Må sykemeldte ansatte ta ferie?

Vi går nå inn i perioden de fleste arbeidstakere skal ha ferie. Hva skjer med ferien for ansatte som er helt eller delvis sykemeldt når ferien skal tas ut?
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
tirsdag 30. mai 2023
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum

Alle arbeidstakere har både rett og plikt til å avvikle ferie hvert år. Det er arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles, innenfor noen rammer og etter å ha drøftet med den ansatte.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum sier en av begrensningene i denne styringsretten, er at arbeidsgiver ikke kan pålegge en ansatt som er 100 prosent sykmeldt å avvikle ferie.

– Samtidig er det ingenting i veien for at den ansatte ber om å få avvikle ferie i sykmeldingsperioden. Arbeidstaker må da ha en dialog med arbeidsgiver, siden det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferie. Ofte vil det være i både den ansattes og arbeidsgiver interesse å få avviklet noe ferie i hovedferieperioden selv om den ansatte er sykmeldt, sier Simployers juridiske rådgiver.

Kan avvikle allerede fastsatt ferie

Dersom ferien ble fastsatt før den ansatte ble 100% sykmeldt, er det opp til den ansatte eventuelt å kreve ferien utsatt. Det er ikke noe i veien for å avvikle ferie som normalt.

– Hvis den ansatte ikke ønsker å avvikle noe av den avtalte ferien, så må arbeidstaker kreve utsatt ferie. Dette skjer ikke automatisk bare ved innlevering av sykmelding, sier Schie-Veslum.

Ferie for delvis sykemeldte

For ansatte som er delvis sykmeldt, går ferien som normalt.

– Dette gjelder uansett om du er 20 eller 80 prosent sykmeldt. Hvis arbeidstaker er delvis sykmeldt, så kan arbeidsgiver både planlegge ferieavvikling og pålegge at planlagt ferieavvikling skal gå som normalt. Det betyr at ferien avvikles som om den ansatte var frisk, med fem eller seks feriedager i løpet av en uke, avhengig av om arbeidsgiver benytter fem- eller seksdagersuke, sier Simployers juridiske rådgiver.

Vilkår for å kreve utsatt ferie når arbeidstaker er syk i forkant av ferien:

Dersom arbeidstaker blir helt syk før ferien, så har arbeidstaker rett til å kreve utsatt ferie til ferieloven § 9 nr. 1 første ledd. Her er det noen vilkår som må på plass:

  • arbeidstaker må selv være syk (ikke barn/ektefelle eller andre)
  • arbeidstaker må være helt arbeidsufør, altså 100% sykmeldt
  • arbeidstaker må dokumentere dette i form av legeerklæring (egenmelding er ikke nok)
  • krav om utsettelse av ferien må fremsettes overfor arbeidsgiver senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før ferien.
  • Det er da hele ferien som utsettes, ikke bare de dagene arbeidstaker er sykmeldt.

Vi nevner for ordens skyld at en arbeidstaker som er syk i forkant av ferieavviklingen også kan kreve ferie utsatt etter regelen i ferieloven § 9 nr. 1 andre ledd. Etter denne regelen kan kravet om utsatt ferie fremsettes etter at arbeidstaker er på jobb igjen etter den avtalte ferieperioden og det vil da være de feriedagene arbeidstaker har vært syk som kan utsettes.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: