eller?
 • Ulike skattemessige vurderinger og beløpsgrenser
 

Sykmelding etter e-konsultasjon - hva gjelder?

 • Sykmelding etter e-konsultasjon - er det lov?
 • Dagens regelverk og nye foreslåtte regler
12:00 - 13:00 Lunsj
 

Endringer i satser 2023

 • Oversikt over allerede vedtatte satser
 • Kort om bruken av de mest sentrale satsene
 

Foreslåtte endringer trygderett - høsten 2022

 • Foreslåtte endringer i sykepengeregelverket
 • Foreslåtte forenklinger i regelverket for omsorgspenger ved barns sykdom
 

Årsavstemming av lønn - en sjekk på at du har rapportert korrekt

 • Uttak av nødvendige opplysninger fra a-melding, lønnssystem og Altinn
 • Avstemmingen - hva skal stemme med hva
 

Dekning av reiseutgifter - to aktuelle problemstillinger:

 • Mange lurer på hva den ansatte kan kreve i dekning av reiseutgifter
 • Diett og kjøregodtgjørelse til arbeidssteder man veksler mellom
 

Pensjon fra "første krone" - hva med innrapporteringen

 • Hvordan påvirker de nye reglene innrapporteringen i a-meldingen
 • Hvilke lønnarter som skal med - avhenger av avtalen som er inngått
 

 Dekning av flytteutgifter - mer enn man tror er skattefritt

 • I hvilke tilfeller kan man dekke flytteutgifter
 • Oversikt over de MANGE utgiftene som kan dekkes skattefritt
 

Arbeidsgivers dekning av ansattes tap og skader

 • Hvilken erstatningsplikt har arbeidsgiver
 • Erstatning av tap ved ødelagte klær, skader på bil, avbrutt ferie o.l.
 

Miljø- og helsetiltak, hva kan man gjøre skattefritt og hva utløser skatt

 • Trening, bedriftsidrett og utlån av sykler/sparkesykler
 • Dekning av månedskort, bruk av elbil og nye regler i reiseregulativ
 

Årsopprydning - bli kvitt papirer du ikke trenger

 • Minimumskrav til oppbevaring
 • Hvilke krav som stilles til elektronisk oppbevaring
15:30 Takk for i dag!

Seminarledere