Lønnsmedarbeiderdagen 2024

Årets store fagdag for lønnsmedarbeidere - Meld på 4, betal kun for 3!


Det er igjen tid for den store lønnsoppdateringen, og i februar reiser vi Norge rundt med fagdagen alle lønnsmedarbeidere må få med seg! Du kan velge å delta fysisk eller digitalt. 

Bli med og lær deg det du må vite i det nye lønnsåret!

Dette lærer du:

 • Hvilke nyheter i A-meldingen som gjelder fra 1. januar 2024
 • Om konsekvenser ved manglende rutiner mellom HR og økonomi
 • Hvordan refundere lønn ved sykdom etter foreldrepermisjon
 • Om utfordringer ved ekstra arbeidsgiveravgift og refusjoner fra NAV
 • Hvilke krav som gjelder for bilag fra de ansatte
 • Hvordan du beregner arbeidsgiverperioden
 • Hvordan du fyller ut inntektsmeldingen - siste nytt!

Velg kurs:

Opplevelser er best når vi deler dem med andre!

Det gjelder også læring - vi lærer best i fellesskap. Derfor gir vi deg muligheten til å delta 4 og kun betale for 3!

Dette forutsetter samtidig påmelding, så samle kollegene dine og bli med!

Delta digitalt? 

Du kan også delta digitalt på Lønnsmedarbeiderdagen 2024. Vi sender direkte fra vårt studio 14. februar.

Bli med direkte eller se sendingen i opptak!

Program

Kl. 08:30 Registreringen åpner
Kl. 09:00 Velkommen!
Kl.09:05

Nytt fra A-meldingen

 • Nyheter fra 1. januar 2024
 • Unngå de mest kjente feilene!
 

Konsekvenser av at ansatte velger å jobbe fra utlandet

 • Hva er pliktene og konsekvensene for arbeidsgiver?
 • Forskjeller innenfor og utenfor EU
Kl. 09:50 Pause
Kl. 10:05

Samspillet mellom HR og lønn

 • Hvordan beskatning av elektroniske kommunikasjonstjenester kan unngås og rutiner for bruk av elektroniske kjørebøker og reiseregninger
 • Hva er mulige konsekvenser av dårlige og mangelfulle rutiner?

 

Beskatning av kantine og overtidsmat

 • Satser eller faktiske utgifter?
 • Vilkår for skattefritak
Kl.11:00

Pause

Kl.11:10

Spørsmål & svar - Simployer stiller NAV til veggs!

 • Dette er avklart!
 • Dette er våre anbefalinger om det uavklarte
 

Slik utbetaler og refunderer du sykepenger!

 • Grunnleggende om beregningsreglene
 • Innsending av inntektsmelding
Kl. 12:00

Lunsj (1 time)

 

Kl. 13:00

 

Status på ekstra arbeidsgiveravgift

 • Refusjoner fra NAV og utfordringer ved årsskiftet
 • Hva lurer Simployers kunder på?
 

De seneste endringene i satser

 • Skatte-, avgifts- og trygdesatser
 • Hvordan bruke de mest sentrale satsene?
 

Fra A til Å når en ansatt dør

 • Skatt, A-melding, dødsbo og praktiske tips
 • Hva skjer med ytelser fra NAV ved dødsfall?
Kl. 13:45 Pause
Kl.14:00

Hvordan vurderer du pendlerreiser og pendleropphold?

 • Opphold og reiser følger to forskjellige regler!
 • Uklare regler - hva bør legges til grunn?
 

Adgang til trekk i lønn og retting i A-meldingen

 • Hva skal til for å kunne trekke en arbeidstaker i lønn?
 • Hvordan skal du rette opp i A-meldingen og korrigere skatten?
 

Refusjon av reiseutgifter - dette er dokumentasjonskravene

 • Hvilke dokumenter må legges ved og hva må fylles ut?
 • Refusjon av utgifter til mat, losji, reise, parkering, representasjon og skader på klær
 

Hvordan beregne arbeidsgiverperioden?

 • 3 typiske misforståelser
 • Sjekkliste ved beregning av arbeidsgiverperioden
Kl.15:00

Takk for i dag!